Logpoint grundprinciper – Att förstå SIEM och cybersäkerhet

Logpoints grundprinciper är en artikelserie som är utformade att ge svar på grundläggande cybersäkerhetsfrågor som t.ex. Vad är SIEM? Vad är en SOC? Eller vad är UEBA? Med Logpoints grundprinciper erbjuder vi dig enkel och lättförståelig information som hjälper dig att förstå de verktyg och processer som är kopplade till SIEM och Cybersäkerhet

Mer än bara ”Vad är detta?”

När vi har besvarat den inledande frågeställningen ”Vad är detta?” kommer vi att gå mer på djupet och ge dig mer information som hjälper dig på vägen mot bättre cybersäkerhet och de beslut som du måste fatta för att förbättra organisationens cyberförsvar. Vi kommer att behandla följande frågor som du kan ha rörande vissa ämnen:

  • Hur fungerar det?
  • Varför är det viktigt?
  • Vilka är begränsningarna?
  • Vilka är fördelarna?
  • Hur gör jag rätt val?
  • Vad är bästa praxis?

Kontakta Logpoint

Kontakta oss och få information om varför branschledande företag väljer Logpoint:

Kontakta Logpoint