Att skydda din SAP-miljö är avgörande för en hållbar affärsutveckling. Hur förhindrar man cyberattacker mot SAP-system? En sådan attack kan ha förödande följder för verksamheten och leda till ekonomiska förluster, problem i leveranskedjor och skadat anseende på lång sikt.

För att förhindra sådana motgångar måste dessa system skyddas mot interna och externa cyberhot. På så sätt kan din verksamhet fortsätta att upprätthålla sekretess, tillgänglighet och integritet.

Trots detta håller många organisationer dessa system utom räckhåll för säkerhetsteamen eller förlitar sig enbart på ERP-leverantörernas verktyg. Detta ökar naturligtvis dramatiskt risken för attacker och gör ERP-system såsom SAP till ett utmärkt mål för angripare.

Den mänskliga faktorn är den största svagheten som möjliggör framgångsrika intrång. Eftersom SAP-system länkar samman olika avdelningar och program för att hjälpa dig att driva din verksamhet effektivt är de extremt komplicerade. Eftersom de är så komplexa och unika till sin karaktär blir det svårare att utveckla lämpliga cybersäkerhetsåtgärder.

Enligt en studie från University of Maryland sker intrångsförsök var 39:e sekund – därför är det naturligtvis avgörande att skydda dem.

Cyberbrottslingar angriper aktivt oskyddade SAP-system med djup kunskap om uppdragskritiska applikationer. Olika aktörer (individen/individerna bakom intrångsförsöken) utnyttjar resurser som illasinnade insiders och regeringsledda hackare som använder metoder som Advanced Persistent Threats, malware, ransomware, phishing och Denial of Service.

Intrång kan leda till fullständig förlust av kontroll över SAP-miljön, vilket gör det möjligt för angriparna att få tillgång till känsliga data, störa viktiga affärsprocesser och/eller utföra finansiella bedrägerier.

Vilka är konsekvenserna av en framgångsrik cyberattack mot dina SAP-system?

Som du kan se är ditt SAP-system relativt sårbart när det inte skyddas – men vi har inte ens vidtagit några verkliga åtgärder för att se exakt vad som kan gå fel.

Manipulering av känsliga data.

Antag att en angripare får åtkomst till känsliga data som t.ex. bankuppgifter eller data från leverantörskedjan och manipulerar dem. I så fall kan detta orsaka kritiska driftsproblem. Exempelvis kan utebliven betalningar till leverantörer eller avsaknad av nödvändiga material störa tillverkningsprocesserna.

Ändring av finansiella uppgifter

Modifiering av bokslut som lyder under Sarbanes-Oxley Act kan leda till stora värdeförluster på börsen och skadat anseende.

Din immateriella egendom i den offentliga domänen

Din immateriella egendom och dina känsliga data är dina affärshemligheter som lagras i dina SAP-system. Om du inte skyddar dessa data riskerar du att exponera och förlora dem. När gärningsmannen släpper dessa uppgifter till allmänheten har du inte längre kontroll.

Varför ska du agera nu?

Du har ett osäkert SAP-system, känsliga data kan enkelt manipuleras, finansiella uppgifter kan ändras (och inte till din fördel) och din immateriella egendom finns i den offentliga domänen. Det är dåligt för alla slags organisationer. Men vad är sannolikheten för att något intrångsförsök sker?

Cyberbrottslingar finns överallt

Cyberbrottslingar finns överallt och kan se ut som helt vanliga personer. Verizons DBIR-rapport för 2022 visar att 82 % av alla intrång innefattar ett mänskligt element (typ socialt, fel eller missbruk) och 62 % involverar giltiga åtkomstbehörigheter. 65 % av alla offer blev meddelade om intrången av en extern entitet. Det här är typerna av hot som dina SAP-system utsätts för och riskerar den operativa kvaliteten.

De flesta av dina affärskritiska data finns i SAP-system

Cirka 77 % av alla globala transaktionsintäkter passerar genom ett SAP-system. Med fullständig insyn och transparens kan du identifiera vad som behöver skyddas och var du behöver justera säkerhetsnivåerna.

Skydda din konkurrensfördel

Din affärsverksamhet handlar om ditt affärsändamål, ansvar, innovation, hållbarhet och efterlevnad. En cyberattack som komprometterar dina data eller immateriella egendom kan leda till att du förlorar marknadsandelar och konkurrenskraft.

Minska risken för din verksamhet

Fokusera på en hållbar cybersäkerhetsstrategi som avsevärt minimerar affärsriskerna och möjliggör snabba åtgärder och beslutsfattande.

Använd datadriven intelligens

Arbeta proaktivt och använd de data du har till ditt förfogande för att hantera aktuella och framtida säkerhetshot mot ditt företag.

Sammanfattning

Attacker mot affärskritiska program som SAP-system ökar. Till exempel har enligt Verizon antalet ransomware-brott ökat med 13 % – mer än under de senaste 5 åren tillsammans. Bara det är en ganska tydlig indikator.

Din SAP-infrastruktur är kärnan i din digitala infrastruktur. Din immateriella egendom – alla känsliga, personliga, finansiella data och uppgifter om processer, transaktioner och bankärenden lagras där.

Det är därför dina SAP-system är så attraktiva för cyberbrottslingar. Det är därför de blir sårbara när de lämnas oskyddade. För att minska risken för en attack på SAP-infrastrukturen är det viktigt att övervaka dessa system kontinuerligt och automatiskt. Med en intelligent säkerhetsplattform kan du upptäcka hot mot dina SAP-system tidigt och därmed agera proaktivt med lämpliga motåtgärder för säkerhetsincidenter. Ett avbrott eller en otillgänglig SAP-infrastruktur leder till omedelbara ekonomiska förluster och kräver manuella insatser för att återställa systemet. Allt som krävs är en framgångsrik attack!

 

Logpoint BCS for SAP

Contact Logpoint

Contact us and learn why
industry-leading companies
choose Logpoint:

Contact Logpoint