Cybersäkerhet för verksamhet inom vård- och läkemedelsindustrin

Skyddande av patientinformation
För företag och organisationer inom vård- och läkemedelssektorn handlar det dagliga arbetet om att rädda liv och hålla människor friska. Det är oerhört viktigt arbete. Men detta innebär även att deras verksamhet är beroende av att hantera känslig persondata. Dessa data lagras ofta digitalt och behöver ofta tillgängliggöras på ett enkelt sätt.

Den stora ökningen av cyberhot och dataintrång har resulterat i krav från lagstiftare att vårdinstitutioner – utöver att sörja för sina patienters hälsotillstånd, även ska kunna säkerställa deras digitala säkerhet. För att kunna garantera att känslig patientdata inte hamnar i fel händer bör cybersäkerheten inom sjukvården ges högsta prioritet.
Och det finns starka incitament att ta detta på allvar. Ett dataintrång kan ha enorma konsekvenser för såväl patienter som för verksamheter. När det kommer till dataintrång så är de också i regel mycket kostsamma för verksamheter inom vård- och läkemedelssektorn. 2017 kostade ett genomsnittligt dataintrång inte mindre än 3,6 miljoner dollar.
För att kunna genomföra detta måste branschen strategiskt hantera och svara på åtkomst till olika register, vilket kräver tid och resurser som många inte har, särskilt inte i tider av minskade försäkringsersättningar. Hur blir det då för patienterna? De är redan sårbara som det är, utan att också behöva oroa sig för risken att deras känsliga information ska hamna i fel händer.

Kontakta Logpoint

Kontakta oss och få information om varför branschledande företag väljer Logpoint:

Kontakta Logpoint

Logpoint för Region Värmland

LogPoint for Region Värmland customer case

Med Logpoints hjälp har Region Värmland uppnått följande mål: :

  • Säkerställande av patienters integritetsskydd
  • Minskning av antalet false positives
  • Uppnådd efterlevnad av Patientdatalagen

Genom att logga antalet visningar av vårdjournaler, kunde Region Värmland, med Logpoints hjälp, säkerställa sekretess och integritet för patientdata samt skapa smarta rapporter för visningar som saknar vårdrelationer.

Se case

Standardverktyget inom vården

IT-lösningar för vård- och läkemedelsinstitutioner kommer ofta med en uppsjö av egna applikationer och system som måste länkas samman inom ett IT-säkerhetsramverk. Logpoints flexibla programvara för cybersäkerhet löser det problemet.

Logpoint har sina rötter i Skandinavien och har snabbt kommit att bli regionens standardverktyg för cybersäkerhet när det kommer till hantering av loggar inom vård- och läkemedelssektorn. Några av de mest framstående sjukhusen i världen använder idag Logpoints Modern SIEM-lösning för att skydda deras patienters information.

Olika typer av digitala säkerhetshot mot vård- och läkemedelsindustrin

Interna misstag är ett stort bekymmer för cybersäkerheten inom sjukvård och läkemedelsbranschen. Det är faktiskt den enda branschen där de anställda utgör den största risken för dataintrång. Personalens behov av att obehindrat komma åt känslig information gör sjukvården till den perfekta grogrunden för identitetsstöld.
Skadlig aktivitet är inte det enda hotet mot din organisation. Precis som i alla andra branscher utgör den mänskliga faktorn ytterligare en risk att ta hänsyn till. Felleverans av information och felaktig hantering av känslig data utsätter din organisation för en hög risk för dataförlust.
Ransomware är ett annat direkt hot mot cybersäkerheten inom vård och läkemedelsindustri. Även om denna typ av attack vanligtvis inte tillåter bekräftelse av intrång, så har ransomware möjligheten att direkt påverka sekretessen, integriteten samt tillgängligheten hos IT-lösningar inom vård- och läkemedelsindustrin. Nyligen har det skett en ökning av antalet ransomware-attacker vilket gör det extra viktigt att förbereda sig för möjligheten för att själv utsättas samt följaktligen stärka systemen.
Ta en titt på hur Logpoint kan hjälpa dig att hitta och avhjälpa hot mot din verksamhet.

Övervakning av filintegritet

Att uppnå alla krav inom HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act) är ingen enkel uppgift – men att upprätthålla dem är om möjligt ännu svårare. Logpoints FIM räknar ut filers hashvärde, både före och efter att ändringar har gjorts så att du alltid kan ha kontroll över dina känsliga tillgångar. Skulle en ny fil eller katalog skapas, raderas, ändra namn eller ändras kommer får du ett varningsmeddelande. FIM övervakar dessutom skapande eller radering av filer och kataloger.

Failed login attempts HIPAA screenshot

Upptäck åtkomst till systemen

Med Logpoint kan du enkelt upptäcka användare och system som kommer åt andra system tillsammans med annan viktig kontextuell information inklusive den slutliga statusen eller andra entiteter vilka används som IP-adresser. Övervakning av åtkomstkontroll hjälper till att verifiera användare som tittar på system och resurser. Logpoint kan upptäcka aktiviteter som misslyckades och lyckade inloggningar, olika inloggningsförsök, utelåsta användare m.fl.

Exempel

Misslyckade inloggningsförsök

Failed login attempts HIPAA screenshot

Autentisering och överföringskontroll

För att utföra granskningar av överföringskontroller på ett enklare sätt så har Logpoint möjligheten att identifiera aktiviteter såsom e-post, https och VPN-kommunikation. Genom dess innovativa design så verkställer Logpoint även verifiering och överföringskontroll för datasäkerhet genom att upprätthålla en ordentlig autentiseringsmekanism för användaridentitet som upprätthålls lokalt hos Logpoint eller en fjärrautentiseringsserver såsom LDAP och Radius. På samma sätt så använder sig Logpoint vid överföringskontroller av säkra kommunikationskanaler för interaktion mellan ett externt objekt samt olika typer av Logpoint-instanser eller mellan flera Logpoint-instanser.

Exempel

Lyckade inloggningar