Logpoint hjälper till att säkra arbetsbelastningen på Computerome, en av världens snabbaste superdatorer med SIEM (Security Information and Event Management solution).

Att ha en total kontroll på Big data och minutiöst dokumentera hur användare får tillgång till information är ett regelkrav i Computerome – det danska Superdatorcentret för Nationell Livsvetenskap. Computerome Center har valt Lösningen Logpoint SIEM som deras primära säkerhetsplattform för att kunna garantera den högsta möjliga säkerhetsnivån och dess efterlevnad.

Bakgrund

Computerome – The Danish National Life Science Supercomputing Center är en Högpresterande datoranläggning specialiserad på Life Science. Superdatorn är ett samarbete mellan Danmarks tekniska universitet (DTU) och Köpenhamns universitet (UCPH).
Computerome debuterade i november 2014 och rankas idag som nummer 121 på TOP500 Supercomputing listan är fortfarande bland de snabbaste superdatorerna i världen.

Med Logpoint kan Computerome-administratörer snabbt upptäcka ovanligt beteende i systemet, förhindra missbruk och dataintrång. Det erbjuder ett extra lager av säkerhet ovanpå etablerade säkerhetskontroller vilka krävs vid hantering av stora mängder data. Det ger oss också möjligheten att erbjuda våra användare full insikt och öppenhet.

Peter Løngreen,

National Life Science Supercomputing Center

Peter Løngreen

Utmaningen

Traditionella High Performance Computing anläggningar är optimerade för små datamängder där stora mängder CPU-kraft distribueras med några specifika applikationer såsom simuleringar och dylikt. Life Science-forskningen har dock särskilda krav. Computerome är optimerad för analys av stordata med parallellism, intelligent hantering av flera datatyper och olika uppgifter som bildanalys och DNA-montering samtidigt som hög säkerhet säkerställs.

För att säkerställa högsta möjliga säkerhetsnivån och efterlevnad så har Computerdome tagit beslutet att konsolidera och genomföra en ny lösning för att analysera loggdata som genereras av Superdatorn och de tillhörande systemen, i synnerhet de lagringsenheter som hanterar stora datamängder.

Lösningen

Ladda ner hela ärendet för att lära dig hur Danska National Life Science Supercomputing Center stärker säkerheten med Logpoint:

Ladda ner kundecase