Hyppige typer af sikkerhedstrusler

Hvad holder en CEO vågen om natten? Det kunne være hvad som helst men i de seneste år vokser den svækkede virkning af cybersikkerhedstrusler i bekymring. Fakta er, at ingen virksomhed er uovervindelig – uanset størrelse, beliggenhed eller industri. Og i takt med at cyberangreb bliver mere og mere omfattende og sofistikerede, bliver problemet kompliceret.

Mens motivationen bag cyberangreb varierer meget, kan virkningen være lammende for virksomheder, kunderne og samfundet. Faktisk har vi for nyligt set angreb på kritiske offentlige infrastrukturer som hospitaler og lufthavne.

Et par almindelige typer cybersikkerhedstrusler er stadig udbredte:

Kontakt Logpoint

Kontakt os og hør, hvorfor brancheførende virksomheder vælger Logpoint:

Kontakt Logpoint
LogPoint beskytter imod social engineering and phishing

Socialt ingeniørarbejde

Udnyttelse af mennesker gennem socialt ingeniørarbejde som phishing-kampagner gør det lettere at bryde ind i et godt beskyttet netværk og udgøre trusler mod kundedata. LogPoint kan identificere suspekte domæner, mailanmodninger fra trusselskilder og uregelmæssig adfærd vedrørende institutionens ledere og andre beslutningstagere.

Med LogPoint kan du:

 • Konsolidere analytiske processer for at identificere skedelige aktiviteter i dit netværk
 • Registrer lateral bevægelse af ondsindet eller uregelmæssig aktivitet gennem øget gennemsigtighed i din netværksaktivitet
 • Registrer suspekt opførsel relateret til email kommunikation, især bundet til beslutningstagerne i virksomheden
 • Handle på aktiviteter, der er knyttet til kendte ondsindede kilder, før de resulterer i et databrud
LogPoint beskytter mod DoS

Denial of service (DoS)

Disse cyberangreb opstår, når en hacker oversvømmer en website med mere trafik, end den kan klare. Nedetid er katastrofal – det kan skade både din virksomheds økonomiske stabilitet og omdømme. LogPoint hjælper dig med at identificere angreb rettet mod at kompromittere netværkets og systemets tilgængelighed på grund af ekstremt høje aktivitetsniveauer. med LogPoint kan du:

 • Overvåge DNS trafik i netværk for at identificere modeller for netværkstrafik
 • Registrere pludselige variationer, der overstiger det generelle trafikniveau, mens der tages højde for godartede udsving/li>
 • Bruge statistisk og dynamisk berigelse af DNS-anmodninger til at afdække C2-trafik ved hjælp af både threat intelligence og DGA-tilgange
 • Bruge forudsigende analyser til at identificere potentielt kritiske hændelser, før de lukker din side ned eller laver forstyrrelser
 • Vurdere en hændelse og afbøde fremtidige forsøg på at kompromittere tilgængeligheden ved hjælp af konsolideret cybersikkerhedsrapportering
LogPoint beskytter mod DoS
Malware

Malware

Blandt de mest almindelige sikkerhedstrusler referer malware til flere former for skadefuld software behandling, når en bruger ved fejl henter den. LogPoint giver dig indsigt i potentielle kompromiser ved at overvåge dine systemers sundhed via integritets- og sårbarhedsscannere, firewalls og spore adgang til aktiver.

Med LogPoint kan du:

 • Finde sårbare kilder for at identificere potentielle adgange til et angreb på din infrastruktur
 • Baseline din virksomhed for at registrere uregelmæssig aktivitet, der sker på dit netværk
 • Hurtigt undersøge dine netværk og identificere maskiner, der er inficeret

 • Aktivt overvåge undersøgelser og publikationer om et givent element, og modtage opdateringer og forespørgsler, når der udføres yderligere undersøgelser
 • Identificere enhver stigning i filoprettelse, omdøbning eller sletning af en bestemt bruger eller proces
 • Opsætte alarmer for unaturlig dataaktivitet på lagringssystemer med tidsbegrænsning
LogPoint beskytter imod priviligeret misbrug

Misbrug af privilegier

Privilegerede konti kan blive kompromitteret, når legitimationsoplysninger misbruges eller genbruges. Evnen til at opdage lateral bevægelse og mistænkelig eller unormal adfærd i netværket før exfiltrering kan forsvare sig mod en insidertrussel. LogPoint bruger UEBA og udtømmende compliance-regimer til at overvåge og opdage svindel i virksomhedsapplikationer, infrastruktur inklusive Account Directory og skybaserede tjenester som Azure, AWS og Salesforce. Med LogPoint kan du:

 • Overvåge administrative konti for at advare og rapportere om adgangsforsøg
 • Validere nye konti, der ikke er aktiveret med passende godkendelse
 • Tracke adgange til mailkonti og identificere potentielt misbrug
 • Opdage pludselige ændringer i bruger, operatør eller server adfærd ved at kombinere anomali detektion med avanceret korrelation
 • Afdække kontrolkonfiguration og politiske ændringer
 • Identificere forsøg på eksfiltreringsdata
LogPoint beskytter imod priviligeret misbrug
LogPoint beskytter mod web applikationsangreb

