Om LogPoint

LogPoint gör det möjligt för organisationer att omvandla data till användbar intelligens, förbättra sin cybersäkerhetshållning och omedelbart skapa affärsvärde. Våra avancerade SIEM, UEBA och Automation och Incident Response tekniker, en enkel licensieringsmodell och marknadsledande stödorganisation ger våra kunder möjlighet att bygga, hantera och effektivt förändra sina verksamheter.
Vi tillhandahåller cybersäkerhetsautomatisering och analys som skapar kontextuell medvetenhet för att stödja säkerhet, efterlevnad, drift och affärsbeslut. Vi erbjuder med andra ord en enhetlig enkelhet i en komplex värld.