Säkerhetsvärlden förändras och utvecklas och ett traditionellt skalskydd är inte längre tillräckligt. Hackare och cyberbrottslingar använder allt mer avancerade tekniker i sina försök att göra nätverksintrång. Eftersom datasäkerhet är viktigare än någonsin måste ramverk för hotdetektion och respons vara snabbare och effektivare för att kunna reagera på moderna cyberattacker.

Lyckligtvis har SOAR-lösningar (Security Orchestration, Automation and Response) vunnit mark som kraftfulla allierade i kampen mot cyberbrottslighet. Nyare SOAR-verktyg utnyttjar artificiell intelligens, maskininlärningsalgoritmer, prediktiv analys och andra metoder. Dessa gör det möjligt att identifiera risker tidigare än någonsin i attackcykeln – vilket förbättrar din förmåga att snabbt reagera på incidenter utan att störa verksamheten. 

Fortfarande inte övertygad? Tillväxten på SOAR-marknaden är ytterligare ett bevis på dess framgång och betydelse. En rapport från KBV Research 2019 förutspår att SOAR-marknaden kommer att växa till 2,25 miljarder dollar 2025, vilket motsvarar en kumulerad årlig tillväxttakt på 16,3 % under den kommande perioden.

Samtidigt förutspådde Gartner – som ursprungligen myntade uttrycket ”SOAR” 2015 – att 30 % av alla organisationer med cybersäkerhetsavdelningar som är större än fem personer kommer att använda SOAR-verktyg 2022, jämfört med mindre än 5 % under 2019.

Nu är frågan i den växande SOAR-branschen inte om man ska använda SOAR-verktyg. De är en självklarhet! Ännu viktigare: hur väljer du ett SOAR-verktyg som tillgodoser verksamhetens cybersäkerhetsbehov?

Vilka är de viktigaste egenskaperna hos effektiva SOAR-lösningar?

Kort sagt är huvudsyftet med en heltäckande SOAR-lösning att förbättra säkerhetsteamens effektivitet. SOAR kan göra detta genom att effektivisera och automatisera säkerhetsarbetsflöden, förbättra hotdetektion och undersökning samt accelerera incidenthanteringen.

Denna funktionalitet möjliggörs av olika tekniker och funktioner som delas av många SOAR-produkter på marknaden. För att begränsa urvalet kan du läsa följande checklista med viktiga egenskaper:

 • Möjligheten att integrera med och ta emot data från en mängd olika system och plattformar
 • Stöd för RESTful API för att underlätta utveckling av ytterligare integrationer
 • Flexibelt skapande och automatisering av arbetsflöden för att effektivisera säkerhetsprocesserna
 • Djupanalys för att identifiera egenskaper hos komplexa attacker och möjliggöra forensics-analys
 • UEBA (User and Entity Behavior Analytics) för identifiering av potentiella insiderhot
 • Samarbetsverktyg för undersökningar som gör det möjligt för team att arbeta tillsammans med analys efter incidenten

Hur väljer du rätt SOAR-lösning för din verksamhet?

När du har gått igenom den här checklistan och begränsat dina alternativ ska du fundera på din organisations specifika behov. Dessa frågor är också relevanta för att förstå hur man implementerar SOAR för din verksamhet.

Vilka är dina efterlevnadsbehov?

Ditt företags unika regulatoriska krav kommer till hög grad att påverka urvalsprocessen. Behöver du GDPR-efterlevnad, vilket kräver ett 72-timmars rapporteringsfönster för dataintrång? Har du som mål att följa det amerikanska regelverket CPRA (Prop. 24)? Behöver du arbeta med branschspecifika regler som HIPAA eller GLBA?

Dessa frågor är avgörande för valet av SOAR-leverantör eftersom du vill säkerställa att ditt valda verktyg kan hjälpa dig att uppnå önskad efterlevnad. Sök efter SOAR-teknik som är ackrediterad med de standarder du behöver eller erbjuder funktioner som gör att du kan upprätthålla denna efterlevnad.

Vilka plattformar behöver du säkra?

En av våra viktigaste punkter i checklistan är ett RESTful API som kan användas för att lägga till ytterligare integration. I regel använder sig säkerhetsteam däremot av många verktyg för att hantera företagssäkerhet. Det vore bättre att välja en SOAR-lösning med färdigpaketerad integration med dina system. Detta minskar arbetsinsatserna för att driftsätta och anpassa den i ditt arbetsflöde.

Är lösningen molnklar?

