GDPR är bra för affärerna

GDPR (General Data Protection Regulation) påverkar alla företag som verkar inom EU – och det är en bra sak. Lagstiftningen är utformad för att förbättra dataintegritet genom att förändra sättet som företag hanterar och behandlar personlig data.

Men det skulle vara kortsynt att bortse från de svårigheter som många företag, likt ditt eget, står inför. Förändring är sällan smärtfritt, men med rätt verktyg och inställning kan ditt företag skaffa sig en position som gynnar tillväxt genom att tillhanda en tydlig juridisk miljö för affärsidkande. Bland GDPRs tydligaste fördelar kan nämnas:

Kontakta Logpoint

Kontakta oss och få information om varför branschledande företag väljer Logpoint:

Kontakta Logpoint
LogPoint Alert Icon

Avslöja “mörk” data

Att identifiera och eliminera föråldrad data utan något taktiskt värde kan öka dina intäkter och göra det lättare att efterleva GDPR. Mörk data tar inte bara upp onödig plats utan kan också öka regleringsrisken.

LogPoint användarvänlighet

Strömlinjeforma processer

Med en större kunskap om ditt företags dataarkitektur kan du snabbare identifiera och adressera oegentligheter i dina nätverk och system. Genom att följa GDPRs krav på loggning kommer du också bli bättre positionerad för att upptäcka problem som kan leda till kritiska händelser innan de inträffar, samt snabbt korrelera stora datamängder till hanterbar information.

The LogPoint SIEM solution helps free security analysts from time consuming manual tasks

Att bygga kundförtroende

Genom att säkra din struktur mot skadliga dataintrång och dataförlust kan du bli ett attraktivare val på marknaden. Inbyggd integritet, ett av mandaten på GDPRs checklista, skyddar mjukvara från första stund och ger dina kunder sinnesro med vetskap om att deras data är säkrare.

Checklista för GDPR: Ta en närmare titt på din data

Nyckeln till att uppfylla GDPRs krav för loggning är att ha en tydlig synlighet i ditt nätverk samt att använda tekniker för att kartlägga och skydda den personliga data som du kontrollerar eller behandlar. Den datan inkluderar:

Personlig data

Personnummer, kontaktuppgifter, online identifiers, m.m.

Känsliga personuppgifter

Uppgifter om etnisk härkomst, politiska åsikter, hälsostatus, m.m.

Det är obligatoriskt att skydda dessa typer av uppgifter. För att säkerställa att informationen är skyddad, krävs att du:

 • vKänner till informationens plats och vem som har åtkomst till den
 • Spårar gränsöverskridande dataflöden
 • Snabbt upptäcker dataintrång Informerar myndigheter inom 72 timmar efter upptäckten av dataintrång

Dessutom är myndigheter och offentliga organisationer som har som kärnverksamhet att regelbundet och systematiskt övervaka personer inom EU-zonen skyldiga att utse ett dataskyddsombud.

Övervakning av åtkomst

LogPoint sköter allt! Med vår Modern SIEM-lösning kan du övervaka åtkomsten till de system som lagrar känslig persondata samt hålla koll på säkerheten i alla dina system. Skulle något utöver det vanliga hända så kommer du få reda på det omedelbart.

Dina analytiker kommer ha tillgång till all information de behöver för att upptäcka försök att äventyra priviligierad data, samt för att möta GDPRs krav på loggning. Med LogPoint får du även en översyn av all internationell dataöverföring, vilket hjälper din säkerhetschef att kartlägga datatrafik utanför EUs gränser.

Läs mer

Checklista för efterlevnad av GDPR

Omfattningen av GDPR kan kännas smått överväldigande, men bara lugn – med vår checklista för efterlevnad av GDPR kan du bocka av det viktigaste

 • Omfattas ditt företag av GDPR?

 • Vilka kategorier av persondata ska ditt företag behandla?

 • Kommer ditt företag ha rollen som controller eller processor?

 • Har ditt företag laglig rätt att behandla personlig data?

 • Har behandlingen av data ett lagligt syfte?

 • Kan ditt företag hantera information i ett mindre inkräktande sätt och ändå uppnå samma mål?

 • Kommer ditt företag att respektera den registrerades rättigheter vid behandlingen av personlig data?

 • Kan ditt företag redovisa, samt uppvisa rätt dokumentation och bevisning, för att behandlingen av personlig data sker på ett lagenligt sätt?

 • Gäller särskilda villkor för ditt företags behandling av personuppgifter?

 • Var är din data lagrad idag och vem har tillgång till den?

 • Har du infört processer för att uppfylla en Begäran om ämnesåtkomst inom lämplig tidsram?

 • Har du infört processer för att radera data vid förfrågan?

 • Har du möjlighet att snabbt upptäcka dataintrång?

 • Kan du möta kravet på anmälningsskyldighet inom 72 timmar?

 • Hur spårar du ditt gränsöverskridande dataflöde?

LogPoint GDPR compliance checklist

Svara och kommunicera

LogPoint lagrar all relevant händelsedata i händelse av ett dataintrång, så att du har snabb tillgång till all bevisning.

Du kommer att snabbt kunna bedöma situationen, reagera på händelsen och anmäla eventuellt dataintrång inom 72 timmar.

Du kan också skapa rapporter för att förse företagsledningen med viktiga översikter, visa hur kraven på GDPRs krav på loggning efterlevs samt underlätta för revisorer.

LogPoint Threat Intelligence Dashboard

Bra för affärerna

En investering i LogPoints IT-lösning är en relativt liten kostnad jämfört med kostnaden för dataintrång eller bristande efterlevnad. Du kommer också att påverka driftkostnaderna positivt genom att åtgärda potentiella brister, optimera datalagring och mycket mer. Överväg även detta: Genom att under tydliga och kontrollerade former ge first level-supporten direkt åtkomst till kärninfrastrukturinformation håller du din verksamhets hjul rullande.
Med LogPoint får du en snabb och omfattande förståelse för dataflödet i din verksamhet som du tar del av genom lättlästa dashboards. Med den nya realtidsvyn kan du fokusera på kritiska problem och förvandla efterlevnaden av GDPRs loggningskrav till en affärsaktivering. Nu kör vi igång!

LogPoint Threat Intelligence Dashboard

Learn more…