Stolta över Gartners utmärkelse och lovord från kunder

LogPoint är stolt över att ha inkluderats i Magic Quadrant for Security Information and Event Management (SIEM) 2021 av Gartner*, den ledande oberoende forskningsorganisationen inom teknik.

Vi är ärade över alla fina recensioner av LogPoint från våra kollegor inom cybersäkerhet. Vi rankas kontinuerligt bland ledande leverantörer inom SIEM-lösningar av kundrecensioner på Gartner Peer Insights. Vi hamnade dessutom på en klar förstaplats i 2021 SoftwareReviews SIEM Data Quadrant.

Vi anser att vår ställning i Magic Quadrant och kundrecensionerna drivs av:

  • Förutsägbar prissättning baserat på antal noder (och inte datavolymer)
  • Heltäckande funktionalitet för dataintegritet och -skydd
  • Inbyggt stöd för leverantörer av säkerhetstjänster och komplexa organisationer
  • Effektiv applikationsanalys, inklusive ERP-system som SAP
  • Vårt omfattande partnernätverk
Gartner Official Graphic

Vi anser att detta erkännande är en bekräftelse på LogPoints kontinuerliga innovation
och starka produktvision

Sedan vi rankades i Gartner Magic Quadrant for Security Information and Event Management 2018 har vi ständigt vidareutvecklat vår lösning för att förbättra våra kunders kapacitet och effektivitet inom säkerhetsanalys. Gartner utvärderade oss med hänsyn till vår helhetssyn och förmåga att slutföra våra uppdrag.

Vi anser att detta erkännande är ytterligare ett bevis på vår vision om att förändra marknadsreglerna och förse våra kunder med banbrytande lösningar.

Därför väljer ledande varumärken LogPoint:

01

Bevisad kunduppskattning

Vår innovation bygger på djup marknadsinsikt och ett omfattande nätverk med partners och över 1 000 kunder. Vi har anpassat oss för att möta de växande behoven hos företag och samtidigt lösa verkliga cybersäkerhetsutmaningarna hos organisationer av alla storlekar och inom alla branscher och geografiska områden.

Resultatet syns i våra kunders recensioner. Totalt har LogPoint fått 219 recensioner på Gartner Peer Insights med ett genomsnittlig rankning på 4,6 av 5 (senast mätt den 10 februari 2020).

02

Kan implementeras snabbare än alla andra SIEM-lösningar

Vi anser att våra kunder inte ska behöva ett massivt team för att implementera och underhålla en SIEM-lösning. LogPoint levereras med tusentals kontroller för hundratals applikationer som ständigt förbättras baserat på kundernas önskemål och feedback för att säkerställa relevans och omedelbara insikter från de nya kundernas data.

LogPoint kan implementeras snabbare än någon annan SIEM-lösning och erbjuder oöverträffad time-to-value. Men det är inte allt. Lösningen för beteendeanalys (UEBA) utnyttjar kraftfulla algoritmer bakom kulisserna för att hjälpa användarna få omedelbara insikter om avvikande aktiviteter i nätverket.

03

Vi hjälper våra kunder arbeta smartare

LogPoints kunder får en unik användarupplevelse tack vare vårt branschledande språk för frågesatser som omfattar alla applikationer. Våra källoberoende SIEM- och UEBA-lösningar gör det möjligt för kunderna att få djupare insikt i infrastrukturen och fatta bättre beslut.

LogPoint-kunder går utöver den fråge- och filtreringsbaserade metoden för statistiska varningar och minskar larmutmattning och organisationer kan prioritera sina cybersäkerhetsresurser för att fokusera på verksamhetskritiska uppgifter.

04

Undvik oförutsedda kostnader med förutsägbar prissättning

Transparent och förutsägbar prissättning betyder att licensiering inte är en begränsande faktor när du planerar hur och vilka data som ska analyseras. Organisationen kan bearbeta alla data för att få full situationsmedvetenhet inom hela infrastrukturen.

Baserat på antalet noder får kunden sinnesro tack vare förutsägbar prissättning. Den totala ägandekostnaden blir transparent och det kommer inga överraskningar till följd av ökad datagenomströmning.

LogPoint Gartner Peer Insights Customers Choice Badge
LogPoint Gartner Peer Insights Customers Choice Badge

Praktiska dashboards och åtkomst till rådata

IT-chef inom energi och allmännytta

Lättanvänt och väldokumenterat

Systemadministratör inom finansbranschen

En komplett lösning

Ledande supporttekniker inom allmän industri

SIEM-fri implementering

Business Support Analyst inom offentlig förvaltning

*Gartner, Magic Quadrant for Security Information and Event Management, 29 June 2021,  Kelly Kavanagh | Toby Bussa | John Collins

Gartner ansvarsfriskrivning
Gartner rekommenderar inte någon särskild leverantör, produkt eller tjänst som nämns i publicerade undersökningar och råder inte teknikanvändare att endast välja de leverantörer som har högsta betyg eller någon annan beteckning. Gartners publicerade undersökningar består av Gartners forskningsorganisations åsikter och ska inte tolkas som faktauppgifter. Gartner frånsäger sig alla garantier, uttryckta eller underförstådda, med avseende på denna forskning, inklusive garantier om säljbarhet eller lämplighet för ett visst syfte.

Denna grafik har publicerats av Gartner, Inc. som en del av ett större forskningsdokument och bör tolkas inom ramen för hela dokumentet. Gartners dokument kan erhållas från LogPoint på begäran.

Gartner Peer Insights-logotypen är ett varumärke och servicemärke som tillhör Gartner, Inc. och/eller dess dotterbolag och används häri med tillstånd. Med ensamrätt. Gartner Peer Insights-recensioner innehåller subjektiva åsikter från enskilda slutanvändare baserat på deras egna erfarenheter och representerar inte Gartners eller dess dotterbolags åsikter.

Om Gartner Peer Insights:
Peer Insights är en onlineplattform med rankningar och recensioner av IT-programvara och -tjänster som skrivs och läses av IT-proffs och tekniska beslutsfattare. Målet är att hjälpa IT-chefer att fatta mer insiktsfulla inköpsbeslut och hjälpa teknikleverantörer att förbättra sina produkter genom att få objektiv feedback från sina kunder. Gartner Peer Insights omfattar fler än 70 000 verifierade recensioner på över 200 marknader. Mer information finns på www.gartner.com/reviews/home.

Gartner Peer Insights-recensioner utgör subjektiva åsikter från enskilda slutanvändare baserat på deras egna erfarenheter och representerar inte Gartners eller dess dotterbolags åsikter.