LogPoint benämns som en Visionär i Gartner Magic Quadrant for Security Information and Event Management

Vi är hedrade av de recensioner LogPoint fått motta av de olika Cybersäkerhetsexperter som utvärderat vår produkt. Vi utsågs till kundernas val vid Gartner Peer Insights när det kommer till hantering av säkerhetsinformation och event (SIEM) i april 2019. Vi mäktade även med bedriften att uppnå #1 positionen HOS SoftwareReviews SIEM Data Quadrant 2019. Vi tror att vår position i the Magic Quadrant och kundrecensionerna drivs av:

● Den förutsägbara licensmodellen

● Funktioner för omfattande Datasekretess

● Inbyggt stöd för MSSP-åtgärder

● Effektiv Programanalys, inklusive ERP-system

● Vårt omfattande partnernätverk

LogPoint Gartner MQ 2020 for SIEM

Ladda ner 2020 Gartner Magic Quadrant rapporten för SIEM:

Ladda ner rapport:

Vi anser att detta erkännande validerar LogPoints kontinuerliga innovationsförmåga och den starka visionen gällande sina produkter

Sedan vår hederliga utnämning i 2018 års Gartner Magic Quadrant for Security Information and Event Management så har vi kontinuerligt förnyat vår lösning för att kunna möta kundernas kapacitet och effektivitet inom säkerhetsanalys. Med den fina utmärkelsen från Gartner i ryggen så är vi ännu mer om att vår vision om att erbjuda banbrytande lösningar i kombination med vår förmånliga licensmodell är något som vi även ska rätta oss efter i framtiden!

Här är anledningen till att, ledande varumärken väljer LogPoint:

01

Påvisad kunduppskattning

Vår innovationsförmåga baseras på djup marknadsförståelse, i kombination med en omfattande gemenskap med våra partners inklusive över 1000+ kunder. Vi har kapaciteten och kunskapen för att kunna möta företagens växande behov och samtidigt lösa verkliga utmaningar gällande cybersäkerhet för organisationer av alla storlekar.
Vi anser att ovanstående återspeglas i de många kundrecensioner som vi fått motta. Totalt har LogPoint fått 219 betyg hos Gartner Peer Insights, vilket ger ett totalbetyg på 4,6 av 5, från och med den 10 februari 2020

02

Implementeras snabbare än någon annan SIEM

Vi anser att kunderna inte ska behöva allokera stora resurser i form av personal för att implementera och underhålla en SIEM-lösning. LogPoint levereras med tusentals kontroller för hundratals applikationer vilka förbättras kontinuerligt baserat på de förfrågningar och feedback som vi får motta från kunderna.

LogPoint implementeras snabbare än någon annan SIEM samt erbjuder en oöverträffad tid till värde. Men detta är inte allt. Vår beteendeanalys (UEBA) lösning använder sig av kraftfulla algoritmer bakom kulisserna för att hjälpa de ansvariga att omedelbart få en insikt i avvikande aktiviteter som inträffar inom nätverket.

03

Vi hjälper våra kunder att arbeta smartare

LogPoint-kunder kan åtnjuta en unik användarupplevelse tack vare vårt branschledande och enhetliga applikationsspråk. De verkliga källagnostikerna i form av SIEM- och UEBA-lösningarna gör det möjligt för kunderna att få en djupare förståelse för sin infrastruktur samtidigt som de även får chansen att fatta mer välavvägda beslut.
Genom att gå utöver det fråge- och filterbaserade tillvägagångssättet för statistiska varningar så får även LogPoint-kunder möjligheten att effektivare allokera sina värdefulla cybersäkerhetsresurser för att fokusera på verksamhetskritiska uppgifter.

04

Undvik oplanerade kostnader med True Predictable Pricing

Transparent och True förutsägbar prissättning innebär att licensieringen ej utgör en begränsande faktor när du planerar hur och vilka data som ska analyseras. Organisationer kan förbruka alla data för att få full situationsmedvetenhet över hela infrastrukturen.
Baserat på antalet existerande noder så får kunderna en ovärderlig sinnesro med True Predictable Pricing. Den totala ägandekostnaden blir således helt transparent samtidigt som det garanterat ej tillkommer några ytterligare debiteringar vid högre datamängder.

LogPoint Gartner Peer Insights Customers Choice Badge
LogPoint Gartner Peer Insights Customers Choice Badge

Amazing dashboards and raw data access

Direktör för IT inom energi- och energisektorn

LogPoint is a SIEM Solution for users who want to have fast results.

Säkerhet och Riskhantering inom Tjänstebranschen

Easy to use, and well documented

Systemadministratör inom Finansbranschen

A complete solution

Ledande Supporttekniker inom Ett Flertal Industrier

SIEM-less implementation

Affärsstödanalytiker inom Den Statliga Branschen

*Gartner, Magic Quadrant för säkerhetsinformation och eventhantering, Kelly Kavanagh, Toby Bussa, Gorka Sadowski, 18 februari 2020

Gartner är helt opartisk i sitt utövande och rekommenderar ej en specifik leverantör, produkt eller tjänst som benämns i dess publiceringar. Man råder ej heller teknikanvändare att välja endast de leverantörerna med högst betyg eller andra utmärkelser. Gartners forskningspublikationer består av yttranden från Gartners forskningsorganisation och ska ej tolkas som explicit fakta. Gartner frånsäger sig alla garantier, uttryckta eller underförstådda, med avseende på denna forskning, inklusive eventuella garantier gällande lämpligheten för ett visst ändamål.

Denna grafik publiceras av Gartner, Inc. som en del av ett större forskningsdokument och bör utvärderas i samband med hela dokumentet. Gartner-dokumentet kan åberopas på begäran från LogPoint. Gartner Peer Insights-logotypen är ett varumärke och servicemärke som tillhör Gartner, Inc. och/eller dess dotterbolag och används i sammanhanget med adekvat tillstånd. Alla rättigheter förbehållna.

Gartner Peer Insights-recensioner utgör de subjektiva åsikterna för enskilda slutanvändare som baseras på deras egna erfarenheter och representerar inte Gartners eller dess dotterbolags-åsikter.