Efter COVID-19-pandemien har vi set fremkomsten af en ny måde at arbejde på. Den er blevet kendt som “den moderne, hybride arbejdsplads”.

Mens pandemien i høj grad har haft en negativ indvirkning på verden, har denne afbrydelse af vores sædvanlige rutiner i hidtil uset omfang også givet os en unik mulighed for at gentænke “arbejde” i en moderne virksomhed. Virussen er brudt gennem kulturelle og teknologiske barrierer, der har forhindret fjernarbejde tidligere, hvilket har sat en strukturel ændring af, hvor arbejdet finder sted, i gang.

Selvom nedlukninger og adskillelser fra venner, familie og kolleger har været stressende, har fjernarbejde også givet os tid til at genopdage de negative sider ved “trædemøllen” og reflektere kritisk over, hvordan vi ønsker at organisere vores arbejde (og liv) i fremtiden.

Mest interessant af alt: Arbejdet er fortsat under pandemien. I de fleste tilfælde er både produktiviteten og balancen mellem arbejde og privatliv er blevet bedre, hvilket er et argument for både effektiviteten og de menneskelige fordele ved hybride arbejdsformer i fremtiden.

Arbejdet er fortsat under pandemien. I de fleste tilfælde er både produktiviteten og balancen mellem arbejde og privatliv blevet bedre, hvilket er et argument for både effektiviteten og de menneskelige fordele ved hybride arbejdsformer i fremtiden.

På den baggrund har vi formuleret følgende principper, der skal fungere som rettesnor for den fortsatte overgang til og engagement i at være en moderne, hybrid arbejdsplads, der støtter LogPointers i at udføre deres arbejde bedst muligt.

Nogle af disse initiativer er allerede i kraft, nogle er igangsat, og nogle vil blive implementeret i den kommende tid.

Principper for den moderne, hybride arbejdsplads

På en moderne arbejdsplads kan man ikke forvente, at folk er ved deres skriveborde hele dagen, hver dag. 9 til 5-modellen er håbløst forældet og virker ikke for alle medarbejdere, kunder eller på bundlinjen.

I stedet kræver den moderne, hybride arbejdsplads klare principper for lederskab, ansvarlighed og miljø og kræver et mere dybtgående engagement i disse principper fra både medarbejderes, lederes og virksomheders side.

Den moderne, hybride arbejdsplads er°kultur. Derfor skal disse arbejdsprincipper forankres som kernen i vores værdier og tænkes ind i alle aktiviteter.

Selvstændighed og ansvarlighed

I LogPoint ansætter vi dygtige, passionerede og ambitiøse mennesker, der er kompetente til at løse de opgaver, de er blevet ansat til, og som sætter en ære i at levere deres bedste. Vi stoler derfor på, at de er i stand til at planlægge og udføre deres arbejde på den mest effektive måde, men altid med en følelse af ansvar og ansvarlighed over for deres kolleger og andre interessenter.

Mennesker er forskellige, og hos LogPoint fejrer vi ikke kun denne mangfoldighed, vi støtter også aktivt et fleksibelt arbejdsmiljø, hvor denne mangfoldighed kan blomstre. Dygtige mennesker ved, hvordan de præsterer bedst. Ikke alle er ens, og vi tror ikke på en “one size fits all”-tilgang.

Enhver medarbejder hos LogPoint kan – efter aftale med sin leder – tilrettelægge sin arbejdstid og arbejdsplads på den måde, der hjælper ham eller hende med at levere det bedste arbejde, hvis det er fornuftigt i forhold til samarbejde, teamwork og deadlines.

Hos LogPoint stoler vi grundlæggende på, at vores medarbejdere vil udføre deres arbejde på den bedst mulige måde og ønsker derfor at give dem fleksibilitet til at gøre det.

Dette fokus på opgaver frem for timer betyder, at enhver medarbejder hos LogPoint – efter aftale med sin leder – kan tilrettelægge deres arbejdstid og arbejdsplads på den måde, der hjælper dem med at levere deres bedste arbejde, hvis det er fornuftigt i forhold til samarbejde, teamwork og deadlines.

Kommunikation og lederskab

Nogle ledelsesdiscipliner understøttes naturligt af teknologi, f.eks. ved hjælp af Learning Management Systems, men er stadig mere velegnede til arbejde på kontoret. Disse aktiviteter omfatter coaching, rådgivning,og feedback, opbygning af relationer til kunder og kolleger, introduktion af nye medarbejdere til en virksomhed, forhandling og træffe kritiske beslutninger, undervisning og uddannelse samt arbejde, der bliver bedre af samarbejde, såsom innovation, problemløsning og kreativitet.

Forpligtelsen til et fleksibelt arbejdsmiljø, der understøtter den enkeltes og teamets præstation og trivsel, kræver klar kommunikation mellem kollegerne og konsekvent lederskab fra lederne.

 • Hos LogPoint er alle medarbejdere skabt ens, og vi tror ikke på rigide hierarkier. Vi opfordrer til kreativitet og innovation i problemløsning og støtter en åben, respektfuld dialog, hvor alle medarbejderes input værdsættes. Kun på denne måde kan vi fortsætte med at udmærke os, både inden for og uden for LogPoint.
 • Lederne er tæt på deres medarbejdere og aftaler fleksible måder at arbejde på direkte med dem. Men det kræver også, at lederne er hurtige til at opfange eventuelle tegn på overarbejde: Medarbejderne forventes ikke at være permanent “online”, men arbejder på en måde, der afspejler deres ambitioner og opgaver.

