LogPoint kontra LogRhythm

Skippa begränsande licensmodeller och frigör den fulla potentialen hos SIEM och UEBA.

Boka en LogPoint-demo

På vilket sätt skiljer sig LogPoint från LogRhythm?

LogPoints kunder kan göra mer med LogPoint SIEM, som kan anpassas efter deras behov. Genom att lägga till förutsägbar och okomplicerad licensiering får LogPoint-kunderna trygghet när du planerar för en expansion.

Med LogPoint får våra kunder toppmoderna rapporteringsmöjligheter som kan anpassas för att uppfylla just deras behov. Detta inkluderar leverantörsrapporter, där kunderna enkelt kan ändra allt från grundsökningen till färgerna som används i rapporten.

LogPoint ger tusentals användningsfall direkt ur förpackningen, vilket ger våra kunder en solid utgångspunkt för att skapa kraftfulla analyser. Varje användningsfall kan ändras för att ge den exakta styrförmåga som kunderna vill ha.

De LogPoint-kunder som har jämfört vår lösning med LogRhythm nämner oftast följande fördelar med LogPoint-lösningen:

LogPoints licensiering bygger på att noder skickar loggar istället för en datavolym.
Med en LogPoint-licens behöver du inte oroa dig för ökade datavolymer, vilket innebär att ökande kostnader för SIEM är historia. Din licens är 100 % förutsägbar och transparent, vilket gör att du kan skala och planera för framtida behov.

Vi anser att SIEM-prismodeller som baseras på GB/EPS hör till historien. De tvingar kunderna att fatta svåra och potentiellt farliga beslut om vilka delar av infrastrukturen som ska prioriteras. Hoten fortsätter att utvecklas och datamängder fortsätter att växa. Det är inte något som du ska behöva straffas för.

Som en del av prenumerationspaketet får LogPoints kunder tillgång till tusentals förkonfigurerade rapporter. Våra kunder uppskattar våra toppmoderna rapporteringsmöjligheter som kan skräddarsys för deras exakta behov. Allt från grundläggande databasfrågor till färgerna som används i rapporterna – våra rapporter kan användas på alla nivåer i organisationen: från säkerhetsanalytiker till beslutsfattare.

LogPoint inkluderar även applikationer som innehåller fördefinierade rapporter, aviseringar och dashboards för efterlevnad av en mängd olika standarder och föreskrifter. SOX, ISO27001 och 002, HIPAA. FISMA, BASEL-II, GPG13, PCI-DSS och GDPR.

En fullständig LogPoint-driftsättning slutförs ofta på några dagar, snarare än veckor eller månader vilket ofta är fallet med andra SIEM-leverantörer – huvudsakligen tack vare mängden färdigpaketerat innehåll och det enhetliga ramverket. Den normala implementeringstiden i LogPoint är 3-10 dagar, och så snart data har hämtats in till LogPoint börjar kunden få värde från analyserna.

Implementeringstiden för LogPoint är den snabbaste bland ledande SIEM-leverantörer. Enligt Gartner Peer Insights användardata slutförs 64,4 % av alla LogPoint-implementeringar inom tre månader, medan endast 53,1 % av LogRhythm-installationerna slutförs inom tre månader.

LogPoint är det enda SIEM-lösningen på marknaden som erbjuder datamaskering, vilket gör det möjligt för analytiker att undersöka och agera utifrån data utan att behöva faktiska underliggande data (till exempel personnummer och annan personligt identifierbar information). Om analytikern behöver tillgång till omaskerade data initieras ett väldefinierat arbetsflöde som utlöser en begäran till en ansvarig chef. När åtkomstbegäran har beviljats eller avslagits registrerar omfattande verifieringskedjor vilka data som har begärts och använts.

Lösningen har gjort det möjligt för många integritetsmedvetna organisationer att anlita MSSP:er (Managed Security Service Providers) eftersom LogPoint garanterar att känsliga data inte delas utanför organisationen utan föregående godkännande. Ingen annan leverantör på marknaden har denna funktionalitet.

LogPoint erbjuder kunder och partners global, marknadsledande support dygnet runt alla dagar i veckan. Vi strävar efter att stödja våra kunder när de behöver det, oavsett var de befinner sig. Kundsupport ingår i licensen och vår personligt anpassade service har kontinuerligt ett kundnöjdhetsbetyg på över 96 %.

Fler än 200 engagerade LogPoint-medarbetare samarbetar med över 60 certifierade partners för att skapa affärsvärde för våra kunder över hela världen. Vårt dedikerade Customer Success-team ansvarar för din SIEM-framgång och hjälper dig gärna med allt från felsökning till finjustering av analyser eller frågesatser för att maximera affärsvärdet.

Ladda ner
Kundfall
Prissättning
Läs mer