Det är viktigt dimensionera din SIEM-lösning korrekt eftersom det påverkar SIEM-lösningens prestanda och lagringskapaciteten som krävs för att den ska fungera effektivt. De två nyckeltalen är händelser per sekund (EPS – Events per Second) och gigabyte per dag (GB per dag) som anger volymen data som bearbetas i ditt nätverk.

Att uppskatta EPS och GB/dag är ofta en utmaning vid implementering av en SIEM-lösning. På LogPoint har vi många års erfarenhet av att storleksanpassa SIEM-lösningar för kunder av alla slag. Baserat på vår erfarenhet har vi utvecklat ett lättanvänt LogPoint SIEM-storleksverktyg som hjälper dig uppskatta EPS och GB/dag.

Beräkningen baseras på antalet typer av enheter (noder) i ditt nätverk som ska omfattas av ditt SIEM-projekt. Detta inkluderar servrar, routrar, switchar, brandväggar och andra nätverksenheter och applikationer.

När du har angett antalet enheter i ditt nätverk ger vi dig en uppskattning av EPS och GB/dag som genereras. Detta gör att du kan välja den optimala konfigurationen för din SIEM-lösning. Uppskattningen baseras på statistiska data som samlas in av LogPoint och även om resultaten i regel är exakta kan mängden data i den faktiska installationen variera.

Kostnaden för en LogPoint SIEM-lösning baseras på antalet enheter (noder) som skickar data (loggar) till vårt SIEM-system – inte datavolymer. Detta gör att du kan använda vår SIEM-lösning utan att behöva fundera på ökade datavolymer, plus att du kan förutsäga kostnaden för din SIEM-lösning.

Vårt SIEM-storleksverktyg visar det totala antalet enheter (noder) som ingår i din kalkyl, vilket gör att du kan begära en offert på en LogPoint SIEM-lösning med en knapptryckning.

Kostnaden för de flesta andra SIEM-lösningar baseras på datavolym mätt i EPS och/eller GB per dag. Ytterligare en fördel med vårt SIEM-storleksverktyg är att det kan hjälpa dig att beräkna kostnaden för ett traditionellt SIEM med pris baserat på datavolym.

I LogPoints SIEM-storleksverktyg har vi lagt till nya typer av enheter och möjligheten att använda olika tidsintervall. Du kan även skapa en PDF-rapport över din kalkyl och få en offert på en LogPoint SIEM-lösning med ett knapptryck. Ta en titt.

Prova SIEM-storleksverktyget!