Lösning i världsklass för MSSP:er.

Logpoint gör det möjligt för organisationer att effektivt identifiera, hantera och reagera på ständigt föränderliga cyberhot.

Boka demo

Lösning i världsklass för MSSP:er.

Logpoint gör det möjligt för organisationer att effektivt identifiera, hantera och reagera på ständigt föränderliga cyberhot.

Boka demo
Trusted by Thousands. Guarding Millions.
Trusted by Thousands. Guarding Millions.

Vi förstår din verksamhet.

MSSP:er behöver molnbaserade lösningar till sitt förfogande för att både upprätthålla och utveckla verksamheten.

Analysföretaget Takepoint, genomförde en detaljerad undersökning av ett flertal MSSP:er inom EMEA-området och USA – här är resultaten.

Läs undersökningen
brochure

Hantera komplexitet och bygga en bättre tjänstemodell

Genom att använda molnbaserade lösningar kan MSSP:er fokusera på värdet för kunderna.

Logpoints Matthew Rhodes, Regional Director for MSSP tillsammans med IT Europa diskuterar hur en effektiv MSSP-modell inte bara levererar bättre cybersäkerhet utan även ökar driftseffektiviteten.

Tala med våra experter!

Boka möte

Utforska möjligheterna med Managed Services med Logpoint

Niels Onat, ny Regional Director of Nordics diskuterar sin syn på MSSP-marknaden och Logpoints möjligheter inom MSSP.

Läs bloggen
MSSP
LogPoint Partner GoSecure

Logpoint SIEM är det mest flexibla verktyget i vår säkerhetslösningsstack. Vi bygger allt kring det.

GoSecure

Nordamerikansk MSSP

LogPoint Partner GoSecure
Logpoint SIEM är det mest flexibla verktyget i vår säkerhetslösningsstack. Vi bygger allt kring det.

GoSecure

Nordamerikansk MSSP

Leverage Logpoint’s cloud-based
centralized SIEM platform

Logpoint Converged SIEM hjälper SOC-team att kombinera datauppsättningar från flera källor. Istället för att använda flera fristående produkter har de nu en enda sanningskälla.

Converged SIEM är den enda enhetliga, molnbaserade plattformen som levererar SIEM+SOAR-, UEBA- och BCS-funktioner som en tjänst direkt till företag och MSSP:er – allt via en översiktlig dashboard.

Logpoint Converged SIEM gör det möjligt att

 • Samla in och centralisera loggdata
 • Enkelt uppfylla stränga efterlevnadskrav
 • Identifiera de mest avancerade hoten med hjälp av maskininlärning
 • Öka SOC-produktiviteten med automatiserade larmnivåer
 • Automatisera hela arbetsflödet för identifiering, undersökning och respons med färdiga playbooks som är anpassade för de vanligaste användningsfallen
Läs mer …
LP-dashboard

SIEM+ SOAR, OOTB-säkerhet

 • Övervaka och lös fall genom orkestrering och automatisering (i kombination med SOAR) för att standardisera respons
 • Automatisera det som verkligen är viktigt för att påskynda analys och utredning
 • Användningsklar normalisering som omvandlar loggdata från olika källor till ett enhetligt språk för att skapa högkvalitativa data för analys
 • Klassificeringsramverk för larm. En konsekvent representation som är mappad till MITRE.
 • Driftklara playbooks som utlöses av användningsfall, andra playbooks eller av en analytiker som en del av ett falls livscykel, vilket säkerställer repeterbara, dokumenterade och strukturerade sätt att hantera utredning och respons.
 • Användningsfall Bland annat hur man hanterar phishing via e-post och ransomware på en slutpunkt hos illasinnade insiders.
 • Åtgärder: Som att ta sig an externa system för att sköta orkestrering.
 • Integrationer: Anslutning till externa system som gör det möjligt för Logpoint att samla in data från eller utföra en responsåtgärd.
Läs mer …
SIEM

Logpoint SOAR (Security Orchestration and Automation Response) är en automatiserad säkerhetslösning som samlar in och prioriterar säkerhetsdata och larm för att hjälpa säkerhetsanalytiker att snabbt identifiera och åtgärda incidenter

Logpoint SOAR förser säkerhetsteamet med playbooks som automatiskt hanterar lågprioriterade incidenter så att analytiker kan ägna tid åt de viktigaste hoten.

 • Definiera, prioritera och driv standardiserad incidenthantering
 • Övervaka och lös fall genom orkestrering och automatisering
 • Automatisera det som verkligen är viktigt för att påskynda analys och utredning
 • SOC:er blir effektiva med automatisk incidenthantering och respons
 • Spara tid och öka SOC-effektiviteten med incidentkartläggning
 • Automatisera repetitiva uppgifter
 • Kom igång snabbt med användningsklara playbooks
Läs mer…
SOAR

Logpoint UEBA underlättar undersökning av ovanliga användarbeteenden och minskar tiden som läggs på Threat Hunting. Minska riskerna, skadorna och dataförlusterna genom att identifiera avancerade angrepp i ett tidigt skede.

 • Berika loggdata med information från UEBA:s maskininlärningsteknik
 • Stärk ditt SOC-team och spara värdefull tid vid Threat Hunting
 • Använd avancerade algoritmer för att utöka Logpoint SIEM+SOAR-lösningen och maximera värdet på dina data
 • Identifiera avvikelser i internt och externt beteende
 • Grupperingsfunktioner som ger precisionsdetektering och färre falska positiva resultat
 • UEBA använder maskininlärning. Förser våra modeller med optimala förhållanden för att identifiera avvikelser
 • Avvikelser mappas till MITRE ATT&CK-taktiker
Läs mer …
UEBA

Som SIEM-administratör är din tid värdefull och administration av din distribuerade SIEM-lösning bör inte finnas på din att göra-lista. Övervaka cybersäkerhetsincidenter, analysera loggdata och få värdefulla insikter i din verksamhet – det är där du bör fokusera. Vi har en lösning som hjälper till med det!

Med Director kan du orkestrera och automatisera många cybersäkerhetsuppgifter som annars skulle binda upp ditt OPS-team. Från en central dashboard ger Director MSSP:er och företag ett verktyg för att enkelt uppdatera, hantera, driva och övervaka stora distribuerade SIEM-installationer och enskilda installationer.

Läs mer …
SAP

Gartner Magic Qaudrant 2021

Gartner MQ

G2 peer-to-peer-recensioner

Gartner Peer Insights 2021

Gartner-Peer-Insights-Customers-Choice-badge