Hva er SOAR, og hvorfor trenger du det? Denne bloggen vil svare på dette spørsmålet – spesielt for mellomstore bedrifter som tror at de er for små til å ha nytte av SOAR. Tvert imot. SOAR – et sikkerhetsorkestrerings-, automatiserings- og responssystem – kan være det du trenger mest for å oppnå god nettsikkerhet.

Vanligvis har sikkerhetsbevisste bedrifter installert flere markedsledende nettsikkerhetsløsninger for å beskytte organisasjonen mot trusler og sårbarheter. Disse produktene fungerer bra. Men de fungerer ikke nødvendigvis sammen. Og det er et problem. Her ser du hvorfor.

For det første kan det store antallet trusseldata være overveldende, siden hvert cybersikkerhetssystem i bedriften genererer data og varsler som sikkerhetsteamet kan håndtere. Vanligvis er tersklene satt svært lavt for å sikre at ingen mistenkelig aktivitet slipper igjennom. Som et resultat av dette blir det generert mange falske varsler fordi den minste variasjon eller uregelmessighet utløser en hendelse som må undersøkes og løses.

Det andre er tiden og ferdighetene som kreves for å reagere på varsler. SOC-teamene sier at det tar for lang tid å undersøke alle varslene de får fra de ulike sikkerhetssystemene. Selv når varsler og sikkerhetsdata logges i en sentral SIEM, er det opp til sikkerhetsanalytikerne å korrelere og analysere de ulike dataene, noe som krever spesialiserte ferdigheter og tid. Sikkerhetsteamene faller lenger bak hver dag, og de blir stresset over det.

Det er nettopp her SOAR-teknologien kan hjelpe. SOAR bringer orden og effektivitet til cybersikkerhetskaoset, hjelper sikkerhetsteamene med å fokusere på det som betyr mest, og veileder dem raskt til den mest effektive respons.

SOAR-definisjon – hva er SOAR?

Security Orchestration, Automation and Response (SOAR) er et automatisert system som samler inn, analyserer og prioriterer varsler og sikkerhetsdata fra mange kilder og systemer, slik at sikkerhetsteamene har all informasjon og kunnskap de trenger for rask deteksjon og respons. SOAR bruker arbeidsflyter og playbooks til å automatisere repeterende oppgaver, sikre konsekvent trusselanalyse og veilede sikkerhetsanalytikere til riktig beslutning.

Hvordan fungerer SOAR?

SOAR bruker orkestrerings- og automatiseringsteknologier for å redusere cyberrisiko og forbedre SOC-virkningen og SOC-effektiviteten.

For det første samler SOAR alle cyberhendelser og støtter data på ett sted, der de lagrer, analyserer og korrelerer de ulike dataene til kontekstuell trusseletterretning som er tilgjengelig for hele sikkerhetsteamet. SOAR-systemer samler inn store deler av dataene fra SIEM og også fra andre sikkerhetsprodukter som ikke er koblet til SIEM. Takket være dette har sikkerhetsanalytikere og CISO-er et fullstendig og sammenhengende bilde av truslene de står overfor, og den nødvendige informasjonen for å respondere på dem. SOAR-systemer prioriterer varslinger på en intelligent måte, slik at sikkerhetsteamene kan fokusere ressursene sine effektivt.

For det andre fremskynder SOAR responsen ved å automatisere undersøkelsesarbeidsflytene og ved å lede sikkerhetsanalytikerne til riktig respons via forhåndsdefinerte spillbøker. SOAR påtar seg de tunge løftene, slik at sikkerhetsanalytikere ikke lenger trenger å bruke tid på manuelle undersøkelsesmetoder eller til å stole på individuell analytikerkunnskap som er udokumentert og utilgjengelig for resten av SOC-teamet. All informasjon er front-og-sentrisk, sammen med anbefalte beslutninger om hvordan man skal opptre.

SOAR i korte trekk

SOAR undersøker automatisk varslingsdata fra SIEM og andre sikkerhetssystemer og anbefaler et svar. Analytikere godkjenner eller utfører rett og slett denne beslutningen, noe som øker SOC-produktiviteten betydelig, selv med begrensede ressurser.

SOAR-infographic

Hvorfor trenger vi SOAR?

SOAR-løsninger automatiserer og forbedrer din evne til raskt å oppdage, undersøke, respondere og rapportere om alle cyberhendelser.

Selv de største SOC-teamene innrømmer at uten automatisering og trusseletterretning tar det for lang tid å korrelere og undersøke alle varsler og sikkerhetsdata de får. Alt dette for mellomstore organisasjoner som har begrensede ressurser til nettsikkerhet. Mange varsler kan ikke håndteres i rett tid og mange faller helt gjennom sprekkene, noe som gir sikkerhetsteam med økende etterslep og mye stress. Varseltretthet fører fortsatt til at sikkerhetsanalytikere blir mer utsatt, noe som gjør det vanskelig å ansette og holde på personer med kunnskaper om nettsikkerhet.

I mellomtiden er organisasjonen din stadig utsatt for nettangrep.

Når data fra ulike sikkerhetssystemer samles inn og administreres i siloer, genererer hvert system varsler i sitt eget spesifikke område, uten å være klar over at varsler genereres av andre systemer. Denne manglende integrasjonen gjør det ekstremt vanskelig å oppdage komplekse multivektortrusler og vanskelig å utbedre dem, selv med det beste utstyret. Og uten korrelert og kontekstuell trusseletterretning å støtte deg på, vil du aldri få et sammenhengende og nøyaktig bilde av angrepene du opplever og din suksess med å bekjempe dem.

Hvorfor har ikke alle virksomheter SOAR?

Du lurer kanskje på hvorfor ikke alle bedrifter bruker SOAR-løsninger? Svaret ligger i størrelsen og sikkerhetsressursene som er tilgjengelige for organisasjonen.

Tradisjonell kunnskap sier at SOAR-løsninger bare er for store selskaper med store SOC-team, enorme sikkerhetsbudsjetter og mange dyktige analytikere. Hvorfor? For å implementere SOAR må det etableres arbeidsflyter og spillebøker som systemet kan automatisere og bruke. Dette kompetanse- og beredskapsnivået finnes vanligvis i store selskaper med store og erfarne SOC-team. Forhåndsklargjøringen som var nødvendig for å implementere en SOAR-løsning var en barriere for mange mellomstore bedrifter, men ikke nå lenger.

I dag tilbyr LogPoint SOAR en innovativ løsning for sikkerhetsorkestrering, automatisering og respons som gir effektiv nettsikkerhet for mellomstore bedrifter. Sømløs tilkobling med LogPoint SIEM og åpne API-er gjør LogPoint SOAR svært tilgjengelig og rimelig for alle organisasjoner.

LogPoint har innebygd et komplett sett med spillbøker for deteksjon, undersøkelse og respons, for å hjelpe mellomstore bedrifter med å automatisere standardprosesser umiddelbart og tilpasse dem enkelt etter behov. Vårt fellesskap av LogPoint-brukere og -partnere deler kunnskap om spillebøker for å sikre at beste praksis brukes til å oppdage, undersøke og respondere på trusler.

Barrierene er overvunnet. Nå kan mellomstore bedrifter også bruke SOAR.

Grunnen til at bedriften din trenger et SOAR-verktøy

SOAR-løsninger brukes til å skape forretningsmessig verdi for organisasjoner ved å hjelpe dem med å redusere risiko for cybersikkerhet og forbedre driftseffektiviteten.

Redusere risikoen for nettrusler

  • Oppdag komplekse trusler nøyaktig og raskt
  • Reduser undersøkelsestiden og øk oppløsningen
  • Reduser risikoen for menneskelige feil gjennom automatisering

Øke SOC-effektiviteten:

  • Forbedre samarbeidet med SOC-team med trusseletterretning som er tilgjengelig for alle
  • Veilede sikkerhetsanalytikere til best mulig respons
  • Sikre konsistent trusselrespons gjennom automatisk prioritering av varsler og veiledning i Playbook
  • Lær av beste praksis-svarene som anbefales av SOARs playbooks

Øke SOC-effektiviteten:

  • Automatiser repeterende oppgaver for å redusere arbeidsmengden
  • Automatisk deteksjon og respons på falske positiver.
  • Reduser manuelle metoder og bruk av udokumenterte ferdigheter

Forholdsregler ved oppstart av SOAR

Selv om frittstående SOAR-løsninger er tilgjengelige, kan de være kostbare og tidkrevende å integrere med SIEM eller andre eksisterende loggadministrasjonsløsninger. Som nevnt tidligere, krever SOAR-løsninger betydelig mer arbeid med å dokumentere arbeidsprosesser og skape playbooks for automatisering. I tillegg er det behov for å justere data, for eksempel brukerinnlogginger og endepunkter.

Ved å bruke en SIEM-SOAR-løsning som LogPoint, kan du unngå disse tidkrevende forberedelsene. Dette gjelder spesielt for mellomstore bedrifter som ikke har tilstrekkelig med budsjetter og dyktige medarbeidere.

For å komme raskt i gang, se etter en SOAR-løsning som tilbyr ferdige playbooks. Selv om det er best å øve på å svare i bøker, må du sørge for at bøkene enkelt kan tilpasses dine behov. Velg en SOAR-løsning som har et enkelt brukergrensesnitt som kan læres raskt. Unngå løsninger som krever at du vedlikeholder flere brukergrensesnitt og innlogginger/passord.

Tid til SOAR

Vår anbefaling til mellomstore bedrifter som trenger innovative og rimelige nettsikkerhetsløsninger: Kontakt LogPoint og la oss vise deg hvor enkelt det er for SOAR.

Ta kontakt

Kontakt Logpoint

Kontakt os og lær hvorfor markedsledende firmaer vælger Logpoint:

Kontakt LogPoint