GDPR funktioner

De ökade kraven på datasäkerhet och GDPR eftelevnads rapportering i den allmänna dataskyddsförordningen innebär att företag måste skydda data från olaglig hantering, förlust samt från att förstöras. 

Om ni har svårt att säkerställa och upprätthålla efterlevnad så ska ni veta att ni inte ä ensamma om detta. Men vi har goda nyheter. Att uppfylla GDPR: s strikta krav är mycket enklare med Logpoints ”out-of-the-box” GDPR-funktioner för övervakning och rapportering av efterlevnad.

Med Logpoint kan du snabbt upptäcka ovanligt beteende i nätverk och applikationer för att kunna förhindra missbruk och dataintrång med hjälp av GDPR efterlevnads övervakning. Med hjälp av statiska regler, maskininlärning och avancerad analys för att upptäcka ovanlig aktivitet i nätverket, är det mycket lättare att upprätthålla efterlevnaden.

File Integrity Monitoring (FIM) är en viktig del för efterlevnad. Logpoints inbyggda FIM-funktioner varnar dig när en ny katalog eller fil skapas, tas bort, byter namn eller ändrar innehåll. På så sätt har ni en god översikt över era känsliga tillgångar. Ladda ner vår broschyr för att lära dig mer:

Ladda ner FIM broschyr

Kontakta Logpoint

Kontakta oss och få information om varför branschledande företag väljer Logpoint:

Kontakta Logpoint
LogPoint SIEM upptäcker widget för obehörig åtkomst

Upptäckt och spårning av obehörigt nätverk eller systemåtkomst

Logpoint hjälper dig att upptäcka misstänkta / eller obehöriga nätverksbeteenden som anslutningsförsök på stängda portar, blockerade interna anslutningar, anslutningar till kända dåliga destinationer, förfrågningar initierade från opålitliga zoner, misstänkt systemåtkomst och många fler.

Exempel

Hot i system med högre privilegier

Fråga

label=Connection label=Allow source_address IN PRIVILIGE_SYSTEMS | process ti(source_address)|search et_ip_address=* | rename et_category as category | chart count() by ip_address, category order by count() desc

LogPoint övervakar widgeten för internationell dataöverföring

Övervakning av internationella dataöverföringar

Logpoints intuitiva visualisering hjälper till att plotta datapunkter för anslutningsförfrågningar över de geopolitiska gränserna. Med en översikt över de främsta destinations- och käll länderna samt de bästa inkommande / utgående anslutningarna ger Logpoint alla organisationer en detaljerad översikt över gränsöverskridande dataflöde, vilket säkerställer laglig dataöverföring som följer GDPR.

Exempel

Trend för utgående dataöverföring per geografisk plats

Fråga

source_address=* destination_address=* | process geoip(destination_address) as country | timechart sum(sent_datasize) as OutboundData by country

LogPoint övervakar widgeten för internationell dataöverföring

GDPR rapport

Logpoints GDPR-rapporter ger kritisk inblick i hur ditt nätverk faktiskt presterar. Rapporterna stöder rapportering av GDPR-överensstämmelse genom att hjälpa till att förklara kritiska dataflöden och transaktioner på data, samtidigt som de ger möjlighet att utvärdera observerade baslinjer och dåligt beteende från Logpoint-GDPR-övervakningsfunktioner. Med denna exakta realtidsvy av nätverket kan du fokusera på områden som inte är kompatibla och planerar för framtiden (eller ”att vara”) genom att definiera en övergångsplan. Om du vill lära dig mer om GDPR och hur det kommer att påverka din organisation, ta en titt på vårt avsnitt om GDPR: När, varför och vem? </ p>

Alla Logpoint-rapporter hänför sig direkt till kraven på GDPR-rapportering samt ISO / IEC 27000 International Standard. Informationen hjälper till att säkerställa konfidentialitet, integritet och tillgänglighet för dina system genom att övervaka dina tillgångar som innehåller Personally Identifiable Information (PII) och möjliggöra affärsundersökningar av dataförlust.

Logpoint erbjuder för närvarande följande out-of-the -box GDPR rapporter om efterlevnad:

LogPoint GDPR Filsystem och databasaktiviteter och filåtkomstrapporter Ikon

Filsystem- och databasaktiviteter och filåtkomstrapporter

Ge en översikt över användaråtkomst till filer och dataöverföringar till flyttbara enheter.

LogPoint GDPR Kontohanterings- och datamodifieringsrapporter Ikon

Rapporter om kontohantering och datamodifiering

Ge en översikt över åtkomsthantering och korrigering och radering av användarkonton.

LogPoint GDPR Allmänna åtkomstrapporter Ikon

Allmänna åtkomstrapporter

Ge en översikt över aktiviteter i nätverket inklusive anslutningar och åtkomstförsök.

LogPoint GDPR Internationella anslutningsrapporter Ikon

Internationella anslutningsrapporter

Ge en översikt över gränsöverskridande dataflöde, se till att dina överföringar är lagliga.

LogPoint GDPR-policyrapporter Ikon

Policies rapporter

Ge en översikt över företagets policyändringar och upptäck potentiellt skadliga ändringar av säkerhetsstrukturen i ditt system.

LogPoint GDPR nätverksåtkomstrapporter Ikon

Rapporter om nätverksåtkomst

Ge en översikt över misslyckade försök att ansluta till ditt nätverk för att identifiera potentiella hot.

LogPoint GDPR Användarbehörighets eskaleringsrapporter Ikon

Upptrappningsrapporter för användarprivilegier

Ge en översikt över användaråtkomst till filer samt dataöverföringar till flyttbara enheter.

LogPoint GDPR Aktivitetsrapporter för mobila enheter Ikon

Aktivitetsrapporter för mobila enheter

Ge en översikt över dina användares mobila enhetsanvändning och resursåtkomstförsök.

LogPoint GDPR Nätverkssäkerhetsrapporter Ikon

Rapporter om nätverkssäkerhet

Ge en översikt över avancerade ihållande hot i ditt nätverk och gör det möjligt att undersöka dataförlust.

Test the benefits of LogPoint’s SIEM, UEBA & SOAR solution

To learn more about the benefits of our SIEM, UEBA & SOAR product and different download options, book a personal demo.

Boka en demo