Av Gitte Gade, Product Marketing Manager, LogPoint

SOC-team kämpar ofta med SIEM- och SOAR-system eftersom de använder olika användargränssnitt och växlar sammanhang mellan applikationer. Denna ständiga kamp leder till ineffektivitet för användarna.

LogPoint 7 hjälper dig att arbeta effektivt mellan alla verktyg. Med denna nya version erbjuder LogPoint nu den enda SIEM+SOAR-lösningen som samlar in, analyserar och prioriterar säkerhetsincidenter för att hjälpa analytiker identifiera och åtgärda incidenter snabbt och hålla verksamheten säker.

Förbättra SOC-effektiviteten med konsekvent incidenthantering

Eftersom SOAR är en integrerad del av SIEM-lösningen får analytiker en färdigpaketerad processlösning för hotdetektion, undersökning och respons. Ett enda verktyg för SIEM och SOAR hjälper säkerhetsteam att utföra mer exakt och konsekvent analys och respons. Genom normalisering, korrelering och tillägg av kontextuell information omvandlar LogPoint loggar till högkvalitativa data, vilket driver på automatiserad undersökning och respons och minimerar de operativa kostnaderna för översättning av larm mellan verktyg.

Data från Cybersecurity Workforce Study indikerar att anställningar behöver öka med 89 % över hela världen för att fylla kompetensklyftan, vilket innebär att säkerhetsteam måste vara effektiva för att undvika att bli överarbetade.

LogPoint 7 hjälper säkerhetsteam att bli mer effektiva genom att automatisera arbetsuppgifter och tillhandahålla strukturerade arbetsflöden för många dagliga rutiner som överarbetade säkerhetsteam måste sköta.

Hjälper analytiker att övergå till säkerhetsverksamhet

Med införandet av SOAR som en integrerad del av SIEM hjälper LogPoint säkerhetsteam övergå från att huvudsakligen övervaka säkerheten via dashboards till att till att automatisera det viktigaste för att accelerera larmprioritering och undersökning.Med LogPoint 7 kan säkerhetsanalytiker ägna mindre tid åt manuell övervakning och mer tid åt att lösa fall genom orkestrering och automatisering.

LogPoint 7

LogPoint 7 gör det enkelt för analytiker att se de viktigaste incidenterna och använda playbooks för att orkestrera och automatisera incidentrespons.

Färdigpaketerat säkerhetsinnehåll hjälper analytiker hitta rätt

LogPoint tillhandahåller användningsklar normalisering, larmklassificering, playbooks, användningsfall, åtgärder och integrationer som ger säkerhetsteam alla verktyg de behöver för att undersöka och åtgärda incidenter i interna och externa system.

LogPoints inbyggda SOAR-lösning minskar tiden det tar att identifiera och reagera på ett phishing-meddelande från tre timmar till tio minuter. Att minska tiden som läggs på dagliga rutinuppgifter bidrar också till att minska eventuellt missnöje bland säkerhetsteam och motverka utbrändhet.

Ladda ned LogPoint 7 idag!

Besök LogPoints hjälpcenter för att ladda ned den senaste versionen av LogPoint och läsa versionsinformation.

Kontakta Logpoint

Kontakta oss och få information om varför branschledande företag väljer Logpoint:

Kontakta Logpoint

Learn more about Logpoint

Book a demo
Customer cases
Customer reviews