IT-verksamhet

När det gäller cybersäkerhet i allmänhet och din IT-säkerhet i synnerhet, så handlar allt om effektivitet – något som du enkelt kan uppnå med hjälp av Logpoints SIEM & SOAR-arkitektur och operativa processer. För att få ut så mycket som möjligt av såväl våra tjänster som av din verksamhet behöver du realtidsinsikter om din IT-arkitektur. Insikter som direkt kan omvandlas till handling. Därför stödjer vi ett proaktivt förhållningssätt till att kunna förstå ditt nätverk och hur det interagerar utanför företagets väggar.

Inledningsvis försöker vi förstå omfattningen av din IT-verksamhet, det vill säga alla anställda, processer och tjänster som håller din infrastruktur uppe och igång. Ditt driftteam ansvarar för att upprätthålla enhetlighet och tillförlitlighet i verksamhetens alla system. Detta innebär att ständigt hålla uppsikt över nätverkets infrastruktur samt att hantera driftproblem då dessa uppstår.

Våra lösningar har utvecklats helt utifrån analyser och korrelationsstudier, vilket innebär att du enkelt kan bedöma IT-säkerheten och cybersäkerhetstillståndet i dina nätverk och applikationer. Våra lösningar ger dig även en rikare upplevelse och låter dig dra nytta av den data som redan finns inom ditt företags infrastruktur. Vi hjälper dig bara översätta den till förståelig information. Detta låter dig tillämpa datainlärning när du ska ta kritiska affärsbeslut, samtidigt som det minskar komplexiteten i dina system.

Du får dessutom möjlighet att överblicka nätverksaktivitet som baseras på utrustning och nätverkets dataflöde. Det kan röra sig om bland annat bandbredd, statistik, flaskhalsar, konfigurationsändringar i nätverkets enheter, med mera. Du kommer också kunna berika dina loggar med data/information från andra källor, såsom filer, databaser och applikationer samt reducera tiden för åtgärdande med hjälp av en heltäckande instrumentering av arbetsflöden över hela din säkerhetsinfrastruktur. Logpoint har utformats för att anpassas till och möta ditt företags krav tack vare skräddarsydd konfiguration. Några av de tjänster vi tillhandahåller är:

 • Övervakning av infrastrukturens alla komponenter och kartläggning av dem för dina servicenivåavtal
 • Användning av data-enrichment till IT-styrningssystem, för att koppla ihop faktiska incidenter, ändringar och problem till överenskomna modifikationer av infrastrukturen
 • Konfigurering av dashboards för att möta varje specifik användares behov och krav, vilket resulterar i tydliga rapporter och översikter över nivåer och marginaler
 • Skapa tickets för kända dåliga händelser samt konfigurering av script för verkställande vid återkommande incidenter med beslut.
 • Användning av en API och händelsemotor för att skicka händelser till externa operativa ledningssystem, vilket innebär färre verktyg för ditt driftteam att granska på daglig basis.

Kontakta Logpoint

Kontakta oss och få information om varför branschledande företag väljer Logpoint:

Kontakta Logpoint
LogPoint-utgående dataanvändningswidget

Förenkla processen

Logpoints SIEM & SOAR-arkitektur och operativa processer kan hjälpa till att få din IT-verksamhet att fungera felfritt genom att leverera kontextuella insikter direkt till dina analytiker. När du börjar använda vår Modern SIEM & SOAR-lösning i ditt nätverk, kommer mängder av enheter att skicka data till Logpoint-systemet. Åtgärder kan sedan spåras och jämföras mot registrerade ändringar och ge svar på följande frågor:

 • Genomfördes ändringarna så som bestämt?
 • Vilka avvikelser från planen gjordes, och varför?
 • Skedde ändringarna inom den omfattningen som angavs av ticket?
LogPoint-utgående dataanvändningswidget
LogPoint-identifiering av hotaktörer-widgeten

Påskyndat beslutsfattande

Med Logpoint kommer du kunna:

 • Reducera tiden för åtgärdande och grundorsaksanalyser
 • Genomföra märkbara besparingar och optimera kostnader
 • Få en översikt över mönster och identifiera avvikelser
 • Upptäcka anomalier och förebygga problem i realtid
 • Proaktivt övervaka infrastrukturen och korrelera händelser över alla dina system
LogPoint UEBA Riskbeteende tidslinje dashboard

Incidentanalys

Många företag har processer som beskriver hur man ska hantera förändringar i deras infrastruktur, inklusive hantering av problem och incidenter samt mätning av kapacitet och resurser. Men en förändring av IT-miljön behöver inte nödvändigtvis bara betyda nya management suites, säkerhetsuppdateringar eller mjuk- och hårdvarufel. Det kan också innefatta system och företagsägare. Många av dessa förändringar kräver:

 • Medverkande av olika kompetenser, inklusive applikationsutveckling, nätverks- och säkerhetsarkitektur samt kunskap om servrar och lagring
 • Identifiering av en incidents grundorsak genom olika kompetensområden, inte sällan med begränsad personalstyrka
 • Spårning och registrering av ändringar med tydliga servicenivåavtal, transparens och ansvarighet

Enkelt uttryckt, med Logpoints nätverks- och processintegration, förebyggande övervakning och varningar samt skräddarsydda rapportering navigerar du enkelt genom komplexa verksamhetsstrukturer.

LogPoint UEBA Riskbeteende tidslinje dashboard

Test the benefits of LogPoint’s SIEM, UEBA & SOAR solution

To learn more about the benefits of our SIEM, UEBA & SOAR product and different download options, book a personal demo.

Boka en demo