Hur hjälper Logpoint Strata Service
Solutions Ltd. att öka säkerheten
och förbättra den operativa effektiviteten

Strata Service Solutions Ltd levererar transformerande IT-tjänster till tre lokala myndigheter i sydvästra England. Ett viktigt verktyg för att möjliggöra denna transformationsförändring är Logpoint SIEM-lösningen, som gör det möjligt för Strata att öka säkerheten samtidigt som man säkerställer en förbättring den operativa effektiviteten i East Devon District Council, Exeter City Council och Teignbridge District Council.
strata

Bakgrund

Strata Service Solutions Ltd., är i grunden en unik organisation som opererar på tre olika platser i sydvästra England. Man fokuserar primärt på att leverera transformerande IT-tjänster till tre lokala myndigheter, East Devon District Council, Exeter City Council och Teignbridge District Council, samtidigt som man syftar till att minska kostnaderna men också sänka riskerna samt leverera stödja förändringsbehovet. Strata startades under 2014 och har sen dess varit en stor framgångssaga. Strata verkar med ett stort kommersiellt sinne i kombination med en verksamhet utan vinstincitament.
Strata samarbetar nära de tre olika distrikten vilket gör det enklare att leverera exceptionella tjänster till alla medborgare i de olika. Detta samarbete underlättar också ett mer flexiblare samarbete bland rådets personal och förbättrar deras individuella interaktion med hjälp av teknik, vilket I slutändan säkrar en mer progressiv och innovativ arbetsmiljö.
Strata stöder cirka 1800 slutanvändaransvariga inklusive 300 000 medborgare i de tre distriken.

Under de senaste 3 1/2 åren har vår användning av Logpoint vuxit avsevärt. Vi betraktar ej lösningen som en punkt-produkt, utan som en hörnsten som vuxit med vår verksamhet. Och det faktum att det inte bara används för säkerhet gör det ännu mer värdefullt.

Laurence Whitlock, IT Director,

Strata Service Solutions Ltd.

Utmaningen

När Strata etablerades under 2014 började så inleddes uppgiften med att konsolidera tre team och IT-miljöer till en homogen organisation. Beslutet fattades genom att anta en VDI-miljö för att göra det möjligt för användare att få tillgång till sitt arbete från alla enheter inom de tre distrikten vid varje givet tillfälle. Utmaningen låg i att hantera en miljö som både är komplex och mottaglig för diverse förändringar.

På grund av denna komplexa miljö så har Strata identifierat behovet av ett logghanteringssystem för att kunna identifiera händelser vilka inträffar över alla system och nätverkssegment. För att lära av nya incidenter och kunna initiera proaktiv övervakning på plats som ett led i att få möjligheten att identifiera återkommande situationer i förväg samt säkerställa en kontinuerlig förbättring av servicen.
”Som IT-direktör så kan jag sova gott om nätterna när jag vet att användarna inom de tre distrikten har tillgång till de system som de behöver när det kommer till jobbet imorgon för att kunna erbjuda adekvat stöd till de 300 000 medborgare vilka finns bosatta inom de olika distrikten. Vi har 1 800 användare utspridda över tre myndigheten där vi räknat ut att för varje timme som användare inte har möjligheten att komma åt de system och tjänster som de förväntas kunna tillhandahålla till medborgarna så ökar kostnaden för förlorad produktivitet till cirka £30 000. Just därför så måste Strata Service Solutions Ltd. vara på sin vakt 24 timmar om dygnet och 7 dagar i veckan för att kunna upptäcka och förhindra eventuella risker vilka kan tänkas inträffa i våra nätverk som i sin tur kan påverka både användarna och medborgarna”, säger Laurence Whitlock, IT-chef på Strata.

Strata beslutade att det bästa sättet att hantera dessa risker på var att integrera ett SIEM-system för att spåra all den verksamhet som pågått i alla olika system. Inte nog med att Strata ville ha den här lösningen för att hantera loggar ur ett säkerhetsperspektiv, utan man ville även tillhandahålla proaktiv operativ hantering, leverera information till andra delar av verksamheten såsom infrastruktur och support som i sig kan påverka affärssystemen och tillgängligheten hos de system som berörs.

Lösningen

Ladda ner hela ärendet för att lära dig hur Logpoint gör det möjligt för Strata att öka säkerheten och förbättra operativ effektivitet:

Ladda ner kund case