Våra kunder

Vi bryr oss mycket om de människor som vi arbetar med. Deras krav kommer alltid i först hand och vi står alltid redo att uppfylla deras befintliga och föränderliga behov. På grund av denna servicenivå så har vi lockat till oss en växande bas av fantastiska LogPoint-kunder i många industrier och länder. Här nedan så beskriver vi lite mer om det stora arbete som vi utför tillsammans.

Contact LogPoint

Get in touch and learn why leading companies choose LogPoint:

GET IN TOUCH

Engelbert Strauss

Engelbert Strauss Customer Case

Med LogPoint har Engelbert Strauss lyckats med att:

● Minska svarstiden gällande diverse cyberhot med 50-60%

● Öka synligheten i IT-infrastrukturen med 70-80 %

Genom att implementera LogPoint så får Engelbert Strauss en centraliserad överblick som hjälper de att behålla kontrollen och möjligheten att i realtid besvara potentiella cyberhot.

Se case

Strata Service Solutions Ltd.

Med LogPoint har Strata Service Solutions Ltd. lyckats med att :

● Öka den övergripande säkerheten

● Förbättrade den operativa effektiviteten

Genom att implementera LogPoint har Strata Service Solutions Ltd ökat Säkerheten och förbättrat den operativa effektiviteten i East Devon District council, Exeter City Council och Teignbridge District Council.

Se case
LogPoint SIEM for Strata Service Solutions Ltd Customer Case

Lancaster Universitetet

LogPoint SIEM for Lancaster University Customer Case

Med LogPoint har Lancaster Universitet lyckats med att:

● minska svarstiden gällande diverse cyberhot med 80-90%

● uppnå en 80 – 90% tidsbesparing jämfört med ”business as usual”

Genom att implementera LogPoint kan Lancaster University identifiera missbruk av privilegier, observera trender och undersöka hot på ett effektivt sätt.

Se case

RAM Infotechnology

Med LogPoint har RAM Infotechnology lyckats med att:

● minska tiden för rapportering om regelefterlevnad

● säkerställt en god insikt i sina loggar

● uppnå insikt i avvikelser hos infrastrukturen i realtid

Genom att implementera LogPoint förenklade RAM Infotechnology efterlevnaden av ett imponerande utbud av branschstandarder, samtidigt som cybersäkerheten och öppnat en ny intäktsström som tillhandahåller hanterade SIEM-tjänster till slutkunder.

Se case
LogPoint for RAM Infotechnology Customer Case

Familjen Building Society

LogPoint SIEM for Family Building Society Customer Case

Med LogPoint har Family Building Society lyckats med att:

● minska svarstiden gällande diverse cyberhot med 50%

● uppnått 70-80% besparingar på resurser för administratörer och logganalys

Genom att implementera LogPoint kan Family Building Society identifiera och kategorisera både kända och okända hot på ett snabbt sätt.

Se case

Scildon

Med LogPoint har Scildon lyckats med att:

● få tillgång till en mer flexiblare och effektivare säkerhetsanalys

● dämpat hotbilden och risken att råka ut för dessa i en komplex IT-miljö

Genom att implementera LogPoint har Scildon uppnått uppemot 75% i besparingar på administratörs-resurser.

Se case
LogPoint SIEM for Scildon Customer Case

DAV

LogPoint for DAV customer case

Med LogPoint har DAV lyckats med att:

● få tillgång till en komplett, felsäkrad, manipuleringssäker och revisionsfärdig lagring av loggdata

● minska antalet flaskhalsar

Genom att tillhandahålla omfattande analys och användarvänliga instrumentpaneler hjälper LogPoint-lösningen till att säkerställa efterlevnad av GDPR.

Se case

Region Värmland

Med LogPoint har Region Värmland:

 • Försäkrat skydd av patientens integritet
 • Minskade falska positiva effekter
 • Uppnådd överensstämmelse med lagen om patientdata

Genom att logga visningsjournaler har LogPoint gjort det möjligt för Region Värmland att säkerställa sekretess och integritet för patientdata och skapa smarta rapporter för vyer med saknade vårdrelationer.

Se case
LogPoint for Region Värmland Customer Case

Rémy Cointreau

LogPoint for Remy Cointreau Customer Case

Med LogPoint har Rémy Cointreau:

 • fullständig logg synlighet över silor
 • centraliserad händelsehantering

LogPoint-lösningen levereras som en Managed Services-lösning och ger full loggsynlighet och hantering till en förutsägbar kostnad.

