Av Martha Chrisander, Head of Product Marketing, LogPoint

Den senaste versionen av LogPoint hjälper säkerhetsanalytiker arbeta mer effektivt – tillsammans.

LogPoint 6.10 gör det enklare för analytiker att samarbeta och dela med sig av den senaste säkerhetsinformationen samtidigt som programvaran ger mer information under undersökningen.

Nyheter i LogPoint 6.10

Se Guy Grieve, Presales Manager på LogPoint, demonstrera viktiga funktioner som hjälper analytiker samverka effektivare.

Med LogPoint 6.10 kan analytiker:

Dela säkerhetsanalyser och dashboards

Rollbaserad åtkomst till dashboards hjälper team att effektivt hantera och informera varandra om nya hot, öka effektiviteten i SOC och minska antalet falska positiva resultat. Konfigurerbar rollbaserad läs- och skrivbehörighet till varje dashboard innebär att varje gång en analytiker gör en uppdatering så kommer alla användare med åtkomst till motsvarande dashboard att se ändringarna.

Se fler sammanhang om attackutvecklingen

LogPoint stödjer det senaste MITRE ATT&CK-ramverket, inklusive pre-attack, underliggande angreppsmetoder och ytterligare entitetsinformation för att hjälpa analytiker utföra snabbare och mer utförliga undersökningar. Analytiker kan också se en lista över alla användare och entiteter som bidrar till ATT&CK-teknikerna. Analytiker kan öka detaljnivån och se tillhörande loggar, vilket ger mer information under undersökningsprocessen.

Få effektivare larmundersökning med tjänsteleverantörer

LogPoint kan integreras med detekterings- och responssystem från tredje part för att skicka aviseringar till leverantörer av administrerade detekterings- och responstjänster (MDR). Nu kan analytiker välja vilka meddelanden som ska skickas automatiskt och manuellt för vidare undersökning. När analytiker kontrollerar aviseringar behöver de inte skicka varje incident till sina MDR:er, vilket sparar tid och pengar.

Ladda ned LogPoint 6.10

Besök LogPoints hjälpcenter för att ladda ned den senaste versionen av LogPoint och läsa versionsinformationen.