Cybersäkerhet för detaljhandel

Skydda kunddata

Framgång i detaljhandeln idag innebär att vara expert på datainsamling och beteendeövervakning samt merchandising. Och det är goda nyheter för brottslingar. Mycket av detaljhandelskundadetaljhandlarna samlar in – betalkort och kreditkortsnummer specifikt – riktas mot hackare som fortsätter att perfekta metoder för att bryta mot nätverk och stjäla information som inte upptäcks. Återförsäljare är i en knepig position eftersom de måste hålla sina tjänster lättillgängliga för konsumenterna, samtidigt som de skyddar mot hot mot kunddata.

När en återförsäljare upplever ett dataintrång har du två mycket stora problem: den inverkan det kommer att få på dina kunder och nedfallet som ditt företag kommer att möta till följd av förlorade intäkter, dåligt rykte och potentiella böter relaterade till bristande efterlevnad av reglerna.

Kontakta Logpoint

Kontakta oss och få information om varför branschledande företag väljer Logpoint:

Kontakta Logpoint

Logpoint för PXP-lösningar

PXP Customer Case hero

Med Logpoint har PXP Solutions ett kraftfullt verktyg för att säkerställa anpassning till:

  • styrning
  • risk
  • överensstämmelsestandarder </ li >

Logpoint tillåter PXP-lösningar att hålla en detaljerad bild av loggar och snabbt identifiera alla aktiviteter som är vanliga för att bibehålla sin säkerhetsställning när som helst.

Se case

Logpoint för cybersäkerhet i detaljhandeln

Genom att övervaka och korrelera från ett gemensamt språk ger Logpoint en enkel, transparent syn på affärshändelser. Det ger också den ansvarsskyldighet och hanterbarhet som säkerhetshändelser behöver för att inte bara säkerställa att regelefterlevnadskraven uppfylls när det gäller att säkra kundkundedata, utan att dessa händelser kan hanteras effektivt.

Logpoint övervakar de viktigaste systemobjekten och komponenterna som finns i alla företag, inklusive nätverksutrustning, servrar, applikationer och databaser.

File Integrity Monitoring (FIM) är ett nyckelelement i en effektiv cybersäkerhetslösning. Vikten av FIM ligger i dess förmåga att både vara lämplig för granskningsändamål, förändringsövervakning, samt att mildra användarbaserade hot.

Med Logpoints inbyggda FIM-funktioner kommer du alltid att ha kontroll över dina känsliga tillgångar och bli varnad när en ny katalog eller fil skapas, tas bort, byts namn eller ändras i sitt innehåll.

Ladda ned broschyren Logpoint File Integrity Monitoring för att lära dig mer:

Ladda ner FIM broschyr

Cybersäkerhetshot i detaljhandeln

Detaljhandelsindustrin omfattar tegel och murbruk, onlinebutiker eller återförsäljare som båda är. Baserat på typen av återförsäljare är cybersäkerhetshoten i detaljhandeln till synes annorlunda. När det gäller e-handelssajter är de vanligaste överträdelserna att hacka webbapplikationen, antingen genom denial of service (DoS) -attacker eller stulna referenser från kunder som en del av phishing-attacker.

Traditionella brick-and-mortar-återförsäljare hanterar attacker av en annan typ – installation av skummare i bankomater eller till exempel bensinpumpterminaler. Medan små återförsäljare vanligtvis är lättare offer och drabbas av fler attacker, bör större återförsäljare inte heller ta lätt på saken.

Låt oss titta på hur Logpoint kan hjälpa dig att närma dig och åtgärda hot mot cybersäkerhet i detaljhandeln.

LogPoint for User Activity Monitoring widget

Övervakning av användaraktivitet

Övervakning av användaraktivitet har länge utgjort hörnstenen i varje effektiv försvarsstrategi. Logpoint erbjuder analytikerna ett intuitivt och kraftfullt verktyg för att identifiera skadliga aktiviteter, skapa varningar, instrumentpaneler och rapporter så att de enkelt får en överblick och möjligheten att vidta adekvata åtgärder omedelbart. Fokus ligger främst på datasekretess och förordningar, aktivitetsövervakning av användare samt på aktiviteter som är förknippade med filåtkomst. Logpoint kan övervaka dessa aktiviteter med hjälp av inbyggda objektåtkomstmetoder. Dessutom övervakar Logpoints FIM-program eventuella åtkomstförsök till privilegierade filresurssystem och förser de ansvariga med information om typen av åtkomst inklusive de åtgärder som utförs i filen. Dessutom kan originalet och den ändrade kontrollsumman också jämföras med att bättre förstå åtkomstbeteende.

Exempel

Försök till åtkomst av objekt

Identifiera hotindikatorer vilka finns kopplade till en utförd nyttolast för skadlig programvara

Logpoints FIM är ett exceptionellt effektivt verktyg för att övervaka skapandet av nya filer eller ändringar av filtillägget vilket indikerar att skadlig programvara exekveras. Det hashvärde som återges av Integrity Monitor kan jämföras med den totala databasen av Virus, vilket identifierar tillhörande tråd.

LogPoint SIEM upptäcker widget för obehörig åtkomst

Spotting och spårning av obehörigt nätverk eller systemåtkomst

Logpoint gör det möjligt för dig att upptäcka misstänkta och / eller obehöriga nätverksbeteenden som anslutningsförsök på stängda portar, blockerade interna anslutningar, anslutningar till kända dåliga destinationer, förfrågningar initierade från opålitliga zoner, misstänkt systemåtkomst och många fler.

Exempel

Hot i system med högre privilegier