Se case

Matmut

Med LogPoint har Matmut:

 • Förbättrad händelsesynlighet över hela IT-arkitekturen
 • Minskad incidenttid

Genom att förbättra händelsens synlighet över hela IT-arkitekturen har LogPoint möjliggjort 80-90% tidsbesparingar vid incidentdiagnostik, snabbare problemlösning och stora förbättringar av servicekvaliteten för slutanvändare.

Se case
LogPoint for Matmut Customer Case

Computerome – The Danish National Life Science Supercomputing Center

LogPoint for Computerome Customer Case

Med LogPoint, Computerome – Danska National Life Science Supercomputing Center har:

 • En flexibel plattform som kan integreras med sina system i stor skala
 • Realtidsövervakning av säkerhetskontroller
 • Realtidsdataanalys för att tidigt upptäcka möjliga dataintrång

Genom att ge enkel åtkomst och översikt för administratörer, revisorer och tillsynsmyndigheter hjälper LogPoint till att stödja de tuffa efterlevnadskraven på Computerome.

Se case

University of Bedfordshire

Med LogPoint har University of Bedfordshire IT-team:

 • Förenklad hantering av nätverksvarningar
 • Förbättrade deras förmåga att identifiera incidenter som kräver åtgärder
 • Sparat på driftskostnader

Genom att konvertera data till funktionsduglig intelligens och förbättra deras cybersäkerhetsställning har LogPoint minskat tidskrävande analyser av säkerhetsloggar samtidigt som de flesta falska positiva resultat elimineras.

Se case
LogPoint for University of Bedfordshire Customer Case

PXP Solutions

PXP Customer Case hero

Med LogPoint har PXP Solutions ett kraftfullt verktyg på plats för att säkerställa anpassning till:

 • Styrning
 • Risk
 • Standarder för efterlevnad

LogPoint tillåter PXP-lösningar att hålla en detaljerad bild av loggar och snabbt identifiera alla aktiviteter som är vanliga för att bibehålla sin säkerhetsställning när som helst.

Se case

AP Pension

Som ett respekterat oberoende dansk pensionsföretag tar AP pension stor omsorg om sina ägare – kunderna själva. Det var därför AP Pension hade ett direkt behov av att utveckla sin informationssäkerhet och effektivisera den.

 • För att fullt ut uppfylla reglerna
 • Få värdefull inblick i hela IT-verksamheten
 • Kunna vidta förebyggande åtgärder för att förhindra incidenter och säkerhetsöverträdelser innan de inträffar
Se case
LogPoint SIEM for AP Pension Customer Case

Durham County Council

Durham County Council customer case

Genom att välja LogPoint sparade landstinget omedelbart 50% kostnad jämfört med deras tidigare leverantör och dessutom förbättrade Durham sina SIEM-funktioner.

 • Att göra krav på efterlevnad och ackreditering heltäckande
 • På grund av den enkla prisstrukturen per nod kan den distribueras i stor utsträckning och mer data kan matas in i den
 • Enkel fördelning av rättigheter som möjliggör t.ex. Service Desk för att utföra sina egna sökningar och lösa ärenden mer effektivt
Se case

The Lowry

Som ett flaggskeppskonstcenter i Manchester behövde Lowry en omfattande SIEM-lösning som binder alla olika aktiviteter och avdelningar tillsammans. Med tusentals kreditkortsbetalningar varje år sitter The Lowry på omfattande kundinformation som behövde säkras.

 • LogPoint hjälpte dem att automatisera sin PSS-efterlevnad och gjorde dem redo för GDPR
 • Implementering av LogPoints avancerade diagnostiska kapacitet möjliggör övervakning av frågor på ett snabbt och enkelt sätt, vilket ger ROI genom timmar av sparad hanteringstid
Se case
The Lowry

Eissmann Group Automotive

LogPoint SIEM Eismann Group Customer Case

Eissmann Group Automotive beslutade att införa ett säkerhetsinformation och händelsehanteringssystem (SIEM) för att både minska komplexiteten och lägga till transparens i deras IT-säkerhetsarbete.

 • En framgångsrik integration med SAP i LogPoint-lösningen skapade en centraliserad logghantering med tillgång till effektiva verktyg för felsökning, root-cause analys och för kriminalteknisk säkerhetsanalys
 • Eissmann uppskattade att utgifterna för felsökning minskade till en tjugondel av vad de var före projektet
 • Tillgängligheten för en automatiserad och kontinuerlig rapportering av IT-säkerhetsmiljön ökade den övergripande tydligheten och transparensen avsevärt
Se case

…och mer