Logpoint är en EAL 3+ certifierad lösning

Du kommer att behöva lita på SIEM-lösningens generella säkerhetsnivå. Men det är minst sagt naturligt att undra hur man kan försäkra sig om att den är tillräcklig. Här är en fråga att ställa: Är den noggrant testad av en tredjepart och internationellt erkänd organisation?

Med Logpoint är svaret ett rungande ja. Logpoints moderna SIEM-lösning har certifierats med Common Criteria EAL 3+. Det är en minst sagt en avgörande faktor – denna certifiering krävs nämligen av Nato-organisationer.

EAL-testning är rigorös

Evaluation Assurance Level är en certifiering som ges till IT-produkter eller system för att klassificera tillförlitligheten hos deras huvudsakliga säkerhetsfunktioner. Nivån på EAL-certifiering bygger på till vilken grad produkten uppfyller de specifika säkerhetskraven, som inkluderar:

  • Designdokumentation
  • Designanalys
  • Funktionstestning
  • Penetrationstestning

Common Criteria är den internationella standarden

Det är den internationella standarden för certifiering av mjukvaruförsäkring. Den är erkänd av 28 länder som de officiella utvärderingskriterierna från tredje part för IT-säkerhetsprocedurer och tekniska metoder.

Att göra sig förtjänt av en EAL 3+-certifiering är ingen lätt uppgift. Det kräver mycket stränga tester. Att klara sig igenom dem innebär att du har maximal säkerhet för positiv säkerhetsteknik vid konstruktions- och teknikstadiet. Detta är särskilt viktigt i kritisk infrastruktur, underrättelsetjänster, försvar och andra industrier med extrema krav på säkerhet.

EAL3+ certification icon

Tester av tredjeparter utesluter partiska bedömningar

Oberoende testorganisationer tar beslutet baserat på slutförandet av en säkerhetsutvärdering av Common Criteria. Logpoint lämnade in sin lösning mot en säkerhetsnivå på 3+, tillsammans med dokumentation till Swedish Certification Body for IT Security (CSEC).

Läs mer