Stärk dina säkerhetsanalytiker med SIEM Threat Intelligence

När det kommer till upptäckten av avancerade hot är nyckeln att förstå var dina sårbarheter ligger samt att ha tillräckligt med erfarenhet och kunskap för att kunna avvärja hot. Att identifiera indikatorer på verklig risk är svårt och att försöka skydda sig mot varje nytt hot som dyker upp är så gott som omöjligt. För att hjälpa din organisation att prioritera hot och stärka sitt försvar mot potentiella attacker kan du ta hjälp av tillgängliga underrättelsekällor (s.k. Threat Intelligence sources).

Threat Intelligence-automatisering är en viktig aspekt av en heltäckande cybersäkerhetsstrategi och hjälper dig att förstå risker relaterade till de vanligaste och allvarligaste externa hoten, till exempel zero-day threats, APTs och exploits. Med Threat Intelligence-automatisering kan du samla in och analysera data om de senaste hoten från ett brett spektrum av källor. Threat Intelligence-information från säkerhetsleverantörer, underrättelsegrupper och källor med kopplingar till ditt eget nätverk hjälper dig att avvärja attacker genom att initiera säkerhetsaktiviteter för att stoppa skadligt beteende och undvika incidenter.

Threat Intelligence-automatisering är en aspekt av cybersäkerheten som ingen med ansvar för ett nätverk har råd att avvara. Dess roll i nätverksförsvar är bevisad och dess samlade hotdata är ovärderligt för mängder av företag och organisationer. Tack vare Threat Intelligence-automatiseringen har beslutsfattare nu en tillförlitlig grund som hjälper till att bekräfta fördelarna och konsekvenserna av deras beslut.