LogPoint kontra QRadar

Skippa begränsande licensmodeller och frigör den fulla potentialen hos SIEM och UEBA.

Boka demo

På vilket sätt skiljer sig LogPoint från QRadar?

LogPoints kunder kan göra mer med ett SIEM-system som kan skalas efter deras egna behov – men som inte överskrider budgeten genom ökande licenskostnader varje år baserat på EPS.

Med LogPoint slipper du filtrera bort viktiga data för att hålla budgeten och du får omfattande säkerhetstäckning av hela infrastrukturen. Detta möjliggör robusta säkerhetsanalyser, inklusive en fullt inbäddad UEBA-lösning via ett och samma gränssnitt.

De LogPoint-kunder som har jämfört vår lösning med QRadar nämner oftast följande fördelar med LogPoint-lösningen:

Med LogPoint får du en konsekvent användarupplevelse för alla komponenter i vår lösning. Vi anser att gränssnittet ska vara en smidig upplevelse som stödjer dig i ditt dagliga arbete. Ett enkelt men ändå kraftfullt användargränssnitt ger analytiker bättre arbetsflöden och snabbare Threat Hunting-funktionalitet för effektivare identifiering och respons på hot.

LogPoints licensiering bygger på att noder skickar loggar istället för en datavolym.
Med en LogPoint-licens behöver du inte oroa dig för ökade datavolymer, så att du slipper oroa dig över ökande SIEM-kostnader. Licensen är 100 % förutsägbar och transparent, vilket gör att du som kund kan skala och planera för framtida behov.

Vi anser att SIEM-prismodeller som baseras på GB/EPS hör till historien. De tvingar kunderna att fatta svåra och potentiellt farliga beslut om vilka delar av infrastrukturen som ska prioriteras. Hoten fortsätter att utvecklas och datamängder fortsätter att växa. Det är inte något som du ska behöva straffas för.

En fullständig LogPoint-driftsättning genomförs ofta på dagar, snarare än månader vilket ofta är fallet med andra SIEM-leverantörer. LogPoint snabba driftsättning beror huvudsakligen på mängden färdigpaketerat innehåll och det enhetliga klassificeringsramverket som eliminerar tidskrävande aktiviteter som datakartläggning. Den normala implementeringstiden i LogPoint är 3-10 dagar, och så snart data har hämtats in till LogPoint börjar kunderna få värde från analyserna.

Till skillnad från QRadar är LogPoint unikt designat från grunden för att fungera som en säker lösning som kan användas av organisationer med de strängaste kraven. LogPoint är den enda SIEM-lösningen som certifierats med standarden Common Criteria EAL3+, vilket garanterar att LogPoints programvara har utvecklats i enlighet med stränga kvalitetsprocesser och standarder.

Dessutom har LogPoint utvärderats av den nationella myndigheten för cybersäkerhet och inkluderats i NATO Information Assurance Product Catalogue (NIACP). Detta innebär att LogPoint redan är godkänt för användning inom militär, underrättelsetjänster, kritisk infrastruktur och andra branscher där högsta säkerhet är ett grundkrav.

LogPoint är färdigpaketerat och stödjer tusentals användningsfall tvärs över applikationer, inklusive fördefinierade regler, dashboards och rapporter som kan distribueras under implementeringsprocessen eller när kraven ökar. Vi tillhandahåller ett enkelt och intuitivt användargränssnitt som är enkelt att anpassa efter specifika kundbehov, vilket ger situationsmedvetenhet i realtid och smidig detaljgranskning av incidenter.

LogPoint inkluderar även applikationer som innehåller fördefinierade rapporter, aviseringar och dashboards för efterlevnad av en mängd olika standarder och föreskrifter. Dessa omfattar: SOX, ISO27001 och 002, HIPAA. FISMA, BASEL-II, GPG13, PCI-DSS och GDPR

LogPoint ger kunder och partners global, marknadsledande support dygnet runt alla dagar i veckan. Vi strävar efter att stödja våra kunder när de behöver det, oavsett var de befinner sig. Kundsupport ingår i licensen och vår personligt anpassade service har kontinuerligt ett kundnöjdhetsbetyg på över 96 %.

Fler än 200 engagerade LogPoint-medarbetare samarbetar med över 60 certifierade partners för att skapa affärsvärde för våra kunder över hela världen. Vårt dedikerade Support och Customer Success-team ansvarar för din SIEM-framgång och hjälper dig gärna med allt från felsökning till finjustering av analyser eller frågesatser för att maximera affärsvärdet.

Ladda ner
Kundfall
Prissättning
Läs mer