Logpoint som cybersäkerhetslösning

För cyberbrottslingar har det aldrig varit lönsammare, eller som i vissa fall lättare, att angripa företag som det är idag. Utvecklingen som skett på senare år med att anställda kan jobba från varsomhelst (och på hur många enheter som helst) har gjort att risken för att din känsliga affärsdata kan hamna i fel händer ökat markant. Lägg därtill alla nya, digitala medier och deras tillgänglighet och det blir tydligt att bristande säkerhet för data och andra viktiga resurser är ett problem som inte kommer bli mindre framöver.

Det finns många exempel på när dataintrång resulterar i märkbara skador på företag, både ekonomiskt och i fråga om anseende. Det är därför av stor vikt att din verksamhets cybersäkerhetslösning inte bara skyddar ditt nätverk, den ska också på ett proaktivt sätt reducera riskerna innan ett litet problem växer och blir till ett stort

Kontakta Logpoint

Kontakta oss och få information om varför branschledande företag väljer Logpoint:

Kontakta Logpoint
LogPoint Threat Intelligence Dashboard

Holistisk cybersäkerhet

Som Chief Information Security Officer eller Chief Change Officer har du garanterat koll på att implementering av säkerhetsåtgärder för perimeter, slutpunkter och åtkomstkontroll är ett utmärkt första steg för att reducera riskerna för skador, störningar och misdirection. Men detta är såklart inte tillräckligt. För att cybersäkerhetsstrategier ska ha effekt måste man även ta med i beräkningen att alla system kan utsättas för risk, oavsett säkerhetsimplementering.
Detta nödvändiggör en solid holistisk syn på din infrastruktur, med realtidsinsikter som underlättar åtgärdandet av sårbarheter samt en rapporteringsstruktur som stödjer att ansvarsskyldigheten efterlevs. Logpoints SIEM & SOAR-lösning kan hjälpa dig att fylla dessa luckor.

LogPoint Threat Intelligence Dashboard
LogPoint UEBA Explore Dashboard

Styrkan i felsökning

Vår moderna SIEM & SOAR-lösning kommer utrusta dig med en Cybersecurity Analytics Engine som gör att du enkelt kan identifiera attacker, reagera omedelbart samt rapportera dem på ett effektivt sätt. Genom att säkerställa säkerheten kring kritisk affärsinformation fungerar Logpoint som en kraftmultiplikator för säkerhetsanalytiker.

Med Logpoint kan du snabbt felsöka potentiella problem via:

  • Snabb analytisk inblick i incidenter över hela infrastrukturen
  • Borttagande av begränsningar för personal med inskränkt systemåtkomst
  • Big data-analys för tydliga och enkla analyser av alla typer av problem och incidenter rörande produktionapplikationer, databaser och RFID-environments.
  • Minskning av antalet false positives och eliminering av krångel rörande upprätthållandet och utvecklandet av expert rules.
  • Forensisk undersökning med verkställande av Custom Playbooks om en incident skulle inträffa
LogPoint AD User Management Dashboard

Värdefulla insikter och analyser för cybersäkerhet

Eftersom informationssäkerhet är ett komplicerat område är det extra viktigt att du kan ta emot och analysera aktiviteter så sömlöst och enkelt som möjligt. Logpoint genererar koncisa och detaljerade varningar och statistik, enkelt producerade rapporter och lättkonfigurerade dashboard-rapporter för effektiv övervakning av cybersäkerheten.
Tack vare Logpoints cybersäkerhetsövervakning får du en tydlig översikt över och enkel åtkomst till relevant säkerhetsinformation. Detta garanterar inte bara upptäckten av skadlig eller bedräglig aktivitet, du har dessutom möjlighet att vidta åtgärder omedelbart, innan skadan har skett.

LogPoint AD User Management Dashboard
LogPoint UEBA Risk Dashboard

SIEM & SOAR cybersäkerhetsövervakning

Vår proaktiva övervakning av cybersäkerheten ger dig tillgång till:

  • Användarvänlig centraliserad hantering, analys och händelserapportering genom hela din verksamhet
  • Tillämpbara insikter från rå maskindata i realtid
  • Automatiserad upptäckt och varning vid allvarliga incidenter i samtliga system, vilket låter dig att lokalisera ovanliga aktivitetsmönster och identifiera hot
  • Synlighet i icke-auktoriserad nätverks- eller serveråtkomst samt vid attacker med uppsåt att äventyra tillgängligheten i dina nätverk och system.
  • Upptäckt av potentiellt skadliga handlingar av anställda eller andra personer med åtkomst till företagsnätverket.

Vi uppfyller också kraven på regelefterlevnad, inklusive riktlinjer för revision, ISO-standards, UK GPG13 och EUs GDPR.

Lita på Logpoint

När det kommer till holistiska lösningar utgör SIEM & SOAR-baserad cybersäkerhet en av grundpelarna. Vår moderna lösning för SIEM & SOAR och Big Data-analys tar prestanda, skalbarhet och flexibilitet till en helt ny nivå. Då Logpoint är utformat för att kunna användas både på plats och genom molntjänster, passar det lika bra för interna säkerhetsavdelningar som för Managed Security Service Providers.
Logpoint är den mest flexibla och användarvänliga plattformen för insamling, analys och övervakning av din maskindata, oavsett om den genererats av applikationer, databaser, infrastrukturer, känsliga tillgångar, tillverkningssystem eller säkerhetssystem.
Genom att kombinera, extrahera och anrika data från flera olika källor kan våra datasäkerhetstjänster förse dig med unika analysmöjligheter och insikter – allt presenterat på ett användarorienterat och nytänkande sätt via dashboards och rapporter.

LogPoint SIEM cybersecurity is EAL3+ accredited

Test the benefits of LogPoint’s SIEM, UEBA & SOAR solution

To learn more about the benefits of our SIEM, UEBA & SOAR product and different download options, book a personal demo.

Boka en demo