Director: Ett centraliserat verktyg för loggövervakning i cybersäkerhet

Som SIEM-administratör är din tid minst sagt värdefull. Att hantera er SIEM-lösning bör inte var på din ”att göra-lista”. Övervakning av cybersäkerhetshändelser, analys av loggdata och att addera värdefulla insikter i er verksamhet – är precis vad ditt fokus bör ligga på. Vi har lösningen som hjälper dig med det!

Genom vår Director har ni möjlighet att orkestrera och automatisera många av de cybersäkerhetsuppgifter som annars lätt slår knut på era medarbetare. Genom ett och samm fönster ger vår Director MSSPs och företag ett verktyg för att på ett smidigt sätt kunna uppdatera, hantera, arbeta med och övervaka stora multi-tenancy och single-instance SIEM-distributioner.

Kontakta Logpoint

Kontakta oss och få information om varför branschledande företag väljer Logpoint:

Kontakta Logpoint

Director Konsol

Director consol

Tillsammans med segregering av information är Director-konsolen också en central punkt för orkestrering av hela Logpoint-miljön. Det möjliggör en förenklad distribution och hantering av resten av Logpoint-modulerna.

Vår Director Konsol används för att skicka konfigurationer till en pool av Logpoint-servrar. Detta kan också göras om en organisation har flera dotterbolag eller kunder som inte får se den andra kundens Logpoint-lösning. Den skapar en centraliserad hantering och övervakning av stora distributioner med fullständig API-möjliggörande av alla konfigurationsändringar. MSSP och andra stora kunder kan separera kundinstallationer, vilket leder till att det blir enkelt och säkert att hantera de olika Logpoint-poolerna. Hantering av företagsskalade distributioner görs även enkelt genom att hantera serverkonfiguration från en och samma punkt.

Director consol

Search Master

I större distributioner, där olika team eller olika regioner har sina egna analysbehov, kan er distribution innehålla mer än en analysnod. Central hantering av dessa noder görs via vår Sök Master som kan koppla ihop en analytiker till den decentraliserad analysnod, samla utredningar eller assistera en lokal användare med en händelse. Sök Mastern tillåter ett centralt team av analytiker att se data från flera analysnoder, både för MSSPs och större företag.

Diretor fabriken

Director fabrik

Director fabriken är den infrastruktur som knyter ihop vår Director Konsol och Sök Master med Logpoints SIEM-servrar. Fabriken är ett fullständigt API som används internt och exponeras för administratörer, vilket gör det enkelt med orkestrering, tillhandahålla autentiseringsmetoder och att hantera licenser.

Director Fabriken gör det också enkelt att effektivisera Logpoint och sammanfatta alla dina Logpoint-servares hälsodata – vilket gör det mer effektivt att kontrollera din miljö.

Vår director tar bort det besvärliga i att hantera din SIEM genom att förenkla tidskrävande uppgifter. Det är dags att börja fokusera på vad du behöver göra och låta Logpoints Director sköta resten!

Director fabrik

Test the benefits of LogPoint’s SIEM, UEBA & SOAR solution

To learn more about the benefits of our SIEM, UEBA & SOAR product and different download options, book a personal demo.

Boka en demo