Hos LogPoint er alle medarbejdere skabt ens, og vi tror ikke på rigide hierarkier. Vi opfordrer til kreativitet og innovation i problemløsning og støtter en åben, respektfuld dialog, hvor alle medarbejderes input værdsættes. Kun på denne måde kan vi fortsætte med at udmærke os, både inden for og uden for LogPoint.

 • Ligeledes kræver denne fleksibilitet, at medarbejderne er selvstændige. LogPointers er ansvarlige (i samarbejde med deres leder og kolleger) for at planlægge leverancer og kommunikere deadlines klart til interessenterne og gøre deres bedste for at udføre deres opgaver til tiden og med den ønskede kvalitet.
 • For at fremme denne løbende dialog om arbejdsopgaver, arbejdsbyrde og trivsel sikrer lederne, at der ofte er 1:1’er med alle deres direkte underordnede. Heri ligger også opfølgning på individuelle planer for løbende personlig og faglig vækst.
 • Teamledere afholder hyppige teammøder for at sikre, at målene er afstemt, og at der er en holdånd/følelse af at være en del af holdet. Af samme grund bør sociale holdaktiviteter også planlægges med regelmæssige mellemrum.
 • Ledere er hurtige og konsekvente i forhold til at stoppe enhver adfærd, der ikke er i overensstemmelse med LogPoints værdier og generelt, ordentlig adfærd over for kolleger. Mange kan undgå at komme på arbejde, hvis der er uløste problemer med at arbejde sammen med en kollega eller på et hold. Ledere skal sikre et tillidsfuldt, fortroligt rum, hvor sådanne problemer kan bringes op, og vise medarbejderne, at sådanne forhold vil blive håndteret omgående og hensigtsmæssigt.
 • For at sikre løbende, anonym 360 graders feedback og efterfølgende handlingsplaner implementerer LogPoint de nødvendige fremgangsmåder til at opnå konstante feedback-loops og engagere medarbejderne kontinuerligt.

Fysisk og psykisk miljø

Hvis det ikke længere giver mening at kræve, at LogPointers er på kontoret hele dagen, hver dag, følger det naturligt med, at vi skal investere i at skabe et fysisk og psykisk kontormiljø, hvor folk tilbringer deres tid, ikke fordi de skal, men fordi de nyder det.

 • LogPoint har udnævnt en People Experience Specialist, hvis rolle er at forbedre medarbejdernes fysiske og psykiske velbefindende. Denne People Experience Specialist er ansvarlig for at skabe sociale aktiviteter, arrangementer og andre medarbejderretningslinjer for “Livet hos LogPoint”.
 • LogPoint arbejder kontinuerligt på at skabe et kontormiljø, hvor folk ønsker at være. Det omfatter gode kontor- og it-løsninger, lyse omgivelser med en fornuftig arbejdsgang og mulighed for forskellige typer arbejde (sofaarrangementer, MuteBoxes, stand-up/agile mødelokaler osv.). Vi vil arbejde på at designe vores kontorer, så de matcher principperne for den hybride arbejdsplads og understøtter din vækst.
 • Alle er ansvarlige for at sikre effektive og produktive møder med et respektfuldt adfærdskodeks, så folk ikke føler, at deres tid går til spilde, men samspillet med deres kolleger er frugtbart/værdifuldt. Det betyder også, at vi respekterer bookinger af mødelokaler, starter og stopper til tiden, har en klar dagsorden, kommer forberedt og bidrager og efterlader mødelokaler rene og friske.
 • Nogle elementer i dagligdagen kan betragtes som bagatelagtige, da de har været en del af vores arbejdsliv i årevis, men de er meget vigtige: Vi sørger for sunde frokost- og snackmuligheder, herunder drikkevarer, til alle medarbejdere. Vi vil levere effektive og sikre it-løsninger til hjemmearbejde til alle medarbejdere, og vi vil tilbyde den bedste sundheds- og tandlægeforsikring til alle.
 • Sidst, men ikke mindst: Hos LogPoint er vi gode til at fejre det! Store som små– vi mener, at det er vigtigt at fejre præstationer. Ikke kun forretningsmæssig succes, men også for at vise påskønnelse, f.eks. af kolleger, der har været gode ambassadører for LogPoints værdier. Det vil vi naturligvis fortsætte med.

Den hybride arbejdsplads er kommet for at blive, og midt i vores ønske om at tilbyde hver LogPointer det mest tilfredsstillende arbejdsliv, vil vi tilpasse os denne virkelighed, fordi vi mener, det er det rigtige at gøre.

Det bliver en ny rejse, en rejse som LogPoint og virksomhedens ledelse er engageret i, og jeg håber at høre fra jer alle, hvis I har input til, hvordan vi gør LogPoint til det bedst mulige sted at arbejde.

København
21. september 2021
/Jesper

Den hybride arbejdsplads er kommet for at blive, og midt i vores ønske om at tilbyde hver LogPointer det mest tilfredsstillende arbejdsliv, vil vi tilpasse os denne virkelighed, fordi vi mener, det er det rigtige at gøre.

Learn more about Logpoint

Book a demo
Customer cases
Customer reviews