Marknaden

Hur skiljer sig LogPoint från andra SIEM-leverantörer?

LogPoint ersätter i allt högre grad både äldre och Moderna SIEM-produkter av olika skäl. Dessa inkluderar överlägsen avancerad analys, inklusive out-of-the-box UEBA, kort time-to-value och vår transparenta, nod-baserade licensieringsmodell, som säkerställer eliminerar risken för True Predictive prissättning i samband med prissättning baserat på datavolym, EPS och användare.
Andra skäl som kunderna anger gällande valet av LogPoint inkluderar användarupplevelse, användarvänlighet, samt kvaliteten på både support och service.

Se vad kunderna i din specifika bransch och roll säger om LogPoint