Övervakning av applikationer- och nätverkstrafik för finansiella tjänster

Skydda värdefulla tillgångar med SIEM

Att säkerställa det faktum att dina kunders personliga information förvaras på ett säkert sätt är en självklarhet. Dataintrång i den finansiella tjänstesektorn kan urholka en kunds förtroende, leda till förlust av affärer och i vissa fall resultera i juridiska påföljder.
Men att hålla den känsliga data säker kan vara en stor utmaning eftersom angripare kan uppenbara sig från både in- och utsidan av organisationen. Oavsett om det handlar om en individ som befinner sig i en mörk lägenhet på andra sidan av världen eller en medarbetare vilka för närvarande sitter två skrivbord bort så upphör aldrig de potentiella angreppen.
För att skydda kundernas personuppgifter och för att säkerställa en adekvat efterlevnad av dessa så behöver du en lösning som kan upptäcka attacker, hålla reda på insider- och utomstående aktiviteter samt kunna erbjuda en tydlig insyn i varje hörn av ditt nätverk. Logpoint för övervakning av program- och nätverkstrafik är den lösning som uppfyller alla nämnda kriterier.

Kontakta Logpoint

Kontakta oss och få information om varför branschledande företag väljer Logpoint:

Kontakta Logpoint

Logpoint för Matmut

LogPoint for Matmut customer case

Med Logpoint har Matmut fått tillgång till en:

● förbättrad synlighet gällande olika aktiviteter för hela IT-arkitekturen

● minskat svarstiden avsevärt

Genom att förbättra synligheten i hela IT-arkitekturen så har Logpoint möjliggjort en 80 – 90 % tidsbesparing inom diagnostik av incidenter, snabbare problemlösning och stora förbättringar av tjänstekvaliteten för slutanvändare.

Se case

Logpoint vid finansiella tjänster

Din organisation använder sig av sofistikerade IT-system för att stödja den dagliga verksamheten. Systemen genererar ett massivt antal händelser eller ”maskindata” från applikationer, nätverksenheter, servrar och infrastruktur. Logpoint hjälper dig att förstå sammanhanget i det hela, vilket ger tillgång till data inom dina komplexa IT-system med övervakning av applikation- och nätverkstrafik. Resultatet? Ett ökande behov av kritisk operativ insikt.
Analys av data hjälper dig att avslöja, utvärdera och hantera säkerhetshot samt implementera adekvat efterlevnad. Dessutom erbjuder denna synlighet dig möjligheten att förbättra operativa processer på ett mer effektivt sätt. Och för att ta det hela ännu ett steg längre så har du nu ouppnåbara insikter till IT-aktivitet, vilket gör dig ännu mer beredd att upptäcka och förhindra oavsiktliga eller skadliga attacker.

Identifiera hotindikatorer vilka finns kopplade till en utförd nyttolast för skadlig programvara

Logpoints FIM är ett exceptionellt effektivt verktyg för att övervaka skapandet av nya filer eller ändringar av filtillägget vilket indikerar att skadlig programvara exekveras. Det hashvärde som återges av Integrity Monitor kan jämföras med den totala databasen av Virus, vilket identifierar tillhörande tråd.

LogPoint for User Activity Monitoring widget

Övervakning av användaraktivitet

Övervakning av användaraktivitet har länge utgjort hörnstenen i varje effektiv försvarsstrategi. Logpoint erbjuder analytikerna ett intuitivt och kraftfullt verktyg för att identifiera skadliga aktiviteter, skapa varningar, instrumentpaneler och rapporter så att de enkelt får en överblick och möjligheten att vidta adekvata åtgärder omedelbart. Fokus ligger främst på datasekretess och förordningar, aktivitetsövervakning av användare samt på aktiviteter som är förknippade med filåtkomst. Logpoint kan övervaka dessa aktiviteter med hjälp av inbyggda objektåtkomstmetoder. Dessutom övervakar Logpoints FIM-program eventuella åtkomstförsök till privilegierade filresurssystem och förser de ansvariga med information om typen av åtkomst inklusive de åtgärder som utförs i filen. Dessutom kan originalet och den ändrade kontrollsumman också jämföras med att bättre förstå åtkomstbeteende.

Exempel

Försök till åtkomst av objekt

LogPoint for User Activity Monitoring widget
LogPoint SIEM upptäcker widget för obehörig åtkomst

Identifiering och spårning av obehörigt nätverks- eller systemåtkomst

Logpoint gör det möjligt att upptäcka alla misstänkta och/eller obehörigt nätverksbeteende såsom anslutningsförsök på stängda portar, blockerade interna anslutningar, anslutningar som initierats till kända dåliga destinationer, begäran som initierats från ej betrodda zoner, misstänkt systemåtkomst och många fler.

Exempel

Hot i högre privilegierade system