Tillverkning

Sammanlänkning har utan tvekan varit en välsignelse för tillverkningsindustrin, vilket skapar otroliga möjligheter och driver på massiva omvandlingar. Men med dessa framsteg kommer även nya former av utmaningar.

Sammankoppling erbjuder angriparna ett bredare område att initiera sina attacker på inklusive tillgång till infrastruktur och tillhörande värdefull information. Eftersom Internet of Things ansluter enheter ej enheter endast till varandra utan också till internet så blir det ännu mer angeläget att prioritera aktivitet vilka håller dessa hot borta.
Tillverkarna behöver en robust cybersäkerhetsapparat från topp till botten för att skydda inte bara färdiga projekt utan också de som befinner sig i produktionsstadiet. De måste parera cyberspionage hot från individer som orsakar förödelse samt de som är anslutna till en nationell regering som petar runt immateriell information och business intelligence. Denna intelligens blir desto mer värdefull – och därför mer attraktiv för hot – allt eftersom tekniken förbättras.

Kontakta Logpoint

Kontakta oss och få information om varför branschledande företag väljer Logpoint:

Kontakta Logpoint

Logpoint för Rémy Cointreau

LogPoint for Remy Cointreau customer case

Med Logpoint har Rémy Cointreau:

● full loggsynlighet över silor

● centraliserad händelsehantering

Levereras som en Managed Services-lösning vilket gör Logpoint-lösningen en fullständig loggsynlighet och hantering till en förutsägbar kostnad.

Se case

Så här kan Logpoint hjälpa till

Logpoint håller ett vakande öga på alla de aktiviteter som ser inom din infrastruktur, vilket sömlöst gör ansvariga beslutsfattare medvetna om misstänkta mönster i realtid. Vår optimerade sökfunktionalitet och snabb rapportering är värdefulla och pålitliga utredningsverktyg i ditt arbete med att utrota cybersäkerhetshot.
Logpoint erbjuder en modell som bygger på att du uppgraderar dig till en högre nivå i takt med att du växer. Lösningen erbjuder en enkel visualisering med endast ett få tal resurser – oavsett hur stor din IT-verksamhet är. Avveckling av cyberinfiltrationer och exfiltreringar kan vara extremt tidskrävande och arbetskrävande. Det finns mer värde än vad som är uppenbart vid första synen gällande adekvat försvar för att stoppa ett cyberhot innan ett intrång blir verklighet.

Hot

De flesta attacker mot tillverkningsorganisationer är noga planerade där angriper fokuserar på en specifik organisation med ett tydligt syfte i åtanke. Dessa attacker är sällan slumpmässiga handlingar utan handlar oftast om att angripare är ute efter att komma åt och stjäla dina specifika immateriella rättigheter.
Det är dock viktigt att komma det faktum att ibland så kan hotet komma inifrån din egen organisation. Generellt sett så initieras de flesta hot utifrån infrastrukturen men det är lika viktigt att identifiera missbruk av privilegier där dina medarbetare ämnar antingen medvetet eller omedvetet få åtkomst till hemliga data. Immateriella rättigheter är din mest värdefulla tillgång och motiverade angripare kommer att försöka stjäla så mycket av det som de kan!

Övervakning av kritiska system

I Logpoint så samlas och lagras dynamiska listor inklusive lagring av specifika värden från händelser. Dessa möjliggör dynamiska uppdateringar med hjälp av värden vilka erhålls från loggar medan dynamiska tabeller ansvarar för att lagra angivna fält och fältvärden under exekvering för att sedan kunna användas i form av anrikningskällor. Genom att göra det möjligt för analytiker att kunna definiera dynamiska listor och tabeller så kan organisationer avsevärt minska tiden från upptäck till initierandet av adekvata åtgärder på ett mycket snabbare sätt. Genom att kombinera dynamiska listor med statisk anrikning så ger vi också våra kunder möjlighet att bygga upp självkonfigurerande analyser för att på så sätt automatiskt få möjligheten att reagera på nya observationer av data, något som påskyndar själva responsen.

Exempel

Obehöriga anslutningar till kritiska system

Avancerad analyskorrelation och mönsterigenkänning

Som standard kan Logpoint utföra avancerad korrelation av ett valfritt antal datakällor – internt, externt eller strukturerat. Oavsett om det handlar om något så enkelt som aggregering mellan två eller flera grupper av enheter som användare- och källadress för misslyckade inloggningar eller kombination av poster i flera loggmeddelanden över flera datakällor med hjälp av join och följt av frågor, så kommer vi att förse dig med realtids -varningar om riskfyllt beteende och avvikande aktiviteter. I Logpoint kan dynamiska listor också användas för att utföra avancerade korrelationer på ett antal sätt som att skapa en dynamisk lista med IP-adresser eller värdnamn för sårbara arbetsstationer för att identifiera eventuellt potentiellt utnyttjande av en sårbarhet av en hotkälla.

Exempel

Ej förbrukade sessioner

Identifiera hotindikatorer vilka finns kopplade till en utförd nyttolast för skadlig programvara

Logpoints FIM är ett exceptionellt effektivt verktyg för att övervaka skapandet av nya filer eller ändringar av filtillägget vilket indikerar att skadlig programvara exekveras. Det hashvärde som återges av Integrity Monitor kan jämföras med den totala databasen av Virus, vilket identifierar tillhörande tråd.