Logpoint
SIEM

SIEM_Logpoint

Logpoint SIEM stärker analytiker med automatisering, orkestrering och respons

Den ökande sofistikationen och hastigheten på cyberattacker i kombination med den globala kompetensbristen inom cybersäkerhet innebär att säkerhetsteam måste hantera fler larm, fall och händelsedata än någonsin tidigare.

Logpoint är den enda SIEM+SOAR-lösningen som samlar in, analyserar och prioriterar säkerhetsincidenter för att hjälpa analytiker identifiera och åtgärda incidenter snabbt och hålla verksamheten säker.

Med inbyggda playbooks för identifiering, utredning och respons organiserar Logpoint kritiska processer för att öka SOC-teamets produktivitet och säkerställa konsekvent respons.

Cyber Threats

Är ditt företag utrustat för att
navigera i förrädiska cybervatten?

Visa infografiken

How to manage cases

Logpoint SIEM samlar automatiskt in stödjande information för varje fall för att hjälpa analytiker att snabbt lösa incidenter. I den här videon visar vår Senior Presales Engineer Jason hur man upptäcker och reagerar på skadlig programvara med hjälp av Logpoint – från att en varning rapporteras till att ett fall undersöks.

Effektivisera säkerhetsarbetet i företag av alla storlekar

Logpoint är tillgängligt som SaaS, molnbaserat system eller lokalt installerat system och kombinerar SIEM (Security Information and Event Management) med security orchestration, automation and response (SOAR). Eftersom SOAR är en integrerad del av SIEM-lösningen får analytiker en färdigpaketerad processlösning för hotidentifiering, undersökning och respons.

With built-in detection, investigation, and response playbooks, Logpoint orchestrates critical processes to increase productivity and ensure consistent response.

Med inbyggda playbooks för identifiering, utredning och respons organiserar LogPoint kritiska processer för att öka produktiviteten och säkerställa konsekvent respons.

Tips: Läs mer om våra top 10 SIEM use cases eller ta en titt på SIEM sizing tool.

Mer exakt och konsekvent analys och respons

Genom normalisering, korrelering och tillägg av kontextuell information omvandlar Logpoint loggar till högkvalitativa data, vilket driver på automatiserad undersökning och respons och minimerar de operativa kostnaderna för översättning av data och larm mellan verktyg.

Arbeta effektivt mellan alla verktyg

Logpoint har out-of-the-box integrations för att ansluta till befintlig säkerhetsteknik, inklusive klientskydd, nätverksdetektering och hothantering. Playbooks gör det möjligt att automatisera delar av undersökning, utredning och respons.

Spara tid vid incidenthantering

Färdigpaketerade playbooks för viktiga användningsfall hjälper analytiker hitta de områden i verksamheten som kan automatiseras. Analytiker kan enkelt skräddarsy och lägga till egna playbooks för att tillgodose specifika affärsprocesser och komma igång snabbt.

Därför väljer våra kunder Logpoint

Läs mer om hur Logpoint hjälper globala företag att minska cyberrisker och påskynda identifiering och respons.

Minska
affärsriskerna

Ett verktyg för detektering, undersökning och respons säkerställer konsekvent respons på larm som kommer inifrån och utanför nätverket.

Förbättra den övergripande säkerhetsgraden

Logpoint SIEM tillhandahåller efterlevnad för alla viktiga regulatoriska domäner som SCHREMS-II, HIPAA, GDPR och stöder kriminaltekniska analyser och utredningar, vilket gör det enkelt att presentera efterlevnadsbevis och fastställa grundorsaken till överträdelserna.

Minska tiden för identifiering och respons

Logpoint hjälper säkerhetsteam att bli mer effektiva genom att automatisera arbetsuppgifter och tillhandahålla strukturerade arbetsflöden för många dagliga rutiner.

Snabb
dataanalys

Logpoint normaliserar alla händelseloggar i ett standardiserat klassificeringsramverk som mappas till MITRE för att möjliggöra snabb larmanalys, korrelering och incidentprioritering.

Förbättra hotdetektion och respons

Logpoint hjälper till att visualisera data och sätter dem automatiskt i rätt sammanhang, inklusive  hotanalys i realtid så att analytiker kan agera snabbt och konsekvent.

Minska
cyberriskerna

Genom berikning av data med information om användare, tillgångar, hot och sårbarheter görs data hanterbara så att organisationer får insikt för att fatta kritiska beslut.

Testa fördelarna med Logpoints SIEM-lösning

Boka en personlig demo för att lära dig mer om fördelarna med vår SIEM-produkt och olika nedladdningsalternativ.

Boka en Logpoint-demo

Tusentals nöjda kunder. Miljontals skyddade enheter.

Konica_Minolta
Captivate-Logo
Boeing-Logo
GoSecure Logo
Airbus-Logo