Moderne virksomheder er blevet afhængige af dataanalyser, især inden for cybersikkerhed, IT-drift og compliance. Loganalyser er grundlaget for de fleste analyser til at oprette rapporter, dashboards og advarsler og på den måde forbedre forretningsdriften. Data kan registreres og logges fra stort set alt. For at få den voksende datamængde til at give mening bruger mange virksomheder et centraliseret SIEM og tilføjer adfærdsanalyser for at få mere effektive loganalyser. Loganalyser hjælper organisationer med at få logfiler til at give mening. Virksomheder kan ved at sammenholde logfiler fra forskellige applikationer få indsigt i, hvad der foregår i infrastrukturen. 

Hvad er loganalyser, og hvorfor er det vigtigt?

Loganalyser er processen med at gennemgå og forstå computergenererede poster for effektivt at drive en datadrevet virksomhed. Enhver moderne enhed eller applikation genererer logge, herunder IoT-enheder, servere, netværksenheder og operativsystemer. Loggen beskriver aktiviteter, der finder sted i systemet. Logge kan sendes til en indsamler inden den centraliserede loganalyse for at forbedre analysernes nøjagtighed og ydeevne. Udførelse af loganalyser inden for en SIEM-løsning (Security Information and Event Management) gør det nemmere for sikkerhedsanalytikere at gennemgå og fortolke, hvad der foregår på tværs af netværket, og få handlingsrettet indsigt.

Eftersom IT-infrastrukturen bliver stadigt mere forskelligartet med en lang række applikationer, der er placeret i cloudmiljøer, i det lokale miljø, i virtuelle instanser med videre, er dataene ofte i en række uforudsigelige formater. Centraliserede loganalyser bliver mere og mere kritiske for at få adgang til effektiv forretnings- og driftsmæssig indsigt i dataene. Loganalyser hjælper med en lang række use cases. Herunder diagnosticering af problemer, registrering af sikkerhedstrusler, afdækning af bedrageri og hjælp til compliance i forbindelse med strenge regler.

Fordelene ved at bruge loganalyseværktøjer

Her er de tre vigtigste fordele ved loganalyser:

  1. Mere robust sikkerhedsgrad: Det er vigtigere end nogensinde før at opretholde en stærk sikkerhedspraksis for at opdage trusler og undgå brud, der resulterer i skader, f.eks. økonomiske tab. Loganalyser spiller en afgørende rolle i at opdage og reagere på trusler. Det er også grundlaget for effektiv threat hunting og hændelsesrespons. SIEM’er giver øjeblikkelig besked om sikkerhedshændelser og gør det muligt for cybersikkerhedsteamet at reagere mere effektivt. 
  2. Mere effektiv IT-drift: Hele virksomheden benytter IT-ressourcer til forretningskritiske processer, opgaver og informationsdeling. Med loganalyseværktøjer kan virksomhederne opdage kritiske systemfejl og tendenser og handle derefter. Administratorer får et proaktivt værktøj til fejlfinding, så det er muligt at undgå afbrydelser og nedetid. Loganalyser giver også indsigt, der kan være med til at optimere aktuelle processer og arbejdsgange, hvilket ofte er en stor drivkraft for ROI på SIEM-løsninger. 
  3. Påvisning af compliance: Overholdelse af love og regler kan være dyrt og kompliceret. Virksomhederne bliver i stigende grad nødt til at overholde sikkerhedsstandarder og -bestemmelser såsom HIPAA, GDPR og PCI DSS. Med en SIEM-løsning kan du løbende spore, om du overholder retningslinjerne og levere bevismateriale til auditører. 

Sådan udføres loganalyser

Loganalyser kan hurtigt konfigureres, afhængigt af den løsning du bruger og omfanget af implementeringen. Generelt bør det være en ukompliceret proces at gøre det muligt for teams at få indsigt fra handlingsrettede logfiler. 

Her er nogle af de trin og overvejelser, du skal gøre dig, når du implementerer en SIEM:

Indsamling og normalisering:

En dataindsamler indsamler logfiler fra hele infrastrukturen for at få de nødvendige data til dine use cases. SIEM-løsningen bør konvertere eller normalisere logfiler til samme format for at muliggøre effektiv korrelation og gøre det meget nemmere at foretage søgninger. Det at have et “fælles sprog” for alle applikationer i SIEM gør det også nemmere at anvende avanceret machine learning, f.eks. adfærdsanalyser. 

Centralisering:

Alle logge bør centraliseres i en enkelt platform for at strømline analyser, søgninger og undersøgelser. Undgå at udelade kritiske systemer, så du ikke pludselig mangler logge med vigtige oplysninger, når et brud undersøges.

Søgning og analyser:

SIEM-løsninger kræver nyttige analyseteknikker, herunder korrelation, mønstergenkendelse, enkel søgning, berigelse og klassificering. Moderne løsninger giver også analytikeren et pejlemærke om, hvad vedkommende skal være opmærksom på. Derudover fjerner bruger- og enhedsadfærdsanalyse (UEBA) meget af det manuelle gættearbejde fra loganalysen, fordi den bruger machine learning til automatisk at registrere, hvilke enheder der er mistænkelige og bør undersøges nærmere.

Overvågning og alarmering:

Implementering af automatiseret overvågning af hændelser i netværket i realtid er kernen i loganalysen. Normalt er advarsler regelbaserede, hvilket betyder, at de udløses baseret på betingelser og tærskler, der er fastsat af analyseteamet. Store SIEM’er indeholder som standard et væld af korrelationsregler og andre use cases, der vejleder analytikeren i, hvad vedkommende skal være opmærksom på. Men efterhånden som datamængderne vokser, kan regelbaseret alarmering resultere i falske positiver, overvælde analytikerne og skabe alarmoverload. Machine learning-løsninger såsom UEBA kan hjælpe med at overvinde alarmoverload og er værd at overveje, hvis modne organisationer skal være mere effektive med deres sikkerhedsressourcer.

Rapporter og dashboard:

Strømlining af rapporter og dashboards til visualisering af use cases er nøglen til effektiv loganalyse. Det er også standard hos mange leverandører og hjælper analytikerne med at identificere, hvad de skal være opmærksomme på. Rapporter og dashboards skal være nemme at tilpasse, baseret på de specifikke krav i organisationen.

Sådan vælger du den bedste løsning til loganalyse

Selvom der er flere loganalyse- og SIEM-løsninger på markedet, er det vigtigt at overveje, præcis hvilken der matcher din organisation og dine udvælgelseskriterier – både i dag og i de kommende år. 

Her er et par ting, du bør overveje:

  1. Opbygning af en business case: Løsningen skal passe til din organisation. Uanset om det drejer sig om at forbedre sikkerhedsanalyser, stabilisere IT-driften eller overholde compliance-bestemmelser, bør det være tydeligt, hvad du ønsker at opnå. Opsætning af et begrænset antal use cases er et godt sted at starte. Du kan altid tilføje flere, når implementeringen er gennemført. 
  2. Begrænset budget eller ressourcebegrænsninger: Nogle løsninger licenseres på baggrund af datavolumen eller andre parametre, der er vanskelige at administrere. Find en løsning, der giver forudsigelige ejeromkostninger. Antag, at I har begrænsede ressourcer til implementeringen. I så fald giver det mening at fokusere på leverandører, der tilbyder mange use cases som standard, for at opnå en hurtigere time to value og begrænse mængden af ressourcer, der bruges på adminsitration af løsningen. 
  3. Udvidelse af analysefunktioner ud over logstyring: Nogle løsninger kan hurtigt blive for enkle til modne organisationer. Med en løsning, der nemt kan omfatte avanceret machine learning som f.eks. UEBA, undgår man siloopdelte data og kan øjeblikkeligt tilføre organisationen værdi.
  4. Klar til skalering: Effektiv og skalerbar lagring, hurtig søgning og fleksibel visualisering kan øge værdien af løsningen markant. Tilpasning af analyseresultater, afhængigt af hvor organisationen befinder sig på sin vækstrejse, betyder, at du kan begrænse voksende problemer og udvide sikkerhedsanalyserne efter behov.

SIEM vs. logstyring

Selvom mange løsninger opfylder enkle krav til logningsanalyse, er det ofte værd at evaluere, hvad der er den rigtige løsning for din organisation. Kort sagt er SIEM-løsninger kernen i sikkerhedsanalyser, og de kan udføre avanceret dataanalyser, hvor loganalyseværktøjer primært er designet til indsamling af data. Hvis du har brug for en løsning til at styre sikkerheden for en stor eller forskelligartet IT-infrastruktur, er en SIEM-løsning ofte det bedste valg. SIEM leverer automatisering, trusselsanalyse i realtid og avancerede machine learning-funktioner, der normalt ikke vil være tilgængelige i et loghåndteringsværktøj.

Kontakt Logpoint

Kontakt os og hør, hvorfor brancheførende virksomheder vælger Logpoint:

Kontakt Logpoint

Learn more about Logpoint

Book a demo
Customer cases
Customer reviews