Hur hjälper Logpoint Scildon att förbättra den övergripande cybersäkerheten samtidigt som administratörens resurser sparas.

Logpoint tillhandahåller en flexibel och effektiv lösning för säkerhetsanalys för den holländska liv- och pensionsleverantören Scildon. Implementering av Logpoint gjorde det möjligt för Scildon att uppnå 75% i besparingar på värdefulla administratörers resurser.
Scildon

Bakgrund

Scildon är ett holländskt Liv- och Pensionförsäkringsbolag, baserat i Hilversum i Nederländerna. Företaget grundades 1984 som Legal & General Nederland och döptes om till Scildon 2017 när det förvärvades av den brittiska Chesnara-gruppen, som äger liv- och pensionsföretag runt om i Storbritannien, Sverige och Nederländerna.

Scildon är en prisbelönt leverantör av risk- och investeringsrelaterade produkter på den nederländska marknaden, vilka säljs via oberoende finansiella rådgivare till kunder med hög nettoförmögenhet. Företaget erbjuder också en pensionsplattform med fokus på små och medelstora företag. Företaget förvaltar 2 miljarder euro för 278 000 kunders räkning i Nederländerna.

Scildon IT-avdelningen har idag ca. 175 användare i ett nätverk med uppemot 150 servar och tillhörande enheter. Även infrastrukturen inkluderar mer än 400 tillgångar såsom datorer, skrivare och andra enheter för slutanvändare.

Tidigare skulle vi turas om att spendera timmar på att analysera loggarna från föregående dag. Det var en extremt jobbig och tidskrävande uppgift som ofta inkluderade konvertering av data till och från andra format samt delade skärmar vid arbetet med manuell korrelation mellan olika loggkällor. Idag är det hela en väloljad och snabb arbetsprocess. Om något saknas så behöver man bara allokera 15 min av ens värdefulla tid för att skapa en instrumentpanel som hjälper mig lösa uppgiften i fråga. Vi hade ett mål på en 50% minskning, men i verkligheten så är den snarare uppemot 75%

Alastair Kirkman,

Security Manager, Scildon

Utmaningen

Under 2015 så önskade Scildon få mer insikt i loggkällorna inom företagets IT-infrastruktur. Detta för att kunna minska de potentiella risker som de identifierade i sin dagliga verksamhet. I en komplex IT-miljö, där manuell åtkomst till och analysering av loggfiler blev alltmer ineffektivt, så blev resursförbrukningen extremt kostsam och besvärlig.

”Förutom den extremt arbetskrävande aspekten som aktiviteterna innebar så måste man även komma ihåg att manuell granskning av loggfiler i sig var retrospektiv. Vi förväntades att med effektivitet granska aktiviteterna från föregående dagen, något som i ett längre perspektiv är optimalt ur ett säkerhetsperspektiv enligt Alastair Kirkman, säkerhetschef på Scildon –

”Vi ville också utöka åtkomsten till loggfiler på ett kontrollerat sätt men även säkerställa att informationen delades på behovsbasis, säger han.”

Efter en omfattande översyn av SIEM-lösningar så beslutade Kirkman och hans team att nominera tre leverantörer. Logpoint föreslogs av iSOC24, en Logpoint-certifierad Guldpartner sedan 2013, specialiserad på cybersäkerhet i Benelux-regionen. Efter en Proof-of-Concept, så valdes Logpoint ut som aktörens slutgiltiga val.

Lösningen

Ladda ner hela ärendet för att lära dig hur Scildon ökar cybersäkerhet och minskar administratörernas arbetsbelastning med Logpoint:

Ladda ner kund case