Skräddarsydd SIEM för just er industri

När ert företag konstant att förändras och växer letar man alltid efter sätt att se till att det hanteras effektivt. LogPoints SIEM-lösning – med sin avancerade teknik, enkla licensmodell och marknadsledande support – hjälper dig att uppnå just det. Vår säkerhetsautomatisering och analys skapar kontextuell medvetenhet för att stödja er säkerhet, efterlevnadshantering, IT-verksamhet och affärsbeslut. Vårt dedikerade team av experter ser till att varje distribution uppfyller era specifika branschbehov, förbättrar företagets cybersäkerhetsposition och skapar omedelbart värde för er som verksamhet.

Industrier

Dina cybersäkerhetskrav, behov och utmaningar är unika då två företag eller branscher aldrig likadana. Vi är fullt dedikerade till att hitta och anpassa nya funktioner som uppfyller era specifika affärsbehov. De branscher som vi specialiserar oss på inkluderar:

Kontakta Logpoint

Kontakta oss och få information om varför branschledande företag väljer Logpoint:

Kontakta Logpoint
Finansiell service modell - Säkerhetsautomatisering

Finansiella tjänster

LogPoint SIEM för Service och Hotellindustrin Ikon

Tjänster

Kritisk infrastruktur ikon - Säkerhetsautomatisering

Kritisk infrastruktur

Tillverknings ikon - Säkerhetsautomatisering

Tillverkning

Offentlig admin - Säkerhetsautomatisering

Offentlig administration

Försäljningsikon - Säkerhetsautomatisering

Försäljning

Sjukvårdsikon - Säkerhetsautomatisering

Sjukvård & pharma

LogPoint SIEM for the utbildningsindustrin ikon

Utbildning

Säkerhetsautomatisering och orkestrering

Ni vill kunna identifiera attacker snabbt och enkelt och kan även omedelbart svara och rapportera hotet med hjälp av säkerhetsautomatisering och orkestrering. Vår säkerhetsanalysmotor möjliggör precis detta. Vår moderna SIEM-lösning fungerar som en förstärkning för säkerhetsanalytikerna och kan säkerställa er säkerheten för kritisk affärsinformation.

Med LogPoints SIEM-lösning får ni:

 • Enkla och effektiva metoder för att skydda ditt företag från risken för både ryktes och ekonomisk skada
 • Snabb implementering av en lättanvänd SIEM-lösning
 • Minskad upptäckt och reaktionstid tack vare förbättrad synlighet i alla system < / li>
 • Förutsägbar licensmodell
 • Upptäckt av avancerade hot som vd-bedrägeri och andra ekonomiska hot mot ert företag
Läs mer
Du vill kunna identifiera attacker snabbt och enkelt och omedelbart kunna svara och rapportera hotet med säkerhetsautomatisering och orkestrering.
Out-of-the-box-rapporter för regleringsdomäner. Säkerhetsautomatisering

Efterlevnad

Regleringskraven förändras ständigt och att var långsam med att reagera och följa de nya reglerna fungerar inte. Ni behöver någon som ser till att hålla er uppdaterade kring de utvecklande reglerna. Vi effektiviserar dataövervakning och säkerhetsmedvetenhet för att säkerställa omfattande och hel efterlevnad. LogPoint ger er insikter som gör att ert företag på ett säkert sätt kan at er an världen.

Med LogPoint får du:

 • Intelligent inblick i ert företags nivå för efterlevnad som är tillgänglig dygnet runt för att minska risken för påföljder
 • En fullständig, transparent översikt över era affärsprocesser
 • En analysmotor som automatiskt och manuellt skapar förståelse för en händelse
 • Out-of-the-box-rapporter för regleringsdomäner, till exempel:
  • GDPR
  • PCI-DSS
  • SOX
  • ISO27001 och ISO27002
  • HIPAA
  • FISMA
  • Och många andra
 • Bevis för era kompatibla nätverk
Läs mer

IT verksamhet

Ni behöver en SIEM-lösning som förstår ert nätverk och dess anslutning till omvärlden. Vår lösning ger en handlingsbar insikt i realtid av er IT-infrastruktur för att ökat värde.

Läs mer
Enkel och smidig integration av alla enheter för att visa en komplett bild av nätverksaktivitet. Säkerhetsautomatisering.
Affärsanalys - Säkerhetsautomatisering

Affärsanalys

Vår säkerhetsautomatiserings- och analysmotor omvandlar strukturerad data från interna affärsapplikationer och korrelerar dem med LogPoints intelligensen. Dessa lösningar skapar icke-tekniska användar-interface till affärsrelevanta lösningar. Informationen hämtas från både loggar och strukturerad data. LogPoint ger er den information ni behöver för att kunna fatta rätt beslut och förverkliga era mål.

Läs mer

Why choose us

Lock icon - Security automation

Cybersecurity

Identify attacks and respond immediately

Compliance icon - Security automation

Compliance

Be compliant and connect safely with the world

Settings icon - Security automation

IT operations

Get real-time insight into your IT infrastructure