Av Vitus Stenhøj Schiøtz, Marketing Assistant

ERP-säkerhet (Enterprise Resource Planning) är praxis för att vidta effektiva säkerhetsåtgärder för att förhindra infiltration i dina ERP-system. Medan dina ERP-system gör livet enklare eftersom de förenar alla dina olika system och avdelningar, är de också en svag punkt som hackare riktar in sig på specifikt.

Syftet med ett ERP-system är att kombinera dina administrativa tillgångar i en applikation, från Human Resources till Supply Chain Management. Dessa ERP-system gör våra liv enklare genom att centralisera data och göra det möjligt för oss att bättre hantera våra affärsprocesser.

Tyvärr är risken för externa hot större om du har alla dina ägg i en och samma korg, både när det gäller viktiga data och viktig affärsinformation. Och en nyligen genomförd studie visar att cyberattacker oftareriktar in sig på ERP-system. Det innebär att du som organisation står inför större sårbarhet. Om bara en del av systemet utsätts för intrång av en hackare, får de då tillgång till organisationens mest värdefulla tillgångar på olika avdelningar.

På grund av mängden exponerade och känsliga data är ERP-säkerhet därför en viktig motåtgärd för att garantera säkerheten i din organisation.

Vilka är delarna i ERP-säkerheten?

ERP Security hjälper dig att skydda en rad tillgångar i ett företag. För att hålla all din privata information säker täcker den olika områden som: 

  • Infrastruktursäkerhet
  • Nätverkssäkerhet
  • Operativsystemets säkerhet
  • Databassäkerhet

Ett säkert ERP-system omfattar säker konfiguration av servrar, aktivering av säkerhetsloggning, kommunikationssäkerhet i systemet och datasäkerhet. Användare och behörigheter är inte mindre kritiska.

Som du kan föreställa dig är det viktigt att säkerställa att systemet efterlever kontinuerlig övervakning, revisioner och etablering av nödfallskoncept.

Varför riktar hackare in sig på din ERP-säkerhet?

För många företag är ERP-säkerhet ofta en blindspot. Företag ägnar tid och resurser åt att uppgradera sina ERP-system och sin hantering, men förbiser ofta eller underlåter att investera i adekvat cybersäkerhet för att matcha det.

Eftersom det är kopplat till en rad dagliga verksamheter kan ett angrepp på ERP-system ha en förödande inverkan på verksamhetens verksamhet. Och eftersom cybersäkerhetshoten ökar, är risken för ekonomiska förluster och ett skadat rykte reell. Organisationer måste skydda sina system mot interna och externa cyberhot för att upprätthålla konfidentialitet, tillgänglighet och integritet.

Trots detta håller många organisationer dem utanför säkerhetsteamens räckvidd eller förlitar sig enbart på ERP-leverantörens verktyg – men det kommer inte att skära ned på det längre. Detta innebär att många ERP-system är föråldrade och förblir ouppdaterade i åratal, och den nödvändiga säkerhetskunskapen saknas ofta.

”Dessa ””luckor”” i föråldrade ERP-system gör det enklare för cyberattacker att dra nytta av organisationer, precis som de gjorde i Colonial Pipeline-attacken förra året.” Detta ledde till en gasbrist i östra USA och fick priserna att stiga till den högsta nivån sedan 2 014.

Med tanke på ERP-systemens komplexitet och komplexitet är det naturligtvis svårt att övervaka och underhålla ERP-säkerheten.

Vanliga sårbarheter i ERP-system

Ju större företaget är, desto fler användare och fler sårbarheter finns det i systemet.  Detta gör ERP-säkerhet till en unikt komplicerad fråga på grund av den ökade svårigheten att upprätthålla den.

Tänk på ditt ERP-system som ett korthus. Ju mindre systemet är desto stabilare och svårare är det att blåsa över. Ju större den blir, desto svagare punkter finns det i strukturen, vilket innebär att det är lättare för den att falla isär. Allt detta innebär att ditt ERP-system har flera orsaker till att det är sårbart och behöver skyddas.

Här är några skäl till att ERP-system är benägna att utsättas för cyberattacker:

ERP-system är komplexa

För det första är ERP-system stora och komplexa applikationer. För användare att utföra åtgärder i applikationen finns hundratals behörighetsobjekt i systemen. Behörigheter, systeminställningar och anpassningsparametrar möjliggör en mycket flexibel men komplex systemkonfiguration.

ERP-system påverkar hela verksamheten

ERP-systemen är sammankopplade så att ett enda intrång kan äventyra hela verksamheten. Att ha ett stort angreppsområde i kombination med brist på allmän ERP-säkerhet och kunskap ökar risken för angrepp och gör ERP-system, som SAP, till ett huvudmål för angripare.

Brist på specialister på din personal

Dessutom finns det brist på ERP-säkerhetspersonal som är tillräckligt kunnig för att driva och tillämpa säkerhet i organisationens system. Så även om leverantören tillhandahåller en ERP-säkerhetslösning, integrerar den ofta inte med sin centrala cybersäkerhetsövervakning på grund av resursbrist. Detta skapar en blind fläck för säkerhetsteamet och ökar cyberhotet från interna och externa aktörer.

