Toppanvändningsfall för säkerhet operationer

Top Use Cases

Komplians och Rättsmedicinsk Utredning

Med antalet överträdelser som för varje dag ökar samt återfinns utspridda över olika branscher så har organisationer äntligen förstått vikten av adekvat IT-säkerhet och vidtagit nödvändiga strategier för att utvärdera deras nuvarande försvarsstrategi.

Dessa typer av säkerhetsincidenter äventyrar inte bara ryktet hos organisationen i fråga utan tenderar även att vara ytterst kostsamma. Den genomsnittliga kostnaden för ett dataintrång ligger ungefär på 4 miljoner USD men kan i enstaka fall ligga på mycket högre nivåer, speciellt när det handlar om kritiska branscher såsom sjukvård eller finans. (Källa: Ponemon Institute’s 2018 Cost Of Data Breach Global Analysis). Utöver de kostnader som förknippas med intrånget i fråga så blir organisationer även ofta tvungna att möta repressalier i form av olika juridiska avgifter där kostnaden i samband med att återställa organisationens rykte äventyras kraftig.

Samtidigt växer modulerna gällande efterlevnad av regler där de även blir mer komplexa och krävande när det kommer till att upptäckta, rapportera och granska.

är också viktigt att komma ihåg att det faktum att det krävs lika mycket från stora, medelstora och små organisationer när det kommer till att följa de bestämmelser som återfinns i GDPR eller PCI DSS. Med andra ord, om du läser detta, så är chansen god att du också för närvarande omvärdera dina förfaranden. Låt oss hjälpa dig med det hela.

Under lång tid så har SIEM varit – och förblir – ett ovärderligt verktyg för revision av efterlevnad och rapportering. Detta blir mest uppmärksammat under tvister vilka berör digitala lagrade data inklusive potentiella fall av bedrägerier.

LogPoints SIEM-lösning erbjuder regelefterlevnad för alla större regulatoriska domäner såsom PCI DSS, SOX, HIPAA, GDPR och många fler. Dessutom, LogPoints SIEM-lösning kan även användas effektivt vid kriminalteknisk analys, vilket gör det enkelt att presentera bevis på efterlevnad samt fastställa den grundläggande orsaken till överträdelser inkluderat möjligheten att förbättra den totala säkerhetshållningen.