LogPoint rankat som nummer 1 och utnämnt till ledare i 2021 års Data Quadrant-rapport för SIEM-verktyg av SoftwareReviews

LogPoint stärker sin position som SIEM Industry Leader i SoftwareReviews data Quadrant Awards för 2021. Baserat på expertgranskningar av IT- och säkerhetsexperter rankas LogPoint som nummer 1 av 16 leverantörer.

Ladda ner rapporten
SECURITY INCIDENT AND EVENT MANAGEMENT Data Quadrant
Security-Incident-Event-Management-Gold-Medal

LogPoint har utsetts till guldmedaljör och rankas som övergripande ledare i 2021 års Data Quadrant Report for Best Security Incident and Event Management (SIEM) Tools av SoftwareReviews, en ledande källa för insikter om programvaruleverantörslandskapet, med en total poäng på 9,2 av 10 jämfört med 8,2 för branschgenomsnittet inom SIEM.

SoftwareReviews Best SIEM Tools Data Quadrant baseras på expertgranskningar av IT- och säkerhetsexperter och rankar LogPoint som nr 1 i 13 av 22 utvärderingskriterier i två huvudkategorier, ”Vendor Capability” och ”Product Features”.

Övergripande etta inom leverantörskapacitet Övergripande etta inom produktegenskaper
Etta inom skapat affärsvärde Etta inom analys och rapportering
Etta inom kvalitet på funktioner Etta inom databerikande
Etta inom produktstrategi och förbättring Etta inom logginsamling
Etta inom användarvänlighet och intuitivitet Etta inom skalbarhet och nätverksprestanda
Etta inom leverantörssupport Etta inom Threat Intelligence
Etta inom enkel dataintegration  
Etta inom enkel anpassning  
Etta inom tillgänglighet och utbildningskvalitet
Källa: SoftwareReviews 2021 Data Quadrant Report for Best Security Incident and Event Management Tools, oktober 2021

Om SoftwareReviews
SoftwareReviews är en division inom Info-Tech Research Group som backas av två decenniers IT-forskning och rådgivning. Genom att samla in verkliga data från verifierade IT- och affärsexperter ger SoftwareReviews-metodiken detaljerad och autentisk insikt i erfarenheten av att utvärdera och köpa programvara. Mer information finns på www.softwarereviews.com