Tillverkning

Sammanlänkning har utan tvekan varit en välsignelse för tillverkningsindustrin, vilket skapar otroliga möjligheter och driver på massiva omvandlingar. Men med dessa framsteg kommer även nya former av utmaningar.

Sammankoppling erbjuder angriparna ett bredare område att initiera sina attacker på inklusive tillgång till infrastruktur och tillhörande värdefull information. Eftersom Internet of Things ansluter enheter ej enheter endast till varandra utan också till internet så blir det ännu mer angeläget att prioritera aktivitet vilka håller dessa hot borta.
Tillverkarna behöver en robust cybersäkerhetsapparat från topp till botten för att skydda inte bara färdiga projekt utan också de som befinner sig i produktionsstadiet. De måste parera cyberspionage hot från individer som orsakar förödelse samt de som är anslutna till en nationell regering som petar runt immateriell information och business intelligence. Denna intelligens blir desto mer värdefull – och därför mer attraktiv för hot – allt eftersom tekniken förbättras.

Kontakta LogPoint

Kontakta oss och ta reda på varför ledande varumärken väljer LogPoint: