Logpoint levererar full insyn i loggar och adekvat hantering till en förutsägbar kostnad till Rémy Cointreau

Med Logpoint så har det franska exklusiva spritvarumärket Rémy Cointreau lyckats nå insyn i deras isolerade säkerhetsinformation. Levereras som en Managed Services-lösning av vår certifierade partner Open Minded: Logpoint-lösningen erbjuder full synlighet i loggar och hantering av dessa till en förutsägbar kostnad.

Bakgrund

Rémy Cointreau är en fransk familjeägd koncern med rötter från 1724. Den nuvarande gruppen, som bildades genom 1990 års sammanslagning mellan E. Rémy Martin & Cie och Cointreau & Cie, har lyckats bevara den familjeägda karaktären samt fokusera på den långsiktiga tillväxten av sina olika varumärken. Rémy Cointreau, som idag sysselsätter 1 860 personer över hela världen, är noterat på NYSE Euronext i Paris. Den konsoliderade omsättningen uppgick till 1,12 miljarder euro 2017.

”Vi siktar på ledarskap inom marknaden för exklusiva spritvarumärken”, säger Xavier Leschaeve,

Informationssäkerhetschef för Rémy Cointreau-koncernen. När han tillträdde sin tjänst 2015 var företaget mitt uppe i en förvandling med en ny VD, samt en helt ny strategi. För att stödja denna strategi så har IT-avdelningen valt att leda migrationen till molnet där betoning ligger på smidighet och ett praktiskt tillvägagångssätt.

Ett antal faktorer spelade in i avgörandet för vårt val. En viktig orsak var det faktum, att priset på den hanterade lösningen ansågs vara helt rimlig. Faktureringen baseras på antalet noder och inte på datavolym. Detta är viktigt när slutpunktsidentifiering och svar används. EDR kan plötsligt generera stora mängder loggar utan extra kostnad. Vi var tvungna att matcha vår budget till våra behov, utan några obehagliga överraskningar.

Xavier Leschaeve, CISO,

Rémy Cointreau Group

Xavier Leschaeve, CISO,

Utmaningen

Implementering och sammankoppling av flera olika säkerhetskomponenter såsom antivirussystem, EDR, webbproxy, CASB, SSO och Anti-Spam-verktyg kan ofta komma att generera stora mängder av loggdata inklusive varningar vilka alla behöver hanteras på ett adekvat sätt. Rémy Cointreau har full insyn och kontroll över sina data utan korrelation och har därför svårt att upptäcka och införa adekvata beslut när det kommer till bearbetningen av incidenter.

Dessutom så måste alla loggar centraliseras och lagras för att följa de rådande föreskrifterna. Den självklara lösningen var således att skapa en SOC och bygga in ett SIEM-system. Med ett IT-team på 50 personer och två heltidstjänster som tilldelats IT-säkerhet så kunde dock den här lösningen inte implementeras internt. Följaktligen fattades beslutet att inleda ett anbudsförfarande för en Managed Services-lösning. Förutom de inledande tekniska specifikationerna så fanns det andra särskilda krav. De tjänster som valdes ut var således tvungna att vara både flexibla och anpassade till företagets storlek och miljö. Rätt lösning var tvungen att erbjuda ett enkelt sätt att lägga till lösningar både på plats men även i molnet.

Rémy Cointreau behöver även ha tillgång till SIEM-systemet för att göra egna sökningar och ta fram specifika rapporter. Informationssäkerhetschefen Xavier Leschaeve önskade även behålla full kostnadskontroll med en förutsägbar budget. Med tanke på att Logpoint levereras av en certifierad partner i form av Open Minded så var lösningen ganska självklar.

Lösningen

Ladda ner hela ärendet för att lära dig hur Logpoint levererar fullständig synlighet och hantering av loggar till en förutsägbar kostnad för Rémy Cointreau:

Ladda ner kund case