Användare som inte uppdaterar sina system

Ett annat problem finns i det beteende och den attityd vi har till teknik – rent tekniskt, vi tror att vi är säkra när vi inte är det.  Om användare inte uppdaterar systemen på rätt sätt kan det leda till intrång. Och när det gäller lösenordssäkerhet säger bara 56 % av de anställda att de anser att deras lösenordsvanor är säkra.

Enfaktorsautentisering

Dessutom använder endast 38 % av de stora organisationerna flerfaktorsautentisering som ett sätt att skydda sina konton. Lita på oss när vi säger att det är förbjudet att få tillgång till viktig affärsinformation med enfaktorsautentisering.

Auktoriseringsfrågor

Slutligen är bristen på stringens i att skapa behörighet ett vanligt problem i ERP-system. När för många användare har full åtkomst och privilegier blir din information alltför exponerad om en cyberattack inträffar.

Bästa praxis för ERP-säkerhet för att säkra din ERP-programvara

För att skydda och säkra ditt ERP-system är det viktigt att etablera lämpliga kontroller genom att implementera ERP-säkerhetslösningar och integrera dem med resten av säkerhetsverksamheten.

Håll dig ett steg före potentiella hot genom att hålla dig välinformerad och upprätthålla aktuella samhällsproblem. Cybersäkerhetshot utvecklas och utvecklas snabbt. Därför måste din organisation se till att alla, från högsta ledningen till de dagliga användarna i era ERP-system, får utbildning om bästa praxis för att minska riskerna för hot.

Stark och säker lösenordshygien

Det är mycket viktigt att upprätthålla en säker och adekvat lösenordshygien och att utbilda medarbetarna med tanke på den interna säkerhetsrisk som är förknippad med otillräcklig säkerhetskunskap inom en organisation.

Exempelvis kan intrång ofta spåras tillbaka till en intern kompromiss, som nätfiskeattacker. En organisation kan enkelt förhindra en superanvändares kompromisser genom att utbilda anställda, få tvåstegsverifiering eller mer frekventa program- och säkerhetsuppdateringar.

Håll alla uppdaterade

Det är viktigt att hålla alla uppdaterade och informerade om organisationen. Att vara strikt och exakt är precis vad som kan hålla inkräktare borta från känslig information.

Skydda dig mot externa risker

Förutom interna risker är det viktigt att skydda dina system från externa angripare, och det bästa sättet att göra det är att använda en ERP-säkerhetslösning som kan:

  • Upptäck utnyttjande och bedrägeri
  • Säkerställ dataintegritet
  • Identifiera obehörig åtkomst
  • Tillhandahålla kontinuerliga och automatiserade revisioner
  • Upptäck dataläckor
  • Centralisera säkerhetsövervakningen

ERP-säkerhetslösningar kan övervaka systeminställningar, patch-/behörighetshantering eller RFC-kommunikation.

Best-Practices-to-Secure-Your-ERP-Software

Genom att använda en ERP-säkerhetslösning minskar du organisationens angreppsyta och stärker företagets säkerhet över hela linjen. Därför kan integrering av ERP-säkerhetsövervakning i en centraliserad SIEM-lösning, som LogPoint, avsevärt tillföra värde inom områdena cybersäkerhet, IT-drift och systemefterlevnad. Idealiskt sett använder dessa plattformar UEBA (User Entity and Behavior Analytics) – för att få beteendeinsikter utöver regelbaserad övervakning.

Organisationer måste övervaka ERP-säkerheten kontinuerligt och automatiskt i SIEM-lösningar. Inkludering av ERP-säkerhet i organisationens centrala säkerhetsverksamhet, såsom Security Operations Center(SOC), för att identifiera hot och reagera omedelbart är nödvändigt för att säkerställa en sund säkerhetsställning.

Fördelar med att kombinera din ERP-lösning med SIEM

Genom att kombinera din ERP-lösning med SIEM får du övervakning i nära realtid av ERP-händelser och information. Genom att göra detta kan organisationer få reda på vad som händer med deras ERP-data. Utöver detta sparar ERP-driftteamen också tid och pengar med användningsklara kontroller, rapporter och mer för att automatisera övervakning av ERP-efterlevnad och underhåll.

LogPoint for SAP infographic - ERP Security

Genom att integrera ett ERP-system som SAP i SIEM ökar du cybersäkerheten, centraliserar övervakningen och har automatiserade granskningar så att organisationer kan spåra hela IT-miljöer från molnapplikationer till IT-infrastruktur.

Om du undrar hur systemen integreras är det korta svaret mycket bra. Våra anpassningsbara SAP-verktyg för säkerhetsövervakning stödjer särskilda krav och säkerhetspolicyer.

LogPoint har byggt upp mer än 200 användningsfall och scenarier som rekommenderas för grundläggande SAP-säkerhet. Dessa scenarier omfattar alla tre kärndomänerna i en SAP-implementering: applikation, användare och data.

Kontakta Logpoint

Kontakta oss och få information om varför branschledande företag väljer Logpoint:

Kontakta Logpoint

Testa fördelarna med LogPoints SIEM-lösning

Boka en personlig demo för att lära dig mer om fördelarna med vår SIEM-produkt och olika nedladdningsalternativ.

Boka demo

Learn more about Logpoint

Book a demo
Customer cases
Customer reviews