Webapplikationsangreb

Finansielle organisationer prioriterer ofte ikke applikationssikkerhed, men applikationer som SAP, Oracle og Microsoft er ofte mål for angreb. Hvis det lyder som dit firma, så er det tid til at prioritere anderledes.Ved at sikre dine applikationer og optimere virksomhedens ydeevne kan du med LogPoint:

 • Overvåge online server sikkerhed med integrations logs fra din web application firewall (WAF)
 • Få større bevidsthed om angreb og politikker for at maksimere applikationens køretid og ydeevne
 • Styre og systematisk filtrere i alle forsøg på at få adgang til din applikation
 • Undersøge cybersikkerhedskritiske events for hurtigt at løse applikations- og ydeevneproblemer
LogPoint beskytter imod cyber spionage

Cyberspionage

At være i stand til at opdage mistænkelig aktivitet omkring følsomme og klassificerede oplysninger er det første skridt til at sikre din infrastruktur mod dataeksfiltrering.

LogPoint overvåger din organisations infrastruktur ved at observere adfærd omkring virksomhedsapplikationer som SAP og Oracle, som ofte gemmer vigtige informationer, som et emne til sabotage og spionage.

Med LogPoint kan du:

 • Beskytte vigtige forretningsprocesser, følsomme data og intellektuel ejendom ved at spore adfærd omkring og adgang til privilegerede oplysninger
 • Tracke uautoriseret netværks- eller systemadgange knyttet til statsaktører og/eller mulig spionage
 • Identificere potentielt ondsindet indgående kommunikation fra mistænkelige domæner eller identificerede trusselkilder for at sikre din organisation mod phishing-forsøg
LogPoint beskytter imod cyber spionage
LogPoint opdager human error i IT løsninger for sundhedsvæsenet

Menneskelige fejl

Utilsigtede databrud er almindelige i sundhedsvæsenet og er potentialet for at lade din patients følsomme data være åbne for offentligheden. Simple medarbejderfejl kan blive dyre hændelser, som kan skade sin organisations økonomi og omdømme.

LogPoint overvåger netværksadgange, lovændringer, aktivitet i filsystemet og fil adgang for at hjælpe dig med at identificere fejlkonfiguration, fejllevering og bortskaffelsesfejl.Med LogPoint kan du:

 • Anvende opbevaringspolitikker for at garantere, at følsomme patientdata ikke opbevares længere end nødvendigt
 • Sørge for bortskaffelse af følsomme data på et detaljeret niveau ved at anvende rutepolitikker direkte på dine data
 • Gennemgå dine systemkonfigurationer fra en enkelt side og på den måde hurtigt identificere miskonfigurationer, der har potentiale til at offentliggøre klassificerede oplysninger
 • Identificere lovmæssige miskonfigurationer før klassificerede oplysninger offentliggøres

Advanced Persistent Threats (APTs)

Advanced persistent threats (APTs) er notorisk svære at spore. Så det er bedst at undgå de stigende omkostninger forbundet med et kompromis ved at inspicere afvigelser fra normen.

Med LogPoint kan du:

 • Finde sårbare kilder, der kan identificere potentielle adgange, der kan føre til et angreb på din infrastruktur
 • Baseline din virksomhed for at identificere uregelmæssig aktivitet, der sker på dit netværk
 • Registrere mistænkelig adfærd relateret til email kommunikation, især bundet til ledere eller topledere
 • Reagere på aktiviteter, der er knyttet til kendte ondsindede kilder, før de resulterer i et databrud
 • Hurtigt undersøge din netværkssikkerhed og identificere maskiner, der er inficeret
 • Aktivt overvåge undersøgelser og publikationer om et givent element, og modtage opdateringer og forespørgsler, når der udføres yderligere undersøgelser
 • Identificere enhver stigning i filoprettelse, omdøbning eller sletning af en bestemt bruger eller proces
 • Opsætte alarmer for unaturlig dataaktivitet på lagringssystemer med tidsbegrænsning
LogPoint network security sporer Advanced Persistent Threats (APT)
LogPoint beskytter imod priviligeret misbrug

Ransomware

Ransomware er en stigende trussel i disse dage. Når man bekæmper ransomware, er planlægning og omtanke afgørende for at begrænse virkningen og hurtigt komme sig med minimal forstyrrelse. Et af de vigtigste aspekter er tiden, der bruges på at bekæmpe den. Jo længere en ransomware er aktiv i en virksomhed, jo større indvirkning får den, mens omkostningerne stiger.

LogPoint giver indsigt i kompromitterings indikatorer gennem overvågning af dine systemers tilstand via integritets- og sårbarhedsscannere, og firewalls

Med LogPoint kan du:

 • Finde sårbare kilder for at identificere potentielle adgange til et angreb på din infrastruktur
 • Baseline din virksomhed for at registrere uregelmæssig aktivitet, der sker på dit netværk
 • Identificere enhver stigning i filoprettelse, omdøbning eller sletning af en bestemt bruger eller proces
 • Opsætte alarmer for unaturlig dataaktivitet på lagringssystemer med tidsbegrænsning