LogPoint som ett verktyg för efterlevnadsautomatisering

Att möta efterlevnad kan vara både kostsamt och komplicerat. Men den investeringen är ändå minimal i jämförelse med kostnaderna för böter, rättsliga kostnader och skadat rykte.

Efterlevnad är ofta kopplad till din förmåga att agera enligt revisionskrav.

Detta innebär:

 • Identifiera de risker som ditt företag står inför
 • Utforma och implementera kontroller för att skydda ditt företag från dessa risker
 • Övervaka och rapportera dessa kontrollernas effektivitet
 • Lösa efterlevnadsproblem då dessa inträffar
 • Rådgivning om regler och kontroller

Det är mycket att ta in – och då har vi inte ens tagit upp hanteringen av de mängder data som du sammanställer varje vecka. Men oroa dig inte. Vi har lösningen.

Contact LogPoint

Get in touch and learn why leading companies choose LogPoint:

Get in touch

LogPoint är lika med efterlevnad

Vår moderna SIEM-lösning är utformad för att kunna hantera enorma volymer data och automatisera de flesta efterlevnadskrav – så att ditt drift-team slipper. Detta är vad LogPoint kan hjälpa dig med:

 • Automatiserad datainsamling för alla typer av händelsedata
 • Lagra händelseloggar för enkel åtkomst till kompletta och säkra granskningsspår
 • Snabbt åtgärdande av hot för identifiering, sanering och rapportering
 • Flagga överträdelser av efterlevande och policyer
 • Bekräfta att kontrollerna är på plats samt att de är optimerade
 • Korrelera volymer av olika händelser, samt spåra underliggande problem som ligger till grund för dessa
 • Dokumentincidenter
 • Förprogrammerad och skräddarsydd efterlevnadsrapportering
LogPoint AD Användarhantering dashboard
LogPoint for User Activity Monitoring widget

User activity monitoring

User activity monitoring bør være hjørnestenen i hvilken som helst cybersikkerhedsstrategi. LogPoint er designet til at give analytikerne et intuitivt og kraftfuldt værktøj til at identificere trusler og reagere på dem øjeblikkeligt. Primært for privacy og regulativer, fokuserer user activity monitoring på aktiviteter der er associeret med fil adgang. LogPoint kan overvåge dette ved at bruge de lokal ”object access audit records”. Yderligere kan LogPoint’s FIM applikation overvåge alle adgangsforsøg på ”privileged file share” systemer og give information på hvilken type af adgang og hvilken aktivitet der er blevet udført på filen. Yderligere kan de originale og de ændrede ”checksums” blive sammenlignet for bedre forståelse af adgange.

Example

Object access attempts

Query

label=Object label=Access | chart count() by user, access, object order by count() desc

LogPoint övervakar widgeten för internationell dataöverföring

Monitorering af internationale data overførsler

LogPoints intuitive datavisualisering hjælpe med at se data for connection requests på tværs a geografiske områder. Med et overblik over top destinationer og kilde lande, sammen med inbound/outbound forbindelser kan LogPoint give organisationer en detaljeret oversigt over data flowet for at sikre korrekt data transfer og opnå compliance med GDPR.

Example

Trend of outbound data transfer by geo location

Query

source_address=* destination_address=* | process geoip(destination_address) as country | timechart sum(sent_datasize) as OutboundData by country

LogPoint övervakar widgeten för internationell dataöverföring

Computerome – The Danish National Life Science Supercomputing Center

Computerome - Supercomputer for Life Science, strengthens security with LogPoint

Med LogPoint har Computerome – The Danish National Life Science Supercomputing Center:

 • Fået en fleksibel platform som kan integrere og skalere med deres systemer
 • real-time monitorering af sikkerhedskontroller
 • real-time data analyse for at kunne opdage trusler så tidligt som muligt

Ved at give let adgang og oversigt for administratorer og revisorer, hjælper LogPoint med at efterleve de strenge compliancekrav hos Computerome. 

See this case

Learn more…

PLACEHOLDER
PLACEHOLDER
PLACEHOLDER