Varför ska du boka en demo?

Låt våra specialister visa dig hur du kan dra nytta av LogPoints innovativa lösningar.
Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig för att boka in en personlig demo.

LogPoint SIEM & UEBA & SOAR – Innovation för att säkerställa er säkerhet

LogPoint tillhandahåller användarvänlig, korrekt och snabb analys av er data för att upptäcka och agera på hot på ett säkert sätt genom realtidsanvändning av korrelationsregler och färre falska positiva resultat.

Increased speed and efficiency for the delivery of automated responses and actionable intelligence.

Machine Learning ML Icon

Machine Learning accelerates pattern recognition of today’s hidden threats, and for whatever tomorrow brings.

Cost management icon

Advanced technology allows a more cost-effective node-based licensing – so you can analyse all your data sources without increasing your costs.

Låt våra specialister visa dig hur du kan dra nytta av LogPoints innovativa lösningar.
Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig för att boka in en personlig demo.

LogPoint tillhandahåller användarvänlig, korrekt och snabb analys av er data för att upptäcka och agera på hot på ett säkert sätt genom realtidsanvändning av korrelationsregler och färre falska positiva resultat.

Ökad hastighet och effektivitet för leverans av automatiserade svar och handlingsbar intelligens.

Machine Learning ML Icon

Maskininlärning påskyndar igenkänning av mönstren i dagens dolda hot, men även för vad som ligger i framtiden.

Cost management icon

Avancerad teknik möjliggör en mer kostnadseffektiv nodbaserad licensiering – så att du kan analysera alla dina datakällor utan att öka dina kostnader.

Gör som mer än 1 000 företag gör idag – välj LogPoint