Hur Logpoint hjälper University of
Bedfordshire öka säkerheten och
eliminera falska larm

Med Logpoint har University of Bedfordshires IT-team effektiviserat hanteringen av nätverkslarm och ökat kapaciteten att identifiera incidenter som kräver åtgärder. Genom att omvandla data till s.k. actionable intelligence och förbättra deras cybersäkerhetsgrad har Logpoint minskat tidskrävande analyser av säkerhetsloggar samtidigt som merparten av falska larm har eliminerats.

Bakgrund

För University of Bedfordshire är skyddet av IT-infrastrukturen ett ständigt ansvar, dygnet runt. Med campus i Luton, Bedford, Milton Keynes och Aylesbury betjänar universitetet över 14 000 studenter varje år från över 120 länder. Det samverkar med internationella lärosäten via utbildningspartners i Kina, Mellanöstern, Europa och Sydostasien.

I en sektor där IT-budgetar kan vara begränsade, men där intellektuell frihet och tillgång till information är avgörande är det viktigt att kunna identifiera potentiella intrång och veta vilka som kräver åtgärder. Många universitet har svårt att hitta resurser för att kunna åstadkomma detta på ett effektivt sätt.

I takt med att cyberhotmiljön blir allt mer intensiv och komplex kan säkerhetsteam snabbt känna sig överbelastade med nätverksövervakning. Detta gäller särskilt i öppna miljer på universitet, där ett stort antal besökare dagligen ansluter till det publika WiFi-nätverket, samtidigt som det blir allt vanligare att personal och studenter tar med sina egna enheter till campus för att få åtkomst till nätverksresurser.

Driftbesparingarna som vi har sett är imponerande och stödet från Logpoint före, under och efter implementeringen har verkligen varit fantastiskt.
Vi uppgraderar nu till den senaste versionen av Logpoint och vill utnyttja dess analysverktyg för att utvärdera andra områden som resursutnyttjande och mer detaljerad profilering av de enheter, applikationer och operativsystem som användarna ansluter till nätverket.

Chris Newby, Systems Infrastructure Manager,

University of Bedfordshire

Utmaningen

För att universitetet ska kunna fortsätta att locka talanger måste det uppnå högsta möjliga cybersäkerhet inom hela infrastrukturen. Policyer måste vara uppdaterade och inte påverka lärande och innovation. De måste vara framtidssäkrade allteftersom användarnas krav ökar och utvecklas. Regelefterlevnad och förmågan att kunna agera snabbt och korrekt på juridiska krav som t.ex. regeringens Prevent-program krävs för att säkerställa att universitetet kan uppfylla alla sina juridiska, regulatoriska och strategiska skyldigheter.

Trenden mot BYOD och heltäckande publik WiFi-åtkomst gör att universitetets relativt öppna miljö blir en exponerad yta för cyberattacker. Etiska hackningskurser erbjuds också och IT-administratörer måste kunna avgöra om interna intrång är antingen godartade och kursrelaterade eller illasinnade och potentiellt skadliga. Total säkerhet är omöjlig att uppnå och dessa typer av intrång kommer oundvikligen att ske. Problemet för Bedfordshire och andra universitet är att veta hur tidigt ett intrång kan identifieras och hur snabbt slutpunkterna kan spärras innan verkliga skador uppstår.

I takt med växande komplexitet och ökande säkerhetskrav upplevde IT-teamet på University of Bedfordshire att dess open source-lösning för identifiering och motmedel för säkerhetshot hade nått gränsen för dess kapacitet.

Lösningen:

Ladda ner hela kundfallet för att ta reda på hur Logpoint hjälper University of Bedfordshire att öka säkerheten och eliminera falska larm:

Ladda ner kundfall