System för hantering av efterlevnadskontroll vid övervakning och automation

LogPoint är en enkel och flexibel SIEM-lösning som råder bot på förvirringen och den oklara efterlevnadskontrollen. Den hjälper dig att omvandla den juridiska informationen från en potentiell börda till en strategisk fördel. Vårt automatiska system för hantering av efterlevnadskontroll möjliggör efterlevnadsövervakning av hela din organisation. Den erbjuder även enkel åtkomst och efterlevnad över data för intressenter såsom revisorer och tillsynsmyndigheter som ett led i att uppvisa efterlevnad, vilket i sig motverkar risken för att bli dragen i onödiga rättsprocesser. Dessa fördelar hjälper dig att uppfylla de dagliga kraven även hos de extremt påfrestande regleringar och standarder, såsom allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Vårt automatiserade system för hantering av regelefterlevnad gör arbetsbelastningen för revisioner mindre intensiv och ger en tydlig bild av huruvida du har rätt säkerhetsåtgärder på plats. Vår flexibla design gör att ditt driftteam kan koncentrera sig på att hantera vitala dagliga affärsuppgifter genom att:

● Effektivisera datainsamlingen till LogPoint, vilket gör det bekvämt att samla in data från infrastrukturen

● Lagring av händelseloggar för enkel åtkomst till fullständiga och säkra granskningsspår

● Att möjliggöra snabba insatser när det kommer till identifiering av hot, sanering och rapportering

● Göra dig uppmärksam på överträdelser av policy och regelefterlevnad

● Validera att adekvata kontrollmekanismer finns på plats och har optimerats

● Lösa kritiska problem innan dessa äventyrar din efterlevnadshållning genom att korrelera olika händelser från hela din infrastruktur

● Dokumentera incidenter, inklusive detaljerade och granskningsbara poster

● Tillhandahållande av ”out-of-the-box” och anpassningsbar rapportering om efterlevnad Har du funderingar eller frågor gällande hur man implementerar efterlevnadskontroll på ett enkelt sätt? LogPoint är den ideala lösningen på organisationens alla behov när det kommer till efterlevnadshantering:

● Övervakning av efterlevnad gällande kritiska parametrar ● Automatiska varningar om efterlevnad gällande ditt säkerhetsteam

● Rapporter om regelefterlevnad utanför boxen

● Skydd av känsliga uppgifter

Ladda ner broschyren LogPoint File Integrity Monitoring (FIM) för att lära dig mer om hur LogPoints interna FIM-funktioner hjälper dig att få en gedigen kontroll över dina känsliga tillgångar:

Ladda ner FIM broschyr

Kontakta Logpoint

Kontakta oss och få information om varför branschledande företag väljer Logpoint:

Kontakta Logpoint

Rapportering om regelefterlevnad

Vi är medvetna om hur oumbärligt efterlevnadsrapportering är för en partner. En lösning som låter dig undvika utdragen implementering och komplicerad installation samt konfiguration är något som står högt i kurs. Det sista du behöver är att binda resurser och värdefull tid till flaskhals-processer. LogPoint har en gedigen erfarenhet när det kommer till automatiserad hantering av efterlevnad och har utformat ett system som hjälper dig att uppnå dina skyldigheter gällande efterlevnad på ett snabbt enkelt och effektivt sätt. Vår lösning för efterlevnadshantering erbjuder dig omedelbar hjälp vid reglerande domäner såsom:

● Sox

● ISO 27001 och ISO 27002

● Hipaa

● Fisma

● BASEL-II

● GPG13

● PCI-DSS

● GDPR

Dessutom kan rapporter ändras eller skapas från grunden med hjälp av vår intuitiva LogPoint Report Wizard, som guidar dig genom hela processen.

Spåra dina framsteg gällande efterlevnadshantering

● Erhåll gedigen kunskap om din infrastruktur: Få tillgång till data direkt från infrastrukturen och se till att kontroller finns på plats samt att dessa optimerats på ett adekvat sätt. Effektivisera informationssäkerhetschefens och dataskyddsombudets operationer med enkelhet.

● Hantera dina data: Håll koll på dina känsliga data samt reglera åtkomsten till ditt nätverk och system. Avslöja interna och externa risker genom att följa avancerade visualiseringar.’

● Kartlägg rörelser: Håll koll på ditt känsliga dataflöde men upptäck även potentiella risker för in- och utgående efterlevnad genom att implementera en fullständig översikt över olika dataöverföringar.

● Var alert: Upptäckta avvikelser, förhindra problem i realtid och snabbt korrelera stordata till information som kan användas. Svara på kompromisser när dessa inträffar med varningar om policy- och efterlevnadsöverträdelser.

● Rapportera riskerna: Undvik potentiella ekonomiska förluster från böter, oplanerade kostnader, juridiska frågor och framförallt ett skadat rykte med en komplett uppsättning av efterlevnadsrapportering för reglerande domäner. Lagra händelseloggar för enkel åtkomst till kompletta, säkra spår för rapportering om efterlevnad.

DAV

LogPoint for DAV customer case

With LogPoint, DAV has:

  • a complete, failure-resistant, tamper-proof and audit-ready storage of all log data
  • reduced the number of false positives

By providing comprehensive analytics and user-friendly dashboards, the LogPoint solution helps ensure GDPR compliance.

See this case