LogPoint som SIEM-lösning

En  SIEM-lösning (Security Information and Event Management) är ett centraliserat riskhanteringsverktyg. Per definition förbättrar ett riktigt bra SIEM-verktyg hotdetektion som använder realtidsanalys, tidig identifiering av dataintrång, datainsamling, datalagring och rapportering.

LogPoints SIEM-verktyg

Verksamhetens data och möjligheten att kunna visualisera är avgörande. Men värdet ökar dramatiskt när det går att sätta alla data i sammanhang. När du berikar dina data med information om användare, tillgångar, hot och sårbarheter blir dina data användbara. 

Vår moderna SIEM-lösning sammanställer alla händelsedata som genereras av enheter eller applikationer inom infrastrukturen. Det ger dig den nödvändiga insikten som behövs för att kunna definiera omfattningen av problem, och fatta kritiska beslut. LogPoint gör mycket mer än det traditionella SIEM-verktyget. 

LogPoint kan hjälpa till med dina SIEM-behov oavsett storleken på ditt företag. Några av våra största distributioner bearbetar kontinuerligt händelsefrekvenser på mer än 1 000 000 EPS från fler än 25 000 händelsekällor. 

Tips: Läs mer på vårt blogginlägg om dimensionering av din SIEM 

Kontakta LogPoint

Kontakta oss och ta reda på varför ledande varumärken väljer LogPoint:

Kom i kontakt med oss

LogPoint Roadmap

Talar samma språk

LogPoints SIEM-verktyg normaliserar data till ett och samma språk för att kunna beskriva loggarnas innehåll. 

Med vår moderna SIEM-lösning kan data från olika källor enkelt korreleras och analyseras, vilket möjliggör insikter för användaraktivitetsövervakning, rapportering om efterlevnad, threat hunting och mer. 

Viktiga funktioner och fördelar med LogPoint SIEM

Enligt Gartner finns det tre huvudområden där en modern SIEM-lösning ska utmärka sig – avancerad hotdetektion, säkerhetsövervakning samt undersökning och incidenthantering. LogPoint levererar resultat i världsklass inom alla dessa tre områden. 

Produktöversikt
Avancerad hotupptäckt

Avancerad hotdetektion

Med LogPoints SIEM-verktyg utförs avancerad hotdetektion i realtid och under långa tidsperioder. Det möjliggör analys och rapportering av trender och beteenden hos enheter och användare inom organisationen. Våra avancerade analysmetoder används också för att övervaka dataåtkomst, applikationsaktivitet och fungerar som en kontroll för att upptäcka Advanced Persistent Threats (APT). 

LogPoints hotdetektionsfunktioner berikas med intern eller extern kontextuell information, som threat intelligence, användarnamn eller tidskunskap. Detta gör det möjligt för säkerhetsanalytiker att arbeta snabbare och effektivare. Du har också tillgång till effektiva ad-hoc-sökningar, maskininlärning och UEBA -funktioner. Fördelarna med SIEM: mer effektivare threat hunting. 

Avancerad hotupptäckt

Säkerhetsövervakning

LogPoint är ett effektivt logghanteringsverktyg som möjliggör grundläggande säkerhetsövervakningoch används ofta för efterlevnadsrapportering och realtidsövervakning av säkerhetskontroller. LogPoint är ett effektivt logghanteringsverktyg som möjliggör grundläggande säkerhetsövervakning och används ofta för efterlevnadsrapportering och realtidsövervakning av säkerhetskontroller. LogPoint uppfyller de grundläggande kraven för hotdetektion, efterlevnadskontroll och rapportering. Med flexibel och bekväm insamling och lagring av loggar kan LogPoint tillgodose din revisors behov – vilket gör efterlevnad mycket enklare. 

Vanliga användningsfall bland våra kunder för grundläggande säkerhetsövervakning täcker ett brett spektrum av säkerhetskällor, inklusive:

  • Perimeter- och nätverksenheter 
  • Slutpunktsagenter 
  • Kritiska applikationer 
  • Övriga infrastrukturkomponenter 
Avancerad hotupptäckt
Avancerad hotupptäckt

Undersökning och incidenthantering

LogPoint kan ge den insyn du behöver. Vi implementerar ständigt nya sätt att visualisera dinadata och strävar efter att erbjuda visualisering som gör det enkelt att tolka och vidta åtgärder baserade på vad dina data säger. Detta gäller för alla våra kontroller, inklusive: 

  • Dashboards 
  • Rapporter/larm 
  • Ad-hoc-sökningar 

Incidenthantering är centralt inbäddat i LogPoint, vilket gör det enkelt att hantera incidenter inom ditt team och möjliggör effektiv incidentutredning. Nu får en överblick över affärssammanhang, säkerhetsinformation, användarövervakning, dataövervakning och applikationsövervakning – allt i inom ett och samma gränssnitt. 

Prova och se fördelarna med LogPoints SIEM-lösning

För att lära dig mer om fördelarna med vår SIEM-produkt och de olika nedladdningsalternativen, boka en personlig demo.

Boka en demo