Få oöverträffad molnsäkerhet med Logpoints Cloud SIEM-integrationer

Varje dag flyttar fler företag över större delar av sin verksamhet till molnet. Ju effektivare molntjänsterna blir, desto fler väljer att förlita sig på den nya tekniken. Men hur man löser säkerheten i molnet är på många sätt fortfarande ett problem. För att förbättra säkerheten i alla delar av din verksamhet, inklusive molnet, finns Logpoint.

Logpoint är en säkerhetslösning för molndata med out-of-the-box-stöd för Salesforce, Office 265, Azure och AWS!

Vår moderna SIEM-lösning för molntjänster kopplar ihop och tar in relevanta händelser och incidenter, vilket möjliggör sömlös korrelation mellan alla typer av datakällor, inklusive molndata. Med Cloud Threat Monitoring kan du spåra dataintrång genom upptäckter av lateral movement inom nätverket och exploatering av privilegier – allt via ett Single Pane Of Glass-verktyg.

Kontakta Logpoint

Kontakta oss och få information om varför branschledande företag väljer Logpoint:

Kontakta Logpoint
LogPoint Salesforce Dashboard

Salesforce

Behöver du loggar från Salesforces molnplattform? Inga problem! Det fixar vår Salesforce Fetcher plug-in. Med Logpoint får du tillgång till dashboards, rapporter och varningspaket för molndata från Salesforce. I applikationen medföljer även möjlighet att övervaka säkerhetshot.

Med Logpoints säkerhetslösning för Salesforces moln kan du snabbt och enkelt:

  • Analysera användaraktivitet och upptäcka eventuella avvikelser, vilket tillåter dig att upprätta kontrollverktyg för att säkerställa att ditt företags data inte missbrukas, raderas eller skadas.
  • Hålla koll på administratörers aktivitet för att kontrollera privilege-eskalering och konsultaktiviteter.
  • Förbättra affärsresultat genom att ta kontroll över hur dina säljares sätter priser. Ta reda på vem som erbjuder de största rabatterna och på vilka produkter och sätt trösklar. Till exempel, om någon erbjuder mer än 25 % rabatt (eller den procent du satt din tröskel) så kommer du få ett meddelande.
  • Granska din prislista och se till att det inte sker några icke-auktoriserade ändringar. Skulle det ske ändringar så får du ett varningsmeddelande från oss.
LogPoint Salesforce Dashboard
LogPoint Office 365 dashboard

Office 365

Logpoints säkerhetslösning för molndata hämtar loggar från Office 365 med Microsofts molnbaserade tjänster och hanterings-API för Office 365. Genom att integrera Logpoint med Office 365 får du omedelbar ta del av ett centraliserat loggövervakningsverktyg samt får korrelation mellan andra lokala och molnbaserade händelser för omfattande molnsäkerhet och hotövervakning. Dessa data kan användas för såväl generella analyser som affärsanalys, tillsammans med säkerhets- och efterlevnadskontroller i ditt Office 365-environment.

Genom att använda Logpoints säkerhetslösning för molndata tillsammans med Office 365 kan du:

  • Hålla koll på ändringar som görs inom ditt Active Directory, inklusive ditt Azure/Office 365-environment.
  • Få kontroll över filändringar, radering och åtkomst i Sharepoint.
  • Övervaka aktivitet i One Drive för att upprätta kontroller för exfiltration av data, obehörig åtkomst och fildelning.
  • Övervaka e-mailaktivitet för Exchange Online, inklusive bifogade filer och annan media inuti mailen.
LogPoint Amazon S3 dashboard

Amazon S3

Logpoint SIEM använder sig av AWS S3 Fetcher Plug-in för att hämta loggar från Amazon S3 (Simple Storage Service).Det kan skaffa sig åtkomst till data från default S3-buckets eller från S3-buckets från tredje part. Åtkomst till buckets och till den AWS Region där dessa buckets lagras kan enkelt kontrolleras i SIEM-verktyget. Logpoint använder CloudTrail Logs, VPC Flow Log och S3 applikationer för att hämta loggar från Amazon S3 Storage, som sedan analyseras och normaliseras för användning till säkerhet, efterlevnad, drift och affärsanalys.

LogPoint Amazon S3 dashboard

Använder du en annan SIEM-molnkälla?

Klicka här om du har en molnkälla som ännu inte stöds för molnsäkerhetsövervakning.