Hur hjälper Logpoint AP Pension att säkra tillgångar och skydda data

Som ett respekterat och oberoende danskt pensionskooperativ så fokuserar AP Pension med stor omsorg att ta hand om sina ägare – nämligen kunderna själva. Bolaget har mäktat med att uppnå säkra den ekonomiska aspekter för de bolags som det betjänar samtidigt som man valt att skydda dess känsliga uppgifter via Logpoint.

Bakgrund

År 2006 märkte AP Pension ett påträngande behov av att effektivisera sin organisation och säkra informationssäkerheten. Behovet uppdagades främst av att man önskade implementera en proaktiv logghanteringslösning. Mette Ketting, Säkerhetschef på AP Pension beskrev det hela som att ”Vi insåg att vår förvaltningsprocess gällande loggfiler var både reaktiv och extremt tidskrävande… Men vi saknade också förmågan att upptäcka systemrelaterade incidenter om inte en särskilt konfigurerad enhet hade reagerat på det. När man beaktar det hela så är det en användbar strategi vid endast de fall som när du vet vad det är som du ska övervaka. Du kan således aldrig erbjuda insikt från mer än ett enda system vid en specifik tidpunkt.”

Tack vare implementeringen av Logpoint uppfyller AP Pension nu till fullo lagstadgade standarder, samtidigt som den får värdefull insikt i hela sin IT-drift. En professionell lösning för en mycket professionell organisation.

Mette Ketting, Security Manager,

AP Pension

Resultat/värde som härletts från Logpoint

Efter att ha granskat flera lösningar så kom AP Pension fram till slutsatsen att Logpoint var i särklass det bästa alternativet. Mette beskriver användningen av Logpoint på följande sätt: ”Vi har använt Logpoint i ett antal år nu och är mycket nöjda med verktygets smidighet… Vi kan till exempel genomföra sökningar i våra stora system och loggfiler snabbt och enkelt. Detta gör det inte bara möjligt för oss att övervaka alla våra system, utan det ger oss även möjligheten att ta emot varningar från hela vårt IT-landskap innan incidenter kan tillåtas äga rum. Det innebär att IT-avdelningen kan vidta förebyggande åtgärder som faktiskt kan förhindra incidenter och säkerhetsöverträdelser innan dessa inträffar.”