Allt fler säkerhetslösningar har börjat övergå till molnet tillsammans med andra affärsprogram och data. Lokal IT-drift är mindre meningsfullt för större organisationer på grund av de fördelarna med molninfrastruktur när det gäller skalbarhet, säkerhet och bekvämlighet.

Oavsett om du redan har migrerat till molnet behöver du en SOAR-lösning som är tillräckligt flexibel och skalbar för att kunna driftsättas i en molnmiljö. Detta säkerställer maximal kompatibilitet och framtidssäkring.

Behöver du SIEM eller SOAR?

SIEM (Security Information and Event Management) är en relaterad teknik som ofta tas upp i samband med SOAR. SIEM avser säkerhetsramverk som samlar in och analyserar säkerhetsrelaterade data från källor som:

 • Brandväggar
 • DLP-verktyg (Data Loss Prevention)
 • Säkerhetssviter för operativsystem
 • Intrångsdetekteringssystem

Till en början tillhandahöll SIEM-system inte mer än enkla analysverktyg och övervakning. De var avsedda att samexistera med och komplettera andra säkerhetsverktyg. Moderna SIEM-system har dock avancerade funktioner som omfattar hotdetektion och automatiska rekommendationer, centraliserad loggning och stöd för forensics samt tillägg av automatiserade arbetsflöden för att tillhandahålla playbooks för säkerhetsteam vid incidenthantering.

Dessa funktioner överlappar i hög grad med SOAR och många kraftfulla SIEM-system integrerar redan explicit SOAR-funktionalitet. Om du redan använder SIEM måste du avgöra om du behöver en SOAR-lösning som förstärker ditt SIEM-system. Alternativt kan du se över hela SIEM-ramverket och ersätta det med ett som redan integrerar SOAR.

Hur implementerar man SOAR?

Att veta vilka dina SOAR-behov är, är redan början på SOAR-implementeringen. De följande faserna handlar om att förbereda integrering av SOAR med dina nuvarande processer.

 1. Identifiera dina arbetsflöden för incidenthantering

Automatisering är ett av de viktigaste försäljningsargumenten för SOAR. Men utan att veta hur dina arbetsflöden bäst kan optimeras och anpassas till automatisering kanske du inte kan dra nytta av fördelarna.

För att komma igång ska du kartlägga dina responsflöden och identifiera arbetsuppgifter som kan automatiseras. Dessa kan sedan ingå som uppgifter i ditt SOAR-system. Tänk på att om arbetsflödet är starkt beroende av manuell inmatning och kontroll kan du välja att se över det helt och utforma det med automatisering i åtanke.

 1. Börja med de mest automatiseringsvänliga uppgifterna

Många säkerhetsresponser blir hindrade av flaskhalsar i områden som kräver kritisk mänsklig analys. Du bör inte automatisera dessa omgående. Titta istället på triviala uppgifter som automatisering av enkla larm – i princip allt som inte kräver så mycket tankekapacitet. Om du automatiserar dessa först kommer du inte ens att märka att du inte längre utför dem manuellt.

 1. Fortsätt lära dig

På samma sätt cybersäkerhetshoten ständigt förändras, förändras även cybersäkerhetslandskapet. Fortsätt att undersöka bästa praxis för hotrespons och ta reda på hur du implementerar dem som arbetsflöden och playbooks. Gör ändringar i dina processer baserat på tidigare händelser. Övervaka kontinuerligt dina incidenthanteringsresultat och anpassa dig därefter!

LogPoint: Integrerad SOAR nära till hands

Hur kritiskt SOAR-system än är för din säkerhetsverksamhet är SOAR bara en del av ekvationen. En heltäckande cybersäkerhetsplattform som integrerar korskompatibla SIEM-, SOAR- och UEBA-funktioner kommer att förbättra dina säkerhetsfunktioner och göra det möjligt för dig att reagera på hot mer effektivt än någonsin.

LogPoint erbjuder alla dessa i ett sömlöst programpaket. Vår plattform erbjuder ett komplett utbud av playbooks för identifiering, undersökning och respons som gör det enklare än någonsin att reagera på cybersäkerhetshot. Vi är certifierade enligt olika säkerhetsstandarder och vår plattform är mycket flexibel och skalbar – och redo att anpassas efter dina behov.

Är du redo att effektivisera din cybersäkerhet med SOAR? Kontakta oss nu och låt oss arbeta tillsammans för att hitta den bästa plattformen för jobbet.

KONTAKTA LOGPOINT

Kontakta Logpoint

Kontakta oss och få information om varför branschledande företag väljer Logpoint:

Kontakta Logpoint