Säkerhet för affärskritiska system

Få ökad trygghet när dina viktigaste data är skyddade

Tala med våra experter
BCS

Säkerhet för affärskritiska system

Få ökad trygghet när dina viktigaste data är skyddade

Tala med våra experter
Trusted by Thousands. Guarding Millions.
Trusted by Thousands. Guarding Millions.

Öka säkerheten i dina verksamhetskritiska system

Genom övervakning av dina affärskritiska data i en SIEM-lösning får du en holistisk översikt av potentiella hot tack vare realtidsövervakning, hotdetektion och respons samtidigt som du uppfyller efterlevnadskraven.

Öka transparensen och få en bättre överblick av händelserna i dina affärskritiska system.

Se webbseminariet
business-critical systems

Vår säkerhets- och efterlevnadslösning för SAP extraherar loggar och data från olika källor inom SAP, vilket ger dig heltäckande säkerhetsfunktioner för dina verksamhetskritiska system.

Få tillgång till en lättbegriplig översikt över dina data som visualiseras i dashboards, analysera specifika händelser med avancerade sökmallar och få aviseringar om händelser direkt med färdigpaketerade larm.

Öka detekteringsförmågan i realtid, reagera på incidenter i ditt SAP-system och spara tid genom att automatisera arbetsuppgifter.

Section 2 S&C

Minimera potentiella ekonomiska förluster och försämrat anseende genom att identifiera sårbarheter och avvikelser i affärsprocesser som gör dig sårbar för bedrägerier.

Vår affärsprocessövervakning för SAP ger enklare och billigare hantering av fel och bedrägerier med automatiserade processkontroller inom hela ditt affärslandskap.

Fördefinierade användningsfall och analyser i realtid som följer verksamheten hjälper dig att identifiera avvikelser från normen innan potentiellt bedrägliga aktiviteter hinner gå för långt.

BIM

Förhindra risken för böter på grund av bristande efterlevnad och uppfyll efterlevnadsbestämmelser med vår övervakningslösning för åtkomst till personligt identifierbar information (PII), inklusive känsliga PII-data.

SAP innehåller känsliga personuppgifter som kan avslöja löneinformation, hälsodata och personlig identifierbar information om kunder, leverantörer och affärspartners. Organisationer riskerar att drabbas av regelefterlevnadsbrister genom dataläckage, obehörig åtkomst och missbruk av personuppgifter.

Vår PII Access Monitoring-lösning för SAP konfigurerar SAP Read Access Log (RAL) för att möjliggöra SAP-systemloggningsåtkomst till personuppgifter och extraherar sedan dessa händelser till en SIEM-lösning. Centralisera övervakningen av PII till en plattform, uppfyll efterlevnadsregler som GDPR och CCPA och klara SAP-revisioner.

PII

IT-SI identifierar driftsproblem i hela SAP-landskapet praktiskt taget i realtid. Identifiera effektivt grundorsakerna till eventuella problem i systemet och reagera effektivt på problem som hotar ditt SAP-system.

Insyn i applikations-, integrations- och tekniska lager ger dig en översikt över systemets driftskapacitet, eventuella problem i driftsprocesserna och tidiga larm för att proaktivt åtgärda problem.

IT SI
Section 3

Kombinera säkerhetsfunktioner på en plattform

Få hotdetektering i realtid, åtgärda hot effektivt med hjälp av funktioner för automatisering och incidentrespons och övervaka hela den affärskritiska systeminfrastrukturen – allt i samma centrala säkerhetslösning.

Ta itu med säkerhetsbegränsningarna i affärskritiska system

Insiderhot och avancerade attacker kan vara svåra att identifiera med säkerhetsfunktionerna i affärskritiska system: Möjligheterna till loggning, avancerad analys och incidentrespons kan vara begränsade eller obefintliga i sådana applikationer.

Identifiera och åtgärda fel, bedrägliga aktiviteter och åtkomstöverträdelser innan det är för sent att skydda dina mest kritiska data.

security-limitations

SIEM

Logpoint BCS för SAP fungerar med alla ledande SIEM-leverantörer.

Ta reda på mer om SIEM

Utforska mer från Logpoint

Gartner Magic Qaudrant 2021

Gartner MQ

G2 peer-to-peer-recensioner

Gartner Peer Insights 2021

Gartner-Peer-Insights-Customers-Choice-badge