Säkerhet inom tjänste- och besöksnäringen

Hoten från cyberattacker ökar för varje år som går vilket innebär ett växande problem för organisationer och företag. Med en ökad användning av olika datasystem så som molntjänster, sociala medier och stora databaser är tjänste- och besöksindustrin inget undantag.

Cybersäkerhet i besöksnäringen

Att garantera sina gästers säkerhet är och har varit standard inom hotellverksamhet i alla tider, men fram tills nu har det mest handlat om att fysiska ting. Gäster förlitar sig på att dels dem själva men också deras ägodelar är i trygga händer under deras vistelse. När de ska lämna kvar värdeföremål på rummet så har det bara varit att låsa in dessa i rummets värdeskåp, men hur är det med cybersäkerheten på hotellet?

Dags att byta fokus

Gäster kan ofta missta sig att samma säkerhetsrutiner som gäller för deras fysiska ägodelar också gäller för de digitala tillgångar som finns på bärbara datorer och smartphones, uppkopplade till hotellets Wi-Fi. För att driva hotellverksamhet idag måste hotell kunna garantera en konsekvent säkerhetsnivå för gästerna och deras egendom, vare sig den är fysisk eller digital. Med detta i åtanke tänkte vi sätta hotellsäkerhet i fokus.

Kontakta Logpoint

Kontakta oss och få information om varför branschledande företag väljer Logpoint:

Kontakta Logpoint

Logpoint och DAV

LogPoint for DAV customer case

Logpoint hjälpte DAV med följande:

  • Ett heltäckande, felsäkert, manipuleringssäkert och granskningsfärdigt lagringssystem för all loggdata
  • Minskning av antalet false positives

Genom att tillhandahålla omfattande analyser och användarvänliga instrumentpaneler hjälper  Logpoints lösning till att säkerställa att GDPR efterlevs.

Se case

Risker på flera olika nivåer

Företag i hotell- och besöksnäringen måste tänka på de multipla slutpunkter och de fjärranslutningar som är en förutsättning för att kunna bedriva sin verksamhet. Elektroniska dörrlås, HVAC-kontroller, larm och en mängd IoT-enheter (Internet of Things) kan bli ingångar för cyberbrottslingar med uppsåt att störa den dagliga driften.
Då flertalet av dem i personalen som arbetar i verksamhetens datasystem (t.ex. Front desk managers och revisorer) saknar större IT-kompetens, blir risken än större att falla offer för cyberbrott. Att förbättra och uppdatera cybersäkerheten inom den här sektorn är med andra ord en nödvändighet.

Hot mot säkerheten i hotell- och tjänsteindustrin

Hackers har redan checkat in i hotell- och tjänsteindustrin och inget talar för att deras vistelse börjar lida mot sitt slut. Fler och fler företag inom boende- och matindustrin faller offer för cyberattacker, och hotell och restauranger tillhör hackarnas favoritmåltavlor. De flesta dataintrången planeras av utomstående aktörer med ekonomiska motiv och inriktar sig huvudsakligen på att komma över kontokortsuppgifter. Ytterligare en typ av intrång som drabbar tjänsteindustrin är stöld av person- och inloggningsuppgifter, både genom missbruk av befogenheter och genom faktorer utanför företagens kontroll.

Garanterat säkra nätverk

Logpoint kan integreras med ett stort antal nätverk och brandvägg-enheter. Datan från dessa enheter kan normaliseras, aggregeras, enrich:as och korreleras för att säkerställa att nätverket är säkert. Utöver detta så kan man också med hjälp av threat intelligence-flöden enrich:a loggdatan för att se om nätverket är utsatt för attacker från en extern angripare. Logpoint kan kontrollera flertalet aktiviteter som t.ex. tillåtna och otillåtna uppkopplingar, användandet av data och applikationer, uppkopplingar till säkerhetshot eller andra typer av misstänkt aktivitet.

Identifiera threat-indikatorer när du arbetar med stora loggvolymer

Genom att använda sig av förfrågningar med generiska kommandon för threat intelligence kan analytiker filtrera bort endast de threat-indikatorer som anses kritiska. I Logpoint kan du välja generisk filtrering, vilket ger dig tillgång till alla matchningar i threat intelligence-databasen, alternativt baserat på en viss threat-kategori eller threat score. Med detta tillvägagångssätt gör vi det möjligt för dina analytiker att förenkla utredningen och fokusera på det faktiska hotet.

Exempel

Kategorier av threat-indikatorer