Distribuering

Vilka är de olika komponenterna i en LogPoint-distribution?

En LogPoint-distribution består av tre moduler för LogPoint-arkitekturen: Collector, Back End, Search Head Beroende på distributionens storlek kan dessa moduler antingen distribueras inom en allt-i-en tillämpning (virtuell eller fysisk) eller i separata tillämpningar. I multipla/stora distributioner så kan LogPoint Director (central hanteringskonsol) utgöra en del av lösningen. Mer information: https://www.logpoint.com/en/product/how-it-works/

Hur hanteras multipla/stora distributioner i LogPoint?

LogPoint Director-installationsprogrammet gör det möjligt för kunderna att hantera alltifrån ett enda system upp till flera hundra olika LogPoint baserade system.
Med LogPoint Director så får kunder möjligheten att orkestrera, automatisera och integrera hantering, programuppdateringar och distribution av analytiska paket över stora installationer antingen via ett gränssnitt eller genom väldefinierade RESTful API:er er. MSP:er framhäver att Director är en mycket robust och mogen lösning för att skala och driva LogPoint på ett säkert sätt i multiclient och federerade distributioner.
Mer information:https://www.logpoint.com/en/product/the-director/