Bolagsinformation

Var finns huvudkontoret för LogPoint?

Copenhagen, Denmark

Mer information: https://www.logpoint.com/en/contact/

Var finns LogPoint olika kontor baserade?

Copenhagen, Denmark
Stockholm, Sweden
London, United Kingdom
Paris, France
Munich, Germany
Boston, USA
Kathmandu, Nepal

Mer information: https://www.logpoint.com/en/contact/

Hur många anställda har LogPoint?

Från och med 1 september 2019 har LogPoint mer än 230 anställda