Hur Logpoint hjälper Engelbert Strauss att ligga
före på cybersäkerhetskurvan samt ha en
extraordinär koll på avvikelser hos IT-infrastrukturen

Engelbert Strauss är ett tyskt textilföretag som fokuserar på tillverkning av arbetskläder. I deras fall så används Logpoint för att samla in och analysera loggar från en mångsidig IT-infrastruktur. Logpoint SIEM-lösningen erbjuder deras IT-avdelning en centraliserad översikt, hjälper till att behålla kontrollen samt besvarar potentiella cyberhot i realtid.
Engelbert Strauss

Bakgrund

Strauss grundades 1946 av Engelbert Strauss med fokus på att skapa världens finaste arbetsskyddskläder. Idag så är man Europas ledande varumärke inom segmentet samt styrs fortfarande som ett helägt familjeföretag. Engelberts son Norbert Strauss och hans egna söner Steffen och Henning är generationen som basar över flaggskeppet idag. Som ett mycket framåtblickande och banbrytande företag så agerar man med ett generationsöverskridande vy och erbjuder en gigantisk produktportfölj med över 30 000 enskilda produktlinjer för hela familjen. Företagets logotyp, den röda strutsen, refererar till familjenamnet Strauss, vilken ordagrann översatt betyder Struts på tyska.

Idag är så är man Europas ledande tillverkare av arbetskläder och arbetsutrustning med en personalstyrka på
mer än 1 300 personer. Engelbert Strauss har sitt huvudkontor i Biebergemünd/Frankfurt am Main där en ny tillverkningsanläggning håller på att byggas upp med en kapacitet på upp till 400 000 skor per år, en reklambyrå som kombineras med högteknologisk logistik. Produkterna säljs via ett antal bolagsägda flaggskeppsbutiker, ett globalt nätverk av återförsäljare samt genom det breda segmentet av återförsäljare online.

Den Engelbert Strauss IT-infrastruktur inkluderar i skrivandes stund mer än 300 servrar, inklusive WMware virtualiserade servrar vilka opererar under Windows och Linux, samt en riklig mängd av andra enheter såsom brandväggar, routrar inklusive ett telefax-system, som idag anses vara den mest effektiva lösningen för mottagande av inköpsorder för vissa återförsäljare. Företagets tillverkningslinje är ännu inte ansluten till IT-infrastrukturen, men i takt med den nya produktionsanläggningen startas upp så kan bilden förändras ganska snabbt.

Med hjälp av Logpoint så förändras arbetssättet i grunden gällande hantering av loggdata inom infrastrukturen. Med Logpoint så blir organisationens loggdata mer enklare att få kontroll över samtidigt som vi på Engelbert Strauss får möjligheten att upprätta en meningsfull och konstant produktion vilken även gör det möjligt att upptäcka potentiella hot och implementera adekvata åtgärder mot dessa.

Markus Buss, Infrastructure Systems Administrator

Engelbert Strauss

Utmaningen

”Det förekom ett antal aktörer under den utvärderingsprocess som vi anammade för att bedöma olika SIEM-lösningar. Det övergripande motivet utgjordes av att kunna erbjuda bättre tjänster, öka säkerhetsnivån samt allokera våra existerande resurser på ett mer effektivt sätt. Vi behövde även kunna analysera loggar från olika källor såsom Active Directory, brandväggar och servar. Förutom ovanstående så ville vi få möjligheten att lagra våra loggar på ett säkert sätt vid eventuella rättsprocesser, sa Markus Buss, infrastrukturansvarig på Engelbert Strauss.

De flesta organisationer är väl medvetna om att implementering av permitterings-, slutpunkts- och åtkomst kontrollåtgärder är ett utmärkt sätt att begränsa risken för skador och störningar vid överträdelser inom IT-infrastrukturen. Effektiva säkerhetsstrategier måste även ta hänsyn till möjligheten att system kan komma att äventyras oavsett vilket i sig kräver en solid kräver en solid helhetssyn på hela infrastrukturen.

”Vi upplevde en hel del misslyckade och automatiserade inloggningsförsök i Active Directory och inom infrastrukturen i allmänhet. Det är inte så att vi hade några större incidenter eftersom vi hade möjligheten att blockera dessa försök, men det var uppenbart för oss att trycket ökade samt att vi behövde en lösning som ger oss en fullständig översikt, hjälper oss att hålla ett nära öga på saker och ting och varnar oss i händelse av potentiella överträdelser, säger Markus Buss.

Lösningen

Ladda ner hela kundärendet för att lära dig hur Logpoint hjälper Engelbert Strauss att hålla kontrollen och reagera i realtid på potentiella cyberhot.

Ladda ner kund case