Stänga kompetensgapet i informationssäkerhet: Utveckla en plan för teknisk kompetensrekrytering

Medan IT-personal runt om i världen arbetar hårt för att kunna reagera direkt på snabbt föränderliga förhållanden, är många företag ännu inte tillräckligt väl utrustade eller bemannade för att kunna skydda och hantera sina data.

Vi måste inse att den tekniska utvecklingen går allt snabbare, att cyberbrottslingar ligger steget före cybersäkerheten och att det finns en hittills aldrig skådad efterfrågan på sofistikerad cybersäkerhet. Det finns också en enorm brist på specialister som behövs för att implementera och stödja dessa innovativa tekniker – och behoven kommer bara att fortsätta öka.

För att du ska kunna agera snabbt med den insikt som krävs för utvecklas i dagens värld,

har Info-Tech Research Group en plan för systematisk rekrytering av kompetenserna som krävs.

Lär dig mer och få vägledning steg för steg för att fastställa vilka kompetenser som behövs och hur du rekryterar genom att fylla i formuläret på den här sidan.

Därför ska du läsa rapporten:

 1. Alla organisationer behöver ökad motståndskraft och en plan för att hantera det globala kompetensgapet inom cybersäkerhet.
  Planera nu för att möta framtida behov – specifikt för att få insikt och korsfunktionell flexibilitet i både drift och säkerhet.
 2. Långsiktig motståndskraft i vår snabbt föränderliga värld kräver innovativt ledarskap och ökad digitaliseringskompetens.
  Denna omvandling kräver engagemang från den högsta ledningen och fortsatt rekrytering av specialister för att hantera övergripande prioriteringar.
 3. Det är både en teknisk utmaning och en omvandling av affärsmodellen.
  Under 2021 förväntar sig nästan två tredjedelar av alla företag att digitaliseringen av deras kärnverksamhet kommer att vara avgörande för att förbli ekonomiskt lönsam. Detta kräver uppgradering av IT- och teknikinfrastrukturen – och i grund och botten att förvandla din affärsmodell för att placera programvara i kärnan.
 4. Använd en skala för påverkan för kompetensrekryteringen
  Efter att ha analyserat din organisations strategi och det tryck du står inför – prioritera dina beslut baserat på: datakriticitet, hållbarhet, vikt, tillgänglighet och frekvens.
 5. Acceptera att exponentiell utveckling innebär att det alltid kommer att finns ett kompetensgap.
  Du måste förvänta dig förändring.