Analytiker blir ständigt överbelamrade med larm och för att hantera detta måste de förlita sig på repetitiva manuella uppgifter. Det är som att spruta vatten på brinnande olja – situationen förvärras och blir mer tidskrävande.

SOC-team behöver en lösning som gör det möjligt hantera och prioritera arbetsflödet effektivt genom att samla in data om säkerhetshot och larm från flera källor. Det är här Logpoint kommer in.

Tidigare identifierade vi de vanligaste användningsfallen för SIEM. Den här gången presenterar vi fem vanliga användningsfall för SOAR som alla organisationer bör implementera för att minska larmtrötthet, överbelastning och på så vis öka SOC-teamets produktivitet.

01 Automatiserad larmanalys och berikning
02 Begränsning av skadlig programvara vid slutpunkten
03 Automatiserad utredning och respons på phishing
04 Automatiserad Threat Intelligence-hantering
05 Begränsning av ransomware

01 Automatiserad larmanalys och berikning

Logpoint SOAR automatiserar larmanalys och berikar larm med ytterligare information från flera källor vilket gör det möjligt för analytiker att fokusera på incidenter som kräver mänskligt ingripande.

I regel måste SOC-team hantera säkerhetslarm genom att manuellt granska och undersöka alla säkerhetslarm som saknar ytterligare sammanhang. Det är en utmanande och kostsam omständighet.

Logpoint SOAR kan integreras med många lösningar, exempelvis HR- eller resesystem. Denna funktion gör det möjligt att komplettera larm med ytterligare information, vilket innebär att hoten kan hanteras snabbare.

Automated alert triage and enrichment

02 Begränsning av skadlig programvara vid slutpunkten

Malware inriktar sig alltmer på slutpunkter, där mobiltelefoner och bärbara datorer är de mest utsatta målen. Angreppen ökar på grund av övergången till distansarbete och slutpunkter som används utanför organisationens nätverk.

Dessa omständigheter genererar falska larm eller fall med låg allvarlighetsgrad och manuell hantering av resulterar i långa responstider, vilket ökar risken.

Inom några sekunder kan Logpoint SOAR orkestrera och automatisera åtgärder för att undersöka och reagera på den höga larmvolymen och fastställa allvarlighetsgraden och reagera därefter, vilket säkerställer att säkerhetsteamet prioriterar de mest kritiska angreppen från skadlig programvara och dramatiskt minimerar riskerna.

 Endpoint malware mitigation

03 Automatiserad utredning och respons på phishing

Nätfiskeattacker är här för att stanna och ökar i själva verket. Visste du att 36 % av alla dataintrång bygger på nätfiskeattacker?

Det kan ta flera timmar eller till och med dagar för analytiker att manuellt undersöka nätfiskelarm och det kan krävas flera olika säkerhetsverktyg.

Logpoint SOAR accelererar utredning av nätfiske och responstider från timmar till minuter med färdiga och automatiserade playbooks, som avsevärt minskar tidsslöseri och ökar SOC-teamets effektivitet och produktivitet.

Automated Phishing Investigation and Response

04 Automatiserad Threat Intelligence-hantering

Logpoint SOAR samlar automatiskt in och centraliserar hotdata från olika Threat Intelligence-källor, vilket säkerställer att analytiker kan utnyttja aktuella hotanalysdata och använda dem för att identifiera hotindikatorer eller se hur olika larm är sammankopplade.

Detta möjliggör snabbare responstider på verkliga hot och minimerar riskerna dramatiskt.

Logpoint SOAR:s Threat Intelligence-funktioner (TI) omfattar centraliserad insamling av TI, en lägre riskklassning i en TI-feed baserat på faktiska falska positiva resultat som hittats, samt sammanslagning och avduplicering av TI-flöden.

Automated Threat Intelligence management

05 Begränsning av ransomware

En stor andel av företag blev offer för ransomware förra året – och attackerna är på uppgång i takt med att nya varianter ständigt utvecklas.

Manuella åtgärder mot dessa angrepp är krävande eftersom teknikerna som används blir mer avancerade och fler företag är beredda att betala för att deras data ska återställas. I stället för att ständigt förbättra befintliga plattformar för klientskydd bör företag därför använda en lösning som framgångsrikt kan identifiera och reagera på attackerna.

Här är tid en kritisk faktor. Logpoint SOAR agerar snabbt och automatiskt baserat på klassificeringen av larmen som är mappade till MITRE ATT&CK-ramverket. Identifiering, klassificering, undersökning och respons knyts samman, vilket ytterligare accelererar incidentundersökningsprocessen.

Ransomware mitigation

För mer ingående information om dessa användningsfall:

Ladda ner broschyren med SOAR-användningsfall

För mer ingående information om dessa användningsfall, ladda ner vår broschyr

Ladda ner broschyren med SOAR-